Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną zostają wprowadzone zmiany w regulaminie i harmonogramie rekrutacji.

W dniach od 22 kwietnia do 22 maja 2020 r. szkoła uruchamia specjalny adres mailowy:
rekrutacja-plsp@protonmail.com. Uwaga! Adres rekrutacja-plsp@protonmail.com jest przeznaczony tylko do przesyłania dokumentów. Wszystkie zapytania prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl.

Rodzice / opiekunowie prawni Kandydatów ubiegający się o przyjęcie składają wniosek kandydata wraz z załącznikami jako kopie – załączniki w formacie pdf lub jpg na podany wyżej adres mailowy do dnia 22 maja 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej (od lekarza POZ) - dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji programu nauczania przedmiotów artystycznych - jeśli jest to możliwe, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej - jeśli jest to możliwe,1 fotografię.

Zalecamy, ze względu na ochronę danych osobowych, przesyłanie wniosków z załącznikami ze specjalnie utworzonych przez Państwa indywidualnych, bezpiecznych i darmowych kont mailowych założonych na serwerach protonmail.com (instrukcja założenia konta w załączeniu).

W określonym później terminie, po ustaleniu terminów egzaminów wstępnych, oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Termin egzaminów wstępnych zostanie podany po odwołaniu przez władze państwowe zawieszenia wszelkich zajęć w szkołach.

Informujemy, że ZPSP w Krakowie jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej

Korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi jest odpłatne! Równowartość 3000 euro za każdy rok nauki.

Link do Zarządzenia dyrektora CEA w tej sprawie:
https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/02/zarzadzenie-odplatnosc-od-cudzoziemcow-07.02.20.pdf

INFORMACJA O EGZAMINIE WSTĘPNYM DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Egzamin wstępny w części praktycznej nie odbędzie się przed dniem 20 czerwca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozporządzeniami rządowymi powyższy termin może ulec kolejnemu przesunięciu.

W związku z odwołaniem konsultacji z kandydatami prosimy o przesłanie przez każdego kandydata do dnia 01 czerwca 2020 r. na adres
rekrutacja-plsp@protonmail.com
zdjęć 11 prac wykonanych przez kandydata:
- 2 prac rysunkowych martwej natury na formacie A3 ołówkiem;
- 1 pracy rysunkowej „widok z okna” na formacie A3 ołówkiem;
-2 prac malarskich martwej natury na formacie A3 w technice farb wodnych (akwarela, tempera, akryl);
- 1 pracy malarskiej „widok z okna” na formacie A3 w technice farb wodnych (akwarela, tempera, akryl);
- 5 szkiców rysunkowych (w tym co najmniej 2 przedstawiające postać) na formacie A4 w dowolnej technice.

Wszystkie prace muszą być wyraźnie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem na dolnym prawym rogu arkusza.
Pliki do pobrania

  1. Regulamin przyjmowania kandydatów. (docx lub pdf)
  2. Wykaz dokumentów. (docx lub pdf )
  3. Wniosek kandydata.(docx lub pdf )
  4. Harmonogram rekrutacji (docx lub pdf )
  5. Instrukcja założenia konta pocztowego - Protonmail. (docx lub pdf )

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.