Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2020/2021

Warsztaty i konsultacje dla kandydatów w miesiącu marcu - odwołane!.

Konsultacje i warsztaty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

WARSZTATY
GODZ. 17.00 - 19.00

MARZEC :
                            03 /wtorek/  
                            10 /wtorek/  
                            24 /wtorek/  Uczestniczenie w Warsztatach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Uczestnicy Warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych materiałów rysunkowych i malarskich.KONSULTACJE
WTOREK GODZ. 17-19

                   03.III.
                   10.III.
                   17.III.
                   24.III.
                   31.III.
                   07.IV
                   21.IV
                   28.IV
                   05.V
                   13.V

TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.


Kandydaci do PLSP powinni:

 1. Przybyć do szkoły na 15 min przed początkiem egzaminu,
 2. posiadać przy sobie legitymację szkolną,
 3. do egzaminu praktycznego zaopatrzyć się w następujące materiały i przybory:
  • ołówki miękkie (co najmniej 2B),
  • gumki do mazania,
  • nóż łamany,
  • farby wodne - tempery lub plakatówki,
  • naczynie na wodę,
  • paletę,
  • pędzle różnej grubości,
  • nóż zwykły.

Egzamin z rysunku - 60 minut
Egzamin z malarstwa - 90 minut
Egzamin - kompozycja przestrzenna- 90 minut.
Prace rysunkowe i malarskie wykonywane są na formacie A3.

Rodzice w czasie egzaminu nie mogą przebywać na terenie szkoły.


Pliki do pobrania

 1. Regulamin przyjmowania kandydatów.
 2. Wykaz dokumentów.
 3. Wniosek kandydata.
 4. Harmonogram rekrutacji

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.