Rekrutacja do ZPSP na rok szkolny 2019/2020

Konsultacje i warsztaty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

KONSULTACJE : PONIEDZIAŁKI 17.00 - 19.00

 • 04.02. 2019
 • 11.02.2019
 • 25.02.2019
TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.

WARSZTATY : WTORKI 17.15 - 19.15

 • 05.02.2019
 • 12.02.2019
 • 26.02.2019

Uczestniczenie w Warsztatach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Uczestnicy Warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych materiałów rysunkowych i malarskich.Egzamin wstępny do PLP obejmuje:
Egzamin praktyczny – z rysunku i malarstwa (studium martwej natury) oraz z kompozycji przestrzennej (praca z natury);
Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum; rozmowę przeprowadza komisja w oparciu o zestaw trzech pytań; w skład komisji wchodzą: nauczyciele języka polskiego i historii sztuki oraz nauczyciel przedmiotów plastycznych. Maksymalny czas odpowiedzi 10 minut.
Wszystkie elementy egzaminu są punktowane w skali od 1–10.

Kandydaci do PLP powinni:
 • przybyć do szkoły na 15 min przed początkiem egzaminu,
 • posiadać przy sobie legitymację szkolną,
 • do egzaminu praktycznego zaopatrzyć się w następujące materiały i przybory:
  • ołówki miękkie (co najmniej 2B),
  • gumki do mazania,
  • nóż łamany,
  • farby wodne - tempery lub plakatówki,
  • naczynie na wodę,
  • paletę,
  • pędzle różnej grubości,
  • nóż zwykły.

Egzamin z rysunku - 60 minut
Egzamin z malarstwa - 90 minut
Egzamin - kompozycja przestrzenna- 90 minut.
Prace rysunkowe i malarskie wykonywane są na formacie A3.

Rodzice w czasie egzaminu nie mogą przebywać na terenie szkoły.


Pliki do pobrania:
 • Wykaz dokumentów
 • Wniosek o przyjęcie do PLP
 • Kwestionariusz


 • Dwuletnie Policealne Zawodowe Studium Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie ogłasza na rok szkolny 2016/2017 nabór na dwie specjalizacje w zakresie technik renowacyjnych:
 • renowacja mebli i wyrobów snycerskich
 • renowacja elementów architektury

 • Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę.
  https://www.youtube.com/watch?v=hVvh3u3u_Nc
  oraz odwiedzenie naszej strony internetowej www.studium.zsp.tarnow.pl