XXI Konkurs rysunkowy "Autoportret"
dla uczniów ZPSP w Krakowie

Konkurs ma na celu podniesienie rangi rysunku i jego różnorodnych technik wśród uczniów naszej szkoły. Autoportret ma w historii sztuki długą i piękną tradycję. Próbę ukazania własnego wizerunku, pogłębionego prawdą psychologiczną o sobie podejmowało wielu artystów. Jest to temat, wobec którego nie sposób być obojętnym. Liczymy na powstanie wielu wartościowych prac, o wysokich walorach artystycznych.

Regulamin
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły;
2. Uczeń może złożyć od 1 do 3 prac w formacie nie większym niż 100 x 70 cm w dowolnej technice rysunkowej;
3. Kwalifikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury, będą przyznane 3 nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia honorowe;
4. Rysunki na konkurs należy złożyć do 2 II 2018 roku;
5. Prace nagrodzone pozostaną własnością szkoły i wejdą do kolekcji autoportretów naszych uczniów tworzonej już od 20 lat.

Serdecznie Zapraszamy!