Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram egzaminu wstępnego na rok szkolny 2019/2020

23 maja (czwartek)
PLP (po gimnazjum) – rozmowa (indywidualna wg kolejności alfabetycznej nazwisk)
Harmonogram grup:
Osoby wg nazwisk od B… do F… - zbiórka o godz. 9:00
Osoby wg nazwisk od G… do Kł… - zbiórka o godz. 10:00
Osoby wg nazwisk od Ko… do Mi… - zbiórka o godz. 11:30
Osoby wg nazwisk od Mu… do R… - zbiórka o godz. 12:30
Osoby wg nazwisk od S… do T… - zbiórka o godz. 14:00
Osoby wg nazwisk od W… do Z… - zbiórka o godz. 15:00

PLSP (po szkole podstawowej) - malarstwo i rzeźba
Harmonogram grup:
Osoby wg nazwisk od A… do Mil… – zbiórka o godz. 9:00, planowane zakończenie ok. godz. 13:00
Osoby wg nazwisk od Mio… do Ż… - zbiórka o godz. 13:00, planowane zakończenie ok. godz. 17:00

24 maja (piątek)
PLP (po gimnazjum) - malarstwo i rzeźba
Harmonogram grup:
Osoby wg nazwisk od B… do Mic… – zbiórka o godz. 9:00, planowane zakończenie ok. godz. 13:00
Osoby wg nazwisk od Mię… do Z… - zbiórka o godz. 13:00, planowane zakończenie ok. godz. 17:00

PLSP (po szkole podstawowej) - rozmowa (indywidualna wg kolejności alfabetycznej nazwisk)
Harmonogram grup:
Osoby wg nazwisk od A… do F… - zbiórka o godz. 9:00
Osoby wg nazwisk od G… do Kr… - zbiórka o godz. 10:00
Osoby wg nazwisk od Ks… do M… - zbiórka o godz. 11:30
Osoby wg nazwisk od N… do R… - zbiórka o godz. 12:30
Osoby wg nazwisk od S… do Wi… - zbiórka o godz. 14:00
Osoby wg nazwisk od Wl… do Ż… - zbiórka o godz. 15:00

 

25 maja (sobota)

PLP (po gimnazjum) – rysunek / wszyscy zdający – zbiórka o godz. 9:00, planowane zakończenie ok. godz. 10:30
PLSP (po szkole podstawowej) – rysunek / wszyscy zdający – zbiórka o godz. 10:30, planowane zakończenie ok. godz. 12:00

Kandydaci posiadają przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Kandydaci przynoszą ze sobą materiały rysunkowe i malarskie, w tym naczynie na wodę oraz nóż do rzeźby.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zaopatrzenia w napoje i środki spożywcze!
Rodzice w czasie trwania egzaminu nie mogą przebywać na terenie szkoły.

Rekrutacja do:

  1. Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy (po gimnazjum).
  2. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (po szkole podstawowej).

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.