Koronawirusa 2019-nCoV

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa 2019-nCoV, Dyrektor ZPSP w Krakowie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  a  także w ślad za Ministrem Zdrowia, który opublikował zalecenia i porady dla osób, które w ciągu ostatnich tygodni wróciły z Azji lub miały kontakt z kimkolwiek, kto mógł zarazić się wirusem z Wuhan,
OZNAJMIA:
Jeśli Ty lub Twoje dziecko byliście w ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) i wystąpiły zachorowania z objawami gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem; bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno -epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

NIE POSYŁAJ SWOJEGO DZIECKA DO SZKOŁY! DO MOMENTU AŻ MEDYCZNIE NIE ZOSTANIE ONO ZDIAGNOZOWANE POD KĄTEM POTENCJALNEGO OBCIĄŻENIA KORONOWIRUSEM 2019-nCoV.
O tym fakcie natychmiast powiadom Dyrektora Szkoły.

Zachowaj kwarantannę 21 dni po powrocie z rejonu obciążonego koronawirusem Covid-19 pomimo braku objawów chorobowych, dla bezpieczeństwa pozostałych uczniów (możliwy jest bezobjawowy rozwój infekcji).

Istotna przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta kraju w którym stwierdzono obecność korona wirusa Covid-19 lub kontakt z osobą, która była tam w ostatnim czasie.

Mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Warto pamiętać przy tym, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak:
temperatura ciała powyżej 38?;
ogólne złe samopoczucie;
bóle mięśni i stawów;
kaszel, katar, duszność;
zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz punktów do których należy się udać lub nawiązać kontakt w przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem 2019-nCoV lub gdy ktoś miał kontakt z osobą, która przyjechała z Chin lub innego kraju i wystąpiły objawy chorobowe.
Województwo małopolskie:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 - oddział chorób infekcyjnych dzieci i hepatologii dziecięcej
2. Nowy Szpital w Olkuszu, al. 1000=lecia 13 - oddział obserwacyjno-zakaźny z izbą przyjęć
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2 - oddział kliniczny chorób zakaźnych
4. SP ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2 - oddział chorób zakaźnych
5. SP ZOZ w Proszowicach, ul. Mikołaja Kopernika 13 - oddział obserwacyjno-zakaźny
6. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 - oddział obserwacyjno-zakaźny
7. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Wielogłowy, ul. Dąbrowa 1 - oddział chorób zakaźnych
8. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 - oddział obserwacyjno-zakaźny
9. Szpital św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3 - oddział obserwacyjno-zakaźny
10. ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 - oddział obserwacyjno-zakaźny

INFOLINIA – numer telefonu 800 190 590 - dostępna przez CAŁĄ DOBĘ.

Dla osób, które były lub dalej są we Włoszech dostępna jest włoska infolinia:
Lombardia per Coronavirus: +39 800 894 545
Veneto per Coronavirus: +39 800 462 340

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez Covid-19 międzynarodowi eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:
• Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,
• Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
• Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,
• Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach,
• Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,
• Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,
• Jeśli podróżujesz do Azji, lub innego kraju obciążonego wirusem, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk,
• Unikanie miejsc publicznych i zatłoczonych,
• Przy kontakcie z osobą chorą używaj maseczek ochronnych,
• Podczas przejazdu środkami komunikacji miejskiej również używaj maseczek ochronnych,
Europejskie Centrum Kontroli Chorób w dniu 26.02.2020r. stwierdziło, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest średnie do wysokiego i jest podejrzenie, że wirus może przenosić się z osoby na osobę nie tylko w sytuacji, gdy ktoś wrócił z Chin, lub innego rejonu obciążonego wirusem covid-19 , ale również mamy już ogniska wtórne, czyli zarażają się ludzie, którzy nigdy w Chinach nie byli.

W związku z tym Dyrektor Szkoły zastrzega wprowadzenie innych rozwiązań organizacyjno–zapobiegawczych w celu minimalizacji przenoszenia się wirusa COVID 19 w miarę rozwoju rozprzestrzeniania się zachorowań zgodnie z zaleceniami WHO, GIS i Polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.