Wydarzenia

Remont budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmował:
 1. W roku 2011 - naprawę ścian fundamentów i częściową wymianę izolacji ścian fundamentowych w budynku ZPSP w Krakowie oraz wymianę 8 szt. połączeń kanalizacyjnych.
 2. W roku 2012 - wymianę ślusarki okiennej północnej strony hallu szkoły i docieplenie ścian pracowni.
 3. W roku 2013 - wymianę ślusarki okiennej pozostałej części hallu wraz z częściową wymianą parapetów i robotami towarzyszącymi w ilości ok. 213 m2 oraz zakup 4 komputerów do pracowni projektowych.


10 listopada - uroczyste obchody Święta Niepodległości.

     


 1. Regulamin konkursu plastycznego na projekt okolicznościowej, bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
 2. Formularz zgłoszeniowy.Dzień Edukacji Narodowej
13 października - obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z uroczystym odsłonięciem w ogrodzie szkolnym rzeźby "Ela" Stanisława Cukra wybitnego artysty rzeźbiarza, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz ślubowaniem uczniów klas 1-szych. Montaż poetycki związany z obchodami 5-lecia plenerów rzymskich "Wokół piękna" przygotował p Wojciech Zięba z uczniami z kl. 4 PLP i 6 POSSP.

 
Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie (28.09.2017r.).

Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka  
Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 28.08 - 8.09. 2017 roku dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.

VI Plener Artystycznym w Rzymie - Wokół piękna V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'  
XI Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. I. Repina, 11-17.06

Julia Boczoń, Nina Herzyk i Julia Klimowska z kl. 2 POSSP /nauczyciel malarstwa p. M. Bednarska/ - otrzymały WYRÓŻNIENIA w XI Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. I. Repina zorganizowanym w Czugujewie na Ukrainie, w którym uczestniczyły pod opieką pp. K. Kwak, S. Zielińskiego i W. Zięby.
DZIEŃ OTWARTY W ZPSP W KRAKOWIE.

4. marca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych odbył się Dzień otwarty, któremu towarzyszyły liczne warsztaty dla przyszłych kandydatów do naszej szkoły. Odpowiedzialnymi za opiekę nad tym wydarzeniem byli uczniowie klasy IV POSSP, którzy oprowadzali gości po pracowniach plastycznych i salach lekcyjnych. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie wydarzenia byli Pani Ewa Juch-Wieja, Pani Karolina Morawiecka-Poroszewska i Pan Marek Kołacz.
Dzień otwarty spotkał się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających szkołę.

     
WARSZTATY DESIGNU
9 marca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyły się warsztaty designu. W pierwszej części odbyły się wykłady Pana prof. Bazylego Krasulaka z Pracowni Komunikacji Wizualnej z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pani dr Moniki Wojtaszek - Dziadusz oraz Pani mgr Malwiny Antoniszczak i Pana mgr Marcina Nowaka. W drugiej części wydarzenia, odbyły się warsztaty w których brała udział młodzież z czterech szkół plastycznych z Polski Południowej tj z Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa, z Zespółu Szkół Plastycznych w Tarnowie, z Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i z Zakopanego z Zespółu Szkół Plastycznych. Warsztaty zakończyła prezentacja prac uczniów w/w szkół i konferencja podsumowująca. 
Kraków 07 XII 2016

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE "PEJZAŻ LUDZKI"
dedykowanego Józefowi Czapskiemu

Kraków 2016


W dniu 07 grudnia 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyło się posiedzenie Jury VII Ogólnopolskiego Biennale "Pejzaż ludzki" dedykowanego Józefowi Czapskiemu. Zgodnie z regulaminem konkursu Jury zostało powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w następującym składzie:

Przewodniczący Jury:
Prof. ASP Tomasz Milanowski, artysta malarz
Członkowie Jury:
Mgr Anna Baranowa, historyk sztuki
Prof. Barbara Szubińska, artysta malarz
Prof. Stanisław Tabisz, artysta malarz
Prof. Stanisław Rodziński, artysta malarz
Dr Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Pro Publico Bono

Komisarze konkursu:
Marzena Bednarska, artysta malarz
nauczyciel ZPSP w Krakowie
Magdalena Hoffmann, artysta grafik
nauczyciel ZPSP w Krakowie
Marek Kołacz, informatyk
nauczyciel ZPSP w Krakowie

Na konkurs wpłynęły prace z 25 szkół plastycznych w 3 kategoriach.
 • 521 prac malarskich
 • 41 wypowiedzi w dziedzinie krytyki sztuki
 • 5 opisów działań społecznych


 • Szkoły plastyczne biorące udział w VII Biennale "Pejzaż ludzki":
 • Zespół Szkół Plastycznych Bielsko - Biała (14 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie (11 prac).
 • Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej (15 prac)
 • Liceum Plastyczne w Gdańsku (3 prace).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni (28 prac).
 • Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim (1 praca).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu (9 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach (30 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach (20 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie (113 prac).
 • Liceum Plastyczne w Łomży (5 prac).
 • Liceum Plastyczne w Nałęczowie (9 prac).
 • Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu (1 praca).
 • Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie (15 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Opolu (8 prac).
 • I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (2 prace).
 • Liceum Plastyczne w Poznaniu (76 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu (6 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie (31 prac).
 • Liceum Plastyczne w Supraślu (22 prace).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (30 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie (34 prace).
 • Liceum Plastyczne w Zamościu (18 prac).
 • Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli (15 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze (5 prac).

 • Nagrody : wyjazd do Paryża dla 6 osób, pamiątkowe medale VII Biennale Pejzaż Ludzki, nagrody książkowe.

  WYNIKI KONKURSU

  Kategoria malarstwo:
  Na wystawie w Pałacu Sztuki znalazło się 320 prac malarskich.
  Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami zadecydowało o następującym przydziale nagród.
  Przyznano cztery nagrody równorzędne - wyjazd do Paryża i 22 wyróżnienia.

  Nagrody równorzędne - wyjazd do Paryża:
  1. Godło: 1678321 - Anna Graczyk, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki
  2. Godło: 2768351 - Maria Legeżyńska, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki
  3. Godło: DK99567 - Dominika Korycka, ZSP Radom, nauczyciel: Edyta Jaworska-Kowalska.
  4. Godło: MIŚ17 - Milena Śmiłek, PLP Kraków, nauczyciel: Kazimierz Borkowski

  Wyróżnienia:
  1. Godło: AKW1998 - Aleksandra Kaczmarek, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  2. Godło: KULADEB - Aleksandra Mucha, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  3. Godło: NIE9869 - Mikołaj Betka, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  4. Godło: ANIOŁEG - Gabriel Pawłowski, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska.
  5. Godło: PKM9898 - Paulina Kubala, LP Poznań, nauczyciel: Andrzej Maldzis.
  6. Godło: JULIA - Julia Klimowska, POSSP Kraków, nauczyciel: Marzena Bednarska.
  7. Godło: ROZALIA1 - Rozalia Bielec, POSSP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak.
  8. Godło: NIECNY - Jakub Zarzycki, PLP Kraków, nauczyciel: Kazimierz Borkowski.
  9. Godło: JULA2016 - Julia Czarnecka, ZSP Gdynia, nauczyciel: Tomasz Sójka.
  10. Godło: JMMM1997 - Magdalen Mazur, ZSP Gdynia, nauczyciel: Józef Karczewski.
  11. Godło: BOBEKZU - Zuzanna Bodzoń, ZSP Gdynia, nauczyciel: Piotr Budziszewski.
  12. Godło: SB52231 - Sandra Brzęczek, ZSP Katowice, nauczyciel: Piotr Kossakowski.
  13. Godło: LE16323 - Agata Leniartek, ZSP Katowice, nauczyciel: Piotr Kossakowski.
  14. Godło: OGLIT28 - Angelika Jastrzębska, LP Zamość, nauczyciel: Dorota Jasek
  15. Godło: W21H09K - Wiktoria Kaczmarek, ZSP Bielsko Biała, nauczyciel: Piotr Kwaśny.
  16. Godło: 75WW012 - Weronika Jarzyna, ZSP Dąbrowa Górnicza, nauczyciel: Anna Wolniaczyk.
  17. Godło: 3756213 - Alicja Łyżkowicz, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki.
  18. Godło: 34DKB83 - Barbara Rodzik, LP Nałęczów, nauczyciel: Piotr Kmieć
  19. Godło: NATALII - Natalia Stanisławska, ZSP Częstochowa, nauczyciel: Joanna Przygoda
  20. Godło: TMNTRZN - Tymoteusz Tryzno, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz.
  21. Godło: 1228997 - Ewelina Pajdzik, LP Nowy Wiśnicz, nauczyciel: Przemysław Sławiński
  22. Godło: 1999313 - Martyna Cisińska, ZSP Opole, nauczyciel: Joanna Preuhs.

  Kategoria tekst krytyczny o sztuce
  Jury postanowiło przyznać nagrodę główną - wyjazd do Paryża i siedem wyróżnień.

  Nagroda główna - wyjazd do Paryża:
  1. Godło: BEHEMOT - Barbara Szczepanowska, PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk.

  Wyróżnienia:
  1. Godło: PUMA619 - Milena Pułaczewska, PLP Kraków, nauczyciel: Tomasz Sławiński.
  2. Godło: MITHRIM - Karolina Grabowska, PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  3. Godło: NINA999 - Weronika Mazgaj, PLP Kraków, nauczyciel: Tomasz Sławiński.
  4. Godło: MA61SW8 - Natalia Babiuch, POSSP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  5. Godło: OBEIZU1 - Zuzanna Zawłocka, POSSP Kraków, nauczyciel: Wojciech Zięba
  6. Godło: MCR355X - Jerzy Basiura, POSSP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk.
  7. Godło: 0107107 - Zuzanna Majorczyk, POSSP Kraków, nauczyciel: Karolina Morawiecka.

  Kategoria działania społeczne na rzecz najbliższego środowiska
  Jury postanowiło przyznać nagrodę główną - wyjazd do Paryża i cztery wyróżnienia.

  Nagroda główna:
  1. Godło: PKP2016, ZPSP Kielce, Weronika Sobala, Julia Ruszkowska, Maja Puchała, Natalia Pacholec, Ewa Białek, Opiekun projektu: Magdalena Kobiałka. ZPSP w Kielcach zadecyduje, który z uczniów zostanie wyróżniony wyjazdem do Paryża.

  Wyróżnienia:
  1. Godło: A123987, Internat ZPSP w Kielcach, Joanna Kazimierczyk, Paulina Bednarz, Natalia Głąb, Milena Poros, Opiekun projektu: Małgorzata Zrąbkowska, Izabela Konieczny.
  2. Godło: JBRONKA, POSSP Kraków, Joanna Joanna Staniszewska, Opiekun projektu: Ewa Staniszewska.
  3. Godło: EWUŚ, PLP Kraków, Ewa Dzidek.
  4. Godło: FILIP, PLP Kraków, Filip Rabiej.

  Kraków, dnia 07 grudnia 2016r.

  Przewodniczący Jury:
  Prof. ASP Tomasz Milanowski
  Członkowie Jury:

  Mgr Anna Baranowa
  Prof. Barbara Szubińska
  Prof. Stanisław Tabisz
  Prof. Stanisław Rodziński
  Dr Waldemar Rataj

  Protokół obrad sporządzili komisarze konkursu:
  Marzena Bednarska
  Magdalena Hoffmann
  Marek Kołacz

  Uroczystość wręczenia nagród laureatom 3 kategorii, w których odbywa się konkurs odbyła się 15 grudnia 2016 roku, we czwartek o godz. 17.00, w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie, przy placu Szczepańskim.


   

  Wyjazd naukowo-plenerowy do Madrytu uczniów klas najstarszych z POSSP i PLP w dniach 15.X.2016 do 22.X.2016

   
  Dzień Edukacji Narodowej
  14 października 2016 r. cała społeczność szkoły świętowała Dzień Edukacji Narodowej.
  Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego.
  Najważniejszym punktem uroczystości było odsłonięcie w ogrodzie szkolnym rzeźby "Macierzyństwo", daru prof. Mariana Koniecznego, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W wydarzeniu brał udział sam Artysta.
  Obchody zakończył koncert w wykonaniu uczniów POSM im. F. Chopina w Krakowie.
     
  W dniach od 03 do 08 października 2016 r. uczniowie klasy II POSSP i ich rodzice gościli w swoich domach grupę 12 uczniów z Charkowskiej Dziecięcej Szkoły im. I. Repina. Razem uczestniczyliśmy w rozpoczynającym się projekcie artystycznym "Nasza wspólna przyszłość", który został przygotowany wspólnie z nauczycielami charkowskiej szkoły i Panią dyrektor Oleną Szewcową. Projekt mógł odbyć się dzięki szczególnemu zaangażowaniu wychowawczyni klasy II POSSP, p. Karoliny Kwak, oraz nauczycieli, Stanisława Zielińskiego, Moniki Mikulskiej, Lidii Danilczyk, Wojciecha Zięby, Artura Grabca, Józefa Polewki.

     
  W dniach od 17 do 24 września uczniowie kl. 4 PLP pod opieką pp. Stanisława Zielińskiego, Stanisława Wołownika i Magdaleny Worłowskiej uczestniczyli w naukowo-plenerowym wyjeździe na Węgry pod hasłem: "Nasza wspólna przyszłość - rok solidarności polsko-węgierskiej 2016".

  VI Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 28.08 - 11.09. 2016 roku dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.

  VI Plener Artystycznym w Rzymie - Wokół piękna VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  DZIEŃ OTWARTY W ZPSP W KRAKOWIE.

  5. marca 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych odbył się Dzień otwarty, któremu towarzyszyły liczne warsztaty dla przyszłych kandydatów do naszej szkoły. Odpowiedzialnymi za opiekę nad tym wydarzeniem byli uczniowie klasy IV POSSP, którzy oprowadzali gości po pracowniach plastycznych i salach lekcyjnych. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie wydarzenia byli Pani Ewa Juch-Wieja, Pani Karolina Morawiecka-Poroszewska i Pan Marek Kołacz.
  Dzień otwarty spotkał się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających szkołę.

     
  WARSZTATY DESIGNU

  Trzeciego marca 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyły się warsztaty designu. W pierwszej części odbyły się wykłady Pani prof. Małgorzaty Komorowskiej z Wydziału Scenografii ASP z Krakowa, Pana prof. Artura Tajbera i Pani dr Moniki Wojtaszek-Dziadusz, Pana dr Marcina Pazera z Wydziału Intermediów krakowskiej ASP. W drugiej części wydarzenia, odbyły się warsztaty pod kierunkiem Pana prof. Bazylego Krasulaka z Pracowni Komunikacji Wizualnej z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w których brała udział młodzież z czterech szkół plastycznych z Polski Południowej tj z Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych z Kielc, Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa, z Zespółu Szkół Plastycznych w Tarnowie i z Zakopanego z Zespółu Szkół Plastycznych. Warsztaty zakończyła prezentacja prac uczniów w/w szkół i konferencja podsumowująca.

  Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

  Zaproszeni Goście opowiadali o życiu i twórczości patronów szkół. Pan Andrzej Dobosz przedstawił Józefa Czapskiego, a Józefa Kluzę wspominał Pan Jan Polewka.  Uroczyste ślubowanie klas pierwszych POSSP i PLP.

       


  Obchody zakończył koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

  Wyjazd naukowo-plenerowy do Madrytu uczniów klas najstarszych z POSSP i PLP w dniach od 13.10.2015 do 20.10.2015

   
  Dnia 26.10.2015 odbyło się spotkanie z absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Robertem Latosiem.

  "Chopin widziany oczami dziecka" - projekt plastyczny dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15.

   
  V Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 23.08 - 6.09. 2015 roku dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.

  Fotoreportaż z Warsztatów Dizajnu prowadzonych przez dra Karola Murlaka.

     
  6. Ogólnopolskie Biennale Pejzaż ludzki
  dedykowane Józefowi Czapskiemu
  dla uczniów państwowych szkół plastycznych
  Kraków 2014

  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie.

  1. Wernisaż wystawy 18 grudnia 2014 r. w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie, plac Szczepański 4.
  Wystawa czynna do 25 stycznia 2015 r.

  2. Uroczystość wręczenia nagród laureatom 21 stycznia 2015 r. w budynku ZPSP w Krakowie, ul. Mlaskotów 6, w obecności członków Jury, prof. Stanisława Rodzińskiego i Waldemara Rataja z fundacji "Pro Publico Bono".

     

  Program artystyczny przygotowany przez uczniów ZPSP w Krakowie pod opieką p. Wojciecha Zięby (program poetycki) oraz, gościnnie, uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie pod opieką dyr. Jerzego Kulawika (koncert).  3. Uroczystość zakończenia Biennale w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie, plac Szczepański 4, 21 stycznia 2015 r., spotkanie z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Zbigniewem Witkiem.
  Kraków 17 XII 2014

  PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
  VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE “PEJZAŻ LUDZKI”

  dedykowanego Józefowi Czapskiemu

  Kraków 2014


                W dniu 17 grudnia 2014 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyło się posiedzenie Jury VI Ogólnopolskiego Biennale „Pejzaż ludzki” dedykowanego Józefowi Czapskiemu.
  Zgodnie z regulaminem konkursu Jury zostało powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w następującym składzie:

  Przewodniczący Jury:
  Prof.  Mariusz Drzewiński, artysta malarz

  Członkowie Jury:
  Prof. Barbara Szubińska, artysta malarz
  Prof. Mariusz Drzewiński, artysta malarz
  Prof. Stanisław Rodziński, artysta malarz
  Dr hab. prof. ASP Mirosław Sikorski, artysta malarz
  Dr hab. Andrzej Szczerski, historyk sztuki
  Prof. Jacek Wojciechowski, artysta malarz
  Dr Waldemar Rataj,  Prezes Fundacji Pro Publico Bono

  Komisarze konkursu:
  Marzena Bednarska, artysta malarz
  nauczyciel ZPSP w Krakowie
  Magdalena Hoffmann, artysta grafik
  nauczyciel ZPSP w Krakowie
  Marek Kołacz, informatyk
  nauczyciel ZPSP w Krakowie

  Na konkurs wpłynęły prace z 20 szkół plastycznych w 3 kategoriach.  

  • 260  prac malarskich
  •  19  wypowiedzi w dziedzinie krytyki sztuki
  •    3  opisy działań społecznych

  Szkoły plastyczne biorące udział w VI Biennale „Pejzaż ludzki”:

  • Zespół Szkół Plastycznych Bielsko – Biała (10 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie (29 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni (21 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu (9 prac).
  • Liceum Plastyczne w Kaliszu (4 prace).
  • Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach (10 prac).
  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (12 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie (11 prac).
  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie (61 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (7 prac).
  • Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie (13 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych w Opolu (1 praca).
  • I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (1 praca).
  • Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (3 prace).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu (13 prac).
  • Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie (4 prace).
  • Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (4 prace).
  • Zespół Państwowych  Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie  (23 prace).
  • Liceum Plastyczne w Zamościu (17 prac).
  • Liceum Plastyczne i. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli (7 prac).

  Nagrody : wyjazd do Paryża dla 6 osób, pamiątkowe medale VI Biennale Pejzaż Ludzki, nagrody książkowe oraz wyróżnienia honorowe.

  WYNIKI KONKURSU

  Kategoria malarstwo:

  I Etap konkursu:
  Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi eksponowanymi pracami dopuściło do II etapu  30  prac malarskich.

  1. Godło: XKOLORY – Julita Antonowicz, ZSP Gdynia, nauczyciel: Katarzyna Szczodrowska
  2. Godło: BE24WIK – Wiktor Bernat, ZPSP Kielce, nauczyciel: Magdalena Kubacka
  3. Godło: LALA – Alicja Ciupczyk, POSSP Kraków, nauczyciel: Marzena Bednarska
  4. Godło: NOMACHA – Artur Czajkowski, ZSP Częstochowa, nauczyciel: Cezary Stojek
  5. Godło: 123432B – Jakub Dominikowski, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  6. Godło: GRIASWO – Pola Gadowska, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz
  7. Godło: JFMLONS – Julia Filip, PLP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak
  8. Godło: 7G60431 – Marta Godlejewska, ZSP Gdynia, nauczyciel: Piotr Budziszowski
  9. Godło: 7G60431 – Marta Godlejewska, ZSP Gdynia, nauczyciel: Piotr Budziszowski
  10. Godło: WUNGIEL – Laura Gutowska, LP Nałęczów, nauczyciel: Andrzej Oboz
  11. Godło: OUPAC69 – Jan Jaworski, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz
  12. Godło: 4255999 – Szymon Kula, OSSP Katowice, nauczyciel: Beata Hanslik-Janiszewska
  13. Godło: PŁÓTNO1- Bartłomiej Kulpa, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Piotr Kraminer-Kaliciński
  14. Godło: DBHR923 – Diana Lipska, LP Zamość, nauczyciel: Dorota Jasek
  15. Godło: GORGONA – Paula Łakoma, ZSP Lublin, nauczyciel: Matylda Bijas
  16. Godło: KARMAJ – Karolina Majewska, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  17. Godło: 425444 – Aneta Marszałek, ZSP Katowice, nauczyciel: Piotr Kossakowski
  18.   Godło: KM72543 – Karol Mularczyk, PLP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak
  19. Godło: KMUL543 – Karol Mularczyk, PLP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak
  20. Godło: MP11122 – Maria Pietura, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  21. Godło: MP22211 -  Maria Pietura, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  22. Godło: MATEUO1 – Mateusz Pyś, ZSP Bielsko-Biała, nauczyciel: Edyta Lego
  23. Godło: ACODIN1 – Dominika Sikora, POSSP Kraków, nauczyciel Krystyna Juszczak
  24. Godło: 12KS34A - Klaudia Siwko, LP Zamość, nauczyciel: Dorota Jasek
  25. Godło: 2012BJW – Barbara Wasiuk, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz
  26. Godło: WW00001 – Wiktor Wiater,  POSSP Kraków, nauczyciel: Artur Kapturski
  27. Godło: Godło: WW00002 – Wiktor Wiater, POSSP Kraków, nauczyciel: Artur Kapturski
  28. Godło:9971126 – Tomasz Wieloch, PLP Kraków, nauczyciel: Artur Kapturski
  29. Godło: SODV214 - Kacper Woźny, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz
  30. Godło: SODV213 – Kacper Woźny, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz

  II Etap konkursu,  nominacje do nagród:

  W  II  etapie wybrane  zostały 14  prace malarskie nominowane do nagród:

  1. Godło: BE24WIK – Wiktor Bernat, ZPSP Kielce, nauczyciel: Magdalena Kubacka
  2. Godło: 123432B – Jakub Dominikowski, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  3. Godło: 7G60431 – Marta Godlejewska, ZSP Gdynia, nauczyciel: Piotr Budziszowski
  4. Godło: WUNGIEL – Laura Gutowska, LP Nałęczów, nauczyciel: Andrzej Oboz
  5. Godło: 4255999 – Szymon Kula, OSSP Katowice, nauczyciel: Beata Hanslik-Janiszewska
  6. Godło: PŁÓTNO1- Bartłomiej Kulpa, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Piotr Kraminer-Kaliciński
  7. Godło: GORGONA – Paula Łakoma, ZSP Lublin, nauczyciel: Matylda Bijas
  8. Godło: KARMAJ – Karolina Majewska, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  9. Godło: 425444 – Aneta Marszałek, ZSP Katowice, nauczyciel:
  10. Godło: KMUL543 – Karol Mularczyk, PLP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak
  11. Godło: MP22211 -  Maria Pietura, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  12. Godło: MATEUO1 – Mateusz Pyś, ZSP Bielsko-Biała, nauczyciel: Edyta Lego
  13. Godło: ACODIN1 – Dominika Sikora, POSSP Kraków, nauczyciel Krystyna Juszczak
  14. Godło: Godło: WW00002 – Wiktor Wiater, POSSP Kraków, nauczyciel: Artur Kapturski

  III Etap konkursu, nagrody:
  Jury postanowiło przyznać trzy nagrody równorzędne – wyjazd do Paryża i osiem wyróżnień.
  Nagrody równorzędne – wyjazd do Paryża:

  1. Godło: 123432B – Jakub Dominikowski, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  2. Godło: 4255999 – Szymon Kula, OSSP Katowice, nauczyciel: Beata Hanslik-Janiszewska
  3. Godło: WW00002 – Wiktor Wiater, POSSP Kraków, nauczyciel: Artur Kapturski

  Wyróżnienia :

  1. Godło: BE24WIK – Wiktor Bernat, ZPSP Kielce, nauczyciel: Magdalena Kubacka
  2. Godło: WUNGIEL – Laura Gutowska, LP Nałęczów, nauczyciel: Andrzej Oboz
  3. Godło: PŁÓTNO1- Bartłomiej Kulpa, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Piotr Kraminer-Kaliciński
  4. Godło: KARMAJ – Karolina Majewska, ZSP Koszalin, nauczyciel: Tadeusz Walczak
  5. Godło: 425444 – Aneta Marszałek, ZSP Katowice, nauczyciel:
  6. Godło: KMUL543 – Karol Mularczyk, PLP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak
  7. Godło: MATEUO1 – Mateusz Pyś, ZSP Bielsko-Biała, nauczyciel: Edyta Lego
  8. Godło: ACODIN1 – Dominika Sikora, POSSP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak

  Kategoria tekst krytyczny o sztuce
  Jury postanowiło przyznać dwie nagrody równorzędne – wyjazd do Paryża i siedem wyróżnień.
  Nagrody równorzędne - wyjazd do Paryża:

  • Godło: 5465789 – Aleksandra Młynarska, OSSP Radom, nauczyciel: Andrzej Jasiński.
  • Godło: 960917K – Kinga Stępień PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk

  Wyróżnienia:

  • Godło: 9980761 – Natalia Babiuch POSSP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  • Godło: LLLUJG9 – Julia Gajska PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  • Godło: 1204196 – Zuzanna Jakimiuk ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz
  • Godło:  W86H12A - Weronika Kozak POSSP Kraków, nauczyciel: Magdalena Worłowska
  • Godło: 2020KOKO – Zuzanna Kruk OSSP Warszawa, nauczyciel: Katarzyna Kawka
  • Godło: G091MA5 – Gabriela Widomska PLP Kraków, nauczyciel: Magdalena Worłowska
  • Godło: HDJD49J9 – Aleksandra Włodek PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk

  Kategoria działania społeczne na rzecz najbliższego środowiska
  Jury postanowiło przyznać nagrodę główną – wyjazd do Paryża i dwa wyróżnienia.

  Nagroda główna:
  Godło: PLOPT14, ZPSP Kielce, Kamila Serwicka, Wiktoria Gawlik, Natalia Pacholec, Ewa Białek, nauczyciel: Magdalena Kobiałka, nauczyciel: Ewa Ciosek.
  ZPSP w Kielcach zadecyduje, który z uczniów zostanie wyróżniony wyjazdem do Paryża.

  Wyróżnienia:

  • Godło: NICOLA, PLP Kraków, Nicola Patrycja Michańków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  • Godło: WIRMCFS, ZSP Częstochowa, Wiktoria Morawska, nauczyciel: Cezary Stojek

   

  Kraków, dnia 17 grudnia 2014r.
  Przewodniczący
  Prof.  Mariusz Drzewiński

  Członkowie Jury:
  Prof. Barbara Szubińska
  Prof. Stanisław Rodziński
  Dr hab. prof. ASP Mirosław Sikorski
  Dr hab. Andrzej Szczerski
  Prof. Jacek Wojciechowski
  Dr Waldemar Rataj

  Protokół obrad sporządzili komisarze konkursu:
  Marzena Bednarska
  Magdalena Hoffmann
  Marek Kołacz


  Uroczystość wręczenia nagród laureatom 3 kategorii, w których odbywa się konkurs odbędzie się 21 stycznia 2015 roku, we środę o godz. 13.00, w budynku ZPSP przy ul. Mlaskotów 6
  Zapraszamy serdecznie.
  Jeśli będą się Państwo do nas wybierać to prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


   

  IV Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 24.08 - 7.09. 2014 roku
  dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.


     

  Fotoreportaż ze spotkania z Ryszardem Horowitzem, artystą-fotografikiem, absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Spotkanie miało miejsce w ZPSP w Krakowie dnia 6 maja 2014 r.

       
  SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU
  Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY UCZNIÓW SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 2014
                           

  makroregion południowo-wschodni
  Kraków, 04 - 05 kwietnia 2014 r.

  organizatorzy:
                  Centrum Edukacji Artystycznej,
                              p. wizytator Wojciech Myjak
                  Zespół Państwowych Szkól Plastycznych w Krakowie, ul. Mlaskotów 6,
                              p. dyrektor Małgorzata Hołówka

  Piątek, 04 kwietnia 2014 r.
  Godziny pracy uczniów biorących udział w przeglądzie: 08:30 – 16:45

  Sobota, 05 kwietnia 2014 r.
  9 :30 - Podsumowanie przeglądu i wręczenie dyplomów.

  przewodniczący jury 
  prof.  Maria Targońska  -  ASP Gdańsk
  członkowie jury:
  prof.  Zofia Glazer-   ASP Warszawa
  prof.  Jacek Dyrzyński  -   ASP Warszawa
  prof.  Jacek Jagielski    -    UA Poznań
  prof. Wojciech Sęczawa -  ASP Gdańsk
  prof.  Jerzy  Nowakowski    -   ASP Kraków

  Uczestnicy:
  Zespół Szkół Plastycznych  w Jarosławiu
  Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem
  ZPSP w Kielcach
  Liceum Plastyczne  w Nowym Wiśniczu
  Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu
  Liceum Plastyczne w Lesku
  Zespół Szkoł Plastycznych  w Rzeszowie
  Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
  Liceum Plastyczne  w Krośnie
  Policealne Studium Plastyczne w Krakowie
  ZPSP w Krakowie

  Laureaci, uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu:
  1. Masłowski Damian            rysunek               ZSP w Zakopanem
  2. Komaniecka Simona         rysunek               ZSP w Rzeszowie
  3. Spyrka Natalia                  rzeźba                ZPSP w Krakowie
  4. Nowok Sonia                    malarstwo           ZSP w Zakopanem
  5. Bernat Wiktor                   malarstwo           ZPSP w Kielcach
  6. Jakubasz Barbara             rzeźba                 LP w Krośnie
  7. Latocha Szymon               malarstwo           ZSP w Tarnowie
  8. Zięba Piotr                         malarstwo         ZPSP w Krakowie

  Wręczenie dyplomów laureatom

       
         
  Wystawa prac uczestników