Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2019/2020

Dzień Otwarty
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie na Dzień otwarty w dniu 23 marca 2019 r. (sobotę), w godz. od 10:00 do 14:00.

Rekrutacja do:

  1. Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy (po gimnazjum).
  2. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (po szkole podstawowej).

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.