XXI Konkurs rysunkowy "Autoportret"
dla uczniów ZPSP w Krakowie

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
XXI KONKURSU RYSUNKOWEGO " AUTOPORTRET"
dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Krakowie

----------------------------------------------------------------------------------

Na konkurs wpłynęło 133 prac.
Dnia 15 marca 2018 roku Jury w składzie :
  1. Marzena Bednarska - artysta malarz
  2. dr hab. Jacek Mrowczyk, profesor ASP - projektant
  3. Dawid Czycz - artysta malarz
NOMINACJE DO NAGRODY :

1. Aleksandra Bakalarska - I.A
2. Gabriela Długosz - IV.O
3. Adam Fliśnik - V.O
4. Alicja Godyń - II.L
5. Weronika Jurek - II.O
6. Michalina Kupiec - II.O
7. Paulina Kaszowska - II.O
8. Michał Leśniak -V.O
9. Julia Polak - V.O
10. Jagoda Pluta - VI.O
11. Vova Popyk- I.B
12. Agata Smarzek - IV.O
13. Nela Tąta - IV.O
14. Gabriela Waloszek - III.O
15. Marika Wieszczyk - V.O
16. Nina Wrońska - I.A
17. Kuba Zarzycki - III.L

Jury zdecydowało o przyznaniu 3 nagród :
I NAGRODA
Jakub Zarzycki - III.L - za zestaw prac

II NAGRODA
Jagoda Pluta - VI.O

III NAGRODA
Paulina Kaszowska - II.O

WYRÓŻNIENIA JURY :
Nina Wrońska- I.A - wyróżnienie specjalne
Alicja Godyń - II.L
Gabriela Waloszek - III.O
Michał Leśniak - V.O

Jury pragnie zwrócić uwagę na wysoki poziom prac, zarówno pod względem różnorodności stylistycznej jak i stosowanych środków plastycznych.
Gratulujemy ZPSP pomysłu na zorganizowanie konkursu.


----------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ma na celu podniesienie rangi rysunku i jego różnorodnych technik wśród uczniów naszej szkoły. Autoportret ma w historii sztuki długą i piękną tradycję. Próbę ukazania własnego wizerunku, pogłębionego prawdą psychologiczną o sobie podejmowało wielu artystów. Jest to temat, wobec którego nie sposób być obojętnym. Liczymy na powstanie wielu wartościowych prac, o wysokich walorach artystycznych.

Regulamin
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły;
2. Uczeń może złożyć od 1 do 3 prac w formacie nie większym niż 100 x 70 cm w dowolnej technice rysunkowej;
3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury, będą przyznane 3 nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia honorowe;
4. Rysunki na konkurs należy złożyć do 2 II 2018 roku;
5. Prace nagrodzone pozostaną własnością szkoły i wejdą do kolekcji autoportretów naszych uczniów tworzonej już od 20 lat.

Serdecznie Zapraszamy!