PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
XXIV KONKURSU RYSUNKOWEGO " AUTOPORTRET"
dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Krakowie


Na konkurs wpłynęło 104 prac.

Dnia  18 lutego  2021  roku Jury w składzie :
    
     1. dr Wojciech Szybist    -     artysta  malarz
     2.      Kamil Kuzko            -    artysta malarz
     3.      Stanisław Zieliński  -     artysta malarz
      

NOMINACJE DO NAGRODY :

 1. Amelia Jawień – VI.O
 2. Natalia Brążkiewicz –III.B
 3. Katarzyna Janczewska – III.A
 4. Małgorzata Jakieła – II.S
 5. Weronika Jurek – V.O
 6. Karolina Moran – V.O
 7. Oliwia Gregorczyk– I.B
 8. Natalia Zabdyr-Jamróz – III.B
 9. Dominika Kabłak-Ziembicka – I.A
 10. Wiktoria Kopytowska – III.A
 11. Zuzanna Polańska  - V.O
 12. Gabriela Mucha  -II.L
 13. Aleksandra Żmuda  -III.A
 14. Barbara Kęsek  - II.L
 15. agdalena Pyla  - V.O
 16. Daniel Kopeć -  III.A
 17. Konrad Urbański – III.B
 18. Aleksandra Woźniczka –II.L
 19. Patrycja Boruch  - I.B
 20. Franciszek Szarek –III.A

Jury zdecydowało o przyznaniu 3 nagród :

I NAGRODA

Barbara Kęsek – II.L  

II NAGRODA
Aleksandra Woźniczka  – II.L

III NAGRODA
Amelia Jawień  – VI.O

 WYRÓŻNIENIA :
Oliwia Gregorczyk–  I.B
Patrycja Boruch – I.B
Amelia Jawień – VI.O
  

Jury pragnie zwrócić uwagę na wysoki poziom prac, zarówno pod względem różnorodności stylistycznej jak i  stosowanych środków plastycznych.

Komisarze Konkursu
Magdalena Hoffmann
Kazimierz Borkowski
Michał StonawskiREGULAMIN

Cele i założenia:
Konkurs ma na celu podniesienie rangi oraz jakości artystycznej rysunku i jego różnorodnych technik wśród uczniów naszej szkoły.
Autoportret ma w historii sztuki długą i piękną tradycję. Próbę ukazania własnego wizerunku pogłębionego prawdą psychologiczną o sobie podejmowało wielu artystów. Jest to temat, wobec którego nie sposób zająć obojętne stanowisko. Liczymy na powstanie wielu ciekawych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych.

Warunki uczestnictwa
- w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZPSP w Krakowie;
- na konkurs można składać prace wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej, powstałe w roku szkolnym 2020/2021;
- każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace, których rozmiar nie przekroczy wymiarów 100x70cm;
- prace można przynieść osobiście i zostawić je na portierni naszej szkoły (w godzinach pracy szkoły, poniedziałek - piątek, 08:00 - 14:00), lub dostarczyć za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej;
- każda praca musi być podpisana.

Kwalifikacji prac na wystawę "Konkurs rysunkowy na autoportret" oraz przyznania nagród dokona trzyosobowe Jury, w skład którego wchodzić będzie jeden nauczyciel malarstwa uczący w ZPSP w Krakowie, oraz 2 artystów malarzy spoza naszej szkoły. Z powodu pandemii COVID-19 wystawa "Konkurs rysunkowy na autoportret" zostanie umieszczona on-line na platformie MS Teams.
Nadesłane prace zostaną zwrócone w najbliższym dogodnym terminie, w sposób ustalony przez organizatora.

Terminy:
Rysunki na konkurs należy złożyć do 16 lutego 2021 roku.
Posiedzenie jury odbędzie się 18 lutego 2021 roku.

Nagrody:
Jury konkursu przyzna trzy nagrody i dwa wyróżnienia honorowe. Przewiduje się nagrody rzeczowe - książki oraz materiały plastyczne.
Prace nagrodzone stają się własnością szkoły i dołączą do kolekcji autoportretów naszych uczniów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Komisarz konkursu,
Maria Hoffman-Dobrzycka

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.