Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

Wpłat na Radę Rodziców w wysokości 250,-zł za cały rok szkolny 2019/2020 dokonać należy na konto jak niżej:
Rada Rodziców w ZPSP
30-117 Kraków
Ul. Mlaskotów 6

33 1020 2892 0000 5302 0015 7339 /można wpłacać na raty/
Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę /to bardzo ważne/

Natomiast za rzeźbę, odznakę i apaszkę wpłacać należy w Sekretariacie.Rekrutacja do:

  1. Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy (po gimnazjum).
  2. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (po szkole podstawowej).

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.