XXI Konkurs rysunkowy "Autoportret"
dla uczniów ZPSP w Krakowie

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
XXI KONKURSU RYSUNKOWEGO " AUTOPORTRET"
dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Krakowie

----------------------------------------------------------------------------------

Na konkurs wpłynęło 133 prac.
Dnia 15 marca 2018 roku Jury w składzie :
  1. Marzena Bednarska - artysta malarz
  2. dr hab. Jacek Mrowczyk, profesor ASP - projektant
  3. Dawid Czycz - artysta malarz
NOMINACJE DO NAGRODY :

1. Aleksandra Bakalarska - I.A
2. Gabriela Długosz - IV.O
3. Adam Fliśnik - V.O
4. Alicja Godyń - II.L
5. Weronika Jurek - II.O
6. Michalina Kupiec - II.O
7. Paulina Kaszowska - II.O
8. Michał Leśniak -V.O
9. Julia Polak - V.O
10. Jagoda Pluta - VI.O
11. Vova Popyk- I.B
12. Agata Smarzek - IV.O
13. Nela Tąta - IV.O
14. Gabriela Waloszek - III.O
15. Marika Wieszczyk - V.O
16. Nina Wrońska - I.A
17. Kuba Zarzycki - III.L

Jury zdecydowało o przyznaniu 3 nagród :
I NAGRODA
Jakub Zarzycki - III.L - za zestaw prac

II NAGRODA
Jagoda Pluta - VI.O

III NAGRODA
Paulina Kaszowska - II.O

WYRÓŻNIENIA JURY :
Nina Wrońska- I.A - wyróżnienie specjalne
Alicja Godyń - II.L
Gabriela Waloszek - III.O
Michał Leśniak - V.O

Jury pragnie zwrócić uwagę na wysoki poziom prac, zarówno pod względem różnorodności stylistycznej jak i stosowanych środków plastycznych.
Gratulujemy ZPSP pomysłu na zorganizowanie konkursu.


----------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ma na celu podniesienie rangi rysunku i jego różnorodnych technik wśród uczniów naszej szkoły. Autoportret ma w historii sztuki długą i piękną tradycję. Próbę ukazania własnego wizerunku, pogłębionego prawdą psychologiczną o sobie podejmowało wielu artystów. Jest to temat, wobec którego nie sposób być obojętnym. Liczymy na powstanie wielu wartościowych prac, o wysokich walorach artystycznych.

Regulamin
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły;
2. Uczeń może złożyć od 1 do 3 prac w formacie nie większym niż 100 x 70 cm w dowolnej technice rysunkowej;
3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury, będą przyznane 3 nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia honorowe;
4. Rysunki na konkurs należy złożyć do 2 II 2018 roku;
5. Prace nagrodzone pozostaną własnością szkoły i wejdą do kolekcji autoportretów naszych uczniów tworzonej już od 20 lat.

Serdecznie Zapraszamy!

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.