Wydarzenia


W roku 2018 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, przy ul. Mlaskotów 6, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” i zadania „Remont budynku ZPSP w Krakowie”, dokonano wymiany 41 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z obróbkami i pracami murowymi w budynku Zespołu. Wykonane prace dostosowuja parametry pomieszczen szkolnych do obowiazujacych norm, poprawiaja ergonomie i bezpieczeństwo oraz podnosza standard ich użytkowania. Łaczny koszt realizacji zadania wyniósł 167 804,95 PLN. Całosć zadania dofinansowano ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury.
Remont budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmował:
 1. W roku 2011 - naprawę ścian fundamentów i częściową wymianę izolacji ścian fundamentowych w budynku ZPSP w Krakowie oraz wymianę 8 szt. połączeń kanalizacyjnych.
 2. W roku 2012 - wymianę ślusarki okiennej północnej strony hallu szkoły i docieplenie ścian pracowni.
 3. W roku 2013 - wymianę ślusarki okiennej pozostałej części hallu wraz z częściową wymianą parapetów i robotami towarzyszącymi w ilości ok. 213 m2 oraz zakup 4 komputerów do pracowni projektowych.1. Protokół obrad Jury - wersja pdf.15 grudnia
25. Biennale Plakatu Polskiego w KatowicachPrzed plakatem "D-17" autorstwa p. Grzegorza Bobulskiego promującym ZPSP w Krakowie.
10 listopada - uroczyste obchody Święta Niepodległości.

     


 1. Regulamin konkursu plastycznego na projekt okolicznościowej, bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
 2. Formularz zgłoszeniowy.Dzień Edukacji Narodowej
13 października - obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z uroczystym odsłonięciem w ogrodzie szkolnym rzeźby "Ela" Stanisława Cukra wybitnego artysty rzeźbiarza, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz ślubowaniem uczniów klas 1-szych. Montaż poetycki związany z obchodami 5-lecia plenerów rzymskich "Wokół piękna" przygotował p Wojciech Zięba z uczniami z kl. 4 PLP i 6 POSSP.

 
Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie (28.09.2017r.).

Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka Wernisaż wystawy prac Mateusza Leśniaka  
Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 28.08 - 8.09. 2017 roku dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.

VI Plener Artystycznym w Rzymie - Wokół piękna V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' V Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'  
XI Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. I. Repina, 11-17.06

Julia Boczoń, Nina Herzyk i Julia Klimowska z kl. 2 POSSP /nauczyciel malarstwa p. M. Bednarska/ - otrzymały WYRÓŻNIENIA w XI Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. I. Repina zorganizowanym w Czugujewie na Ukrainie, w którym uczestniczyły pod opieką pp. K. Kwak, S. Zielińskiego i W. Zięby.
DZIEŃ OTWARTY W ZPSP W KRAKOWIE.

4. marca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych odbył się Dzień otwarty, któremu towarzyszyły liczne warsztaty dla przyszłych kandydatów do naszej szkoły. Odpowiedzialnymi za opiekę nad tym wydarzeniem byli uczniowie klasy IV POSSP, którzy oprowadzali gości po pracowniach plastycznych i salach lekcyjnych. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie wydarzenia byli Pani Ewa Juch-Wieja, Pani Karolina Morawiecka-Poroszewska i Pan Marek Kołacz.
Dzień otwarty spotkał się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających szkołę.

     
WARSZTATY DESIGNU
9 marca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyły się warsztaty designu. W pierwszej części odbyły się wykłady Pana prof. Bazylego Krasulaka z Pracowni Komunikacji Wizualnej z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pani dr Moniki Wojtaszek - Dziadusz oraz Pani mgr Malwiny Antoniszczak i Pana mgr Marcina Nowaka. W drugiej części wydarzenia, odbyły się warsztaty w których brała udział młodzież z czterech szkół plastycznych z Polski Południowej tj z Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych z Krakowa, z Zespółu Szkół Plastycznych w Tarnowie, z Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i z Zakopanego z Zespółu Szkół Plastycznych. Warsztaty zakończyła prezentacja prac uczniów w/w szkół i konferencja podsumowująca.


 
Kraków 07 XII 2016

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE "PEJZAŻ LUDZKI"
dedykowanego Józefowi Czapskiemu

Kraków 2016


W dniu 07 grudnia 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie odbyło się posiedzenie Jury VII Ogólnopolskiego Biennale "Pejzaż ludzki" dedykowanego Józefowi Czapskiemu. Zgodnie z regulaminem konkursu Jury zostało powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w następującym składzie:

Przewodniczący Jury:
Prof. ASP Tomasz Milanowski, artysta malarz
Członkowie Jury:
Mgr Anna Baranowa, historyk sztuki
Prof. Barbara Szubińska, artysta malarz
Prof. Stanisław Tabisz, artysta malarz
Prof. Stanisław Rodziński, artysta malarz
Dr Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Pro Publico Bono

Komisarze konkursu:
Marzena Bednarska, artysta malarz
nauczyciel ZPSP w Krakowie
Magdalena Hoffmann, artysta grafik
nauczyciel ZPSP w Krakowie
Marek Kołacz, informatyk
nauczyciel ZPSP w Krakowie

Na konkurs wpłynęły prace z 25 szkół plastycznych w 3 kategoriach.
 • 521 prac malarskich
 • 41 wypowiedzi w dziedzinie krytyki sztuki
 • 5 opisów działań społecznych


 • Szkoły plastyczne biorące udział w VII Biennale "Pejzaż ludzki":
 • Zespół Szkół Plastycznych Bielsko - Biała (14 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie (11 prac).
 • Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej (15 prac)
 • Liceum Plastyczne w Gdańsku (3 prace).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni (28 prac).
 • Liceum Plastyczne w Gorzowie Wielkopolskim (1 praca).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu (9 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach (30 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach (20 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie (113 prac).
 • Liceum Plastyczne w Łomży (5 prac).
 • Liceum Plastyczne w Nałęczowie (9 prac).
 • Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu (1 praca).
 • Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie (15 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Opolu (8 prac).
 • I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (2 prace).
 • Liceum Plastyczne w Poznaniu (76 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu (6 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie (31 prac).
 • Liceum Plastyczne w Supraślu (22 prace).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (30 prac).
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie (34 prace).
 • Liceum Plastyczne w Zamościu (18 prac).
 • Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli (15 prac).
 • Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze (5 prac).

 • Nagrody : wyjazd do Paryża dla 6 osób, pamiątkowe medale VII Biennale Pejzaż Ludzki, nagrody książkowe.

  WYNIKI KONKURSU

  Kategoria malarstwo:
  Na wystawie w Pałacu Sztuki znalazło się 320 prac malarskich.
  Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami zadecydowało o następującym przydziale nagród.
  Przyznano cztery nagrody równorzędne - wyjazd do Paryża i 22 wyróżnienia.

  Nagrody równorzędne - wyjazd do Paryża:
  1. Godło: 1678321 - Anna Graczyk, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki
  2. Godło: 2768351 - Maria Legeżyńska, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki
  3. Godło: DK99567 - Dominika Korycka, ZSP Radom, nauczyciel: Edyta Jaworska-Kowalska.
  4. Godło: MIŚ17 - Milena Śmiłek, PLP Kraków, nauczyciel: Kazimierz Borkowski

  Wyróżnienia:
  1. Godło: AKW1998 - Aleksandra Kaczmarek, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  2. Godło: KULADEB - Aleksandra Mucha, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  3. Godło: NIE9869 - Mikołaj Betka, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska, Andrzej Maldzis.
  4. Godło: ANIOŁEG - Gabriel Pawłowski, LP Poznań, nauczyciel: Danuta Kaniewska.
  5. Godło: PKM9898 - Paulina Kubala, LP Poznań, nauczyciel: Andrzej Maldzis.
  6. Godło: JULIA - Julia Klimowska, POSSP Kraków, nauczyciel: Marzena Bednarska.
  7. Godło: ROZALIA1 - Rozalia Bielec, POSSP Kraków, nauczyciel: Krystyna Juszczak.
  8. Godło: NIECNY - Jakub Zarzycki, PLP Kraków, nauczyciel: Kazimierz Borkowski.
  9. Godło: JULA2016 - Julia Czarnecka, ZSP Gdynia, nauczyciel: Tomasz Sójka.
  10. Godło: JMMM1997 - Magdalen Mazur, ZSP Gdynia, nauczyciel: Józef Karczewski.
  11. Godło: BOBEKZU - Zuzanna Bodzoń, ZSP Gdynia, nauczyciel: Piotr Budziszewski.
  12. Godło: SB52231 - Sandra Brzęczek, ZSP Katowice, nauczyciel: Piotr Kossakowski.
  13. Godło: LE16323 - Agata Leniartek, ZSP Katowice, nauczyciel: Piotr Kossakowski.
  14. Godło: OGLIT28 - Angelika Jastrzębska, LP Zamość, nauczyciel: Dorota Jasek
  15. Godło: W21H09K - Wiktoria Kaczmarek, ZSP Bielsko Biała, nauczyciel: Piotr Kwaśny.
  16. Godło: 75WW012 - Weronika Jarzyna, ZSP Dąbrowa Górnicza, nauczyciel: Anna Wolniaczyk.
  17. Godło: 3756213 - Alicja Łyżkowicz, PLP Olsztyn, nauczyciel: Bartosz Świątecki.
  18. Godło: 34DKB83 - Barbara Rodzik, LP Nałęczów, nauczyciel: Piotr Kmieć
  19. Godło: NATALII - Natalia Stanisławska, ZSP Częstochowa, nauczyciel: Joanna Przygoda
  20. Godło: TMNTRZN - Tymoteusz Tryzno, ZPSP Warszawa, nauczyciel: Tomasz Barszcz.
  21. Godło: 1228997 - Ewelina Pajdzik, LP Nowy Wiśnicz, nauczyciel: Przemysław Sławiński
  22. Godło: 1999313 - Martyna Cisińska, ZSP Opole, nauczyciel: Joanna Preuhs.

  Kategoria tekst krytyczny o sztuce
  Jury postanowiło przyznać nagrodę główną - wyjazd do Paryża i siedem wyróżnień.

  Nagroda główna - wyjazd do Paryża:
  1. Godło: BEHEMOT - Barbara Szczepanowska, PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk.

  Wyróżnienia:
  1. Godło: PUMA619 - Milena Pułaczewska, PLP Kraków, nauczyciel: Tomasz Sławiński.
  2. Godło: MITHRIM - Karolina Grabowska, PLP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  3. Godło: NINA999 - Weronika Mazgaj, PLP Kraków, nauczyciel: Tomasz Sławiński.
  4. Godło: MA61SW8 - Natalia Babiuch, POSSP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk
  5. Godło: OBEIZU1 - Zuzanna Zawłocka, POSSP Kraków, nauczyciel: Wojciech Zięba
  6. Godło: MCR355X - Jerzy Basiura, POSSP Kraków, nauczyciel: Lidia Danilczyk.
  7. Godło: 0107107 - Zuzanna Majorczyk, POSSP Kraków, nauczyciel: Karolina Morawiecka.

  Kategoria działania społeczne na rzecz najbliższego środowiska
  Jury postanowiło przyznać nagrodę główną - wyjazd do Paryża i cztery wyróżnienia.

  Nagroda główna:
  1. Godło: PKP2016, ZPSP Kielce, Weronika Sobala, Julia Ruszkowska, Maja Puchała, Natalia Pacholec, Ewa Białek, Opiekun projektu: Magdalena Kobiałka. ZPSP w Kielcach zadecyduje, który z uczniów zostanie wyróżniony wyjazdem do Paryża.

  Wyróżnienia:
  1. Godło: A123987, Internat ZPSP w Kielcach, Joanna Kazimierczyk, Paulina Bednarz, Natalia Głąb, Milena Poros, Opiekun projektu: Małgorzata Zrąbkowska, Izabela Konieczny.
  2. Godło: JBRONKA, POSSP Kraków, Joanna Joanna Staniszewska, Opiekun projektu: Ewa Staniszewska.
  3. Godło: EWUŚ, PLP Kraków, Ewa Dzidek.
  4. Godło: FILIP, PLP Kraków, Filip Rabiej.

  Kraków, dnia 07 grudnia 2016r.

  Przewodniczący Jury:
  Prof. ASP Tomasz Milanowski
  Członkowie Jury:

  Mgr Anna Baranowa
  Prof. Barbara Szubińska
  Prof. Stanisław Tabisz
  Prof. Stanisław Rodziński
  Dr Waldemar Rataj

  Protokół obrad sporządzili komisarze konkursu:
  Marzena Bednarska
  Magdalena Hoffmann
  Marek Kołacz

  Uroczystość wręczenia nagród laureatom 3 kategorii, w których odbywa się konkurs odbyła się 15 grudnia 2016 roku, we czwartek o godz. 17.00, w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie, przy placu Szczepańskim.


   

  Wyjazd naukowo-plenerowy do Madrytu uczniów klas najstarszych z POSSP i PLP w dniach 15.X.2016 do 22.X.2016

   
  Dzień Edukacji Narodowej
  14 października 2016 r. cała społeczność szkoły świętowała Dzień Edukacji Narodowej.
  Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego.
  Najważniejszym punktem uroczystości było odsłonięcie w ogrodzie szkolnym rzeźby "Macierzyństwo", daru prof. Mariana Koniecznego, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W wydarzeniu brał udział sam Artysta.
  Obchody zakończył koncert w wykonaniu uczniów POSM im. F. Chopina w Krakowie.
     
  W dniach od 03 do 08 października 2016 r. uczniowie klasy II POSSP i ich rodzice gościli w swoich domach grupę 12 uczniów z Charkowskiej Dziecięcej Szkoły im. I. Repina. Razem uczestniczyliśmy w rozpoczynającym się projekcie artystycznym "Nasza wspólna przyszłość", który został przygotowany wspólnie z nauczycielami charkowskiej szkoły i Panią dyrektor Oleną Szewcową. Projekt mógł odbyć się dzięki szczególnemu zaangażowaniu wychowawczyni klasy II POSSP, p. Karoliny Kwak, oraz nauczycieli, Stanisława Zielińskiego, Moniki Mikulskiej, Lidii Danilczyk, Wojciecha Zięby, Artura Grabca, Józefa Polewki.

     
  W dniach od 17 do 24 września uczniowie kl. 4 PLP pod opieką pp. Stanisława Zielińskiego, Stanisława Wołownika i Magdaleny Worłowskiej uczestniczyli w naukowo-plenerowym wyjeździe na Węgry pod hasłem: "Nasza wspólna przyszłość - rok solidarności polsko-węgierskiej 2016".

  VI Plener artystyczny "Wokół piękna", Rzym 28.08 - 11.09. 2016 roku dla wyróżniających się uczniów ZPSP w Krakowie.

  VI Plener Artystycznym w Rzymie - Wokół piękna VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna' VI Plener Artystycznym w Rzymie - 'Wokół piękna'
  rozwiń więcej.