Lista podręczników obowiązująca uczniów ZPSP w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019:

Poziom gimnazjalny – klasa III POSSP
Uwaga! Szkoła zapewnia uczniom klasy III podręczniki w ramach środków celowych administracji rządowej i wypożycza uczniom. Prosimy nie kupować podręczników!!!

Język polski – Myśli i słowa. Podręcznik
Nowak E., Gaweł J.
WSiP

Język angielski – English Explorer New. Podręcznik (Student’s Book) i zeszyt ćwiczeń (Workbook)
Poziom podręczników jest ustalany na początku roku przy pomocy testu sprawdzającego!
Stephenson H., Tkacz A.
Nowa Era

Język francuski – Amis et compagnie
Colette S.
Nowela

Historia – Podróże w czasie Historia Podręcznik
Małkowski T., Rześniowiecki J.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wiedza o społeczeństwie - Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie.
                                Wesołowska-Starnawska M., Pilipiuk A., Starnawski W.
Nowa Era

Geografia – Planeta Nowa Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń
Malarz R.
Nowa Era

Biologia – Biologia Podręcznik
Loritz-Dobrowolska J., Sendecka Z.
Operon

Chemia – Chemia
Kupczyk B., Nowak W., Szczepaniak M.
Operon

Fizyka – Świat fizyki Podręcznik dla uczniów gimnazjum
Sagnowska B., Rozenbajgier M., Rozenbajgier R., Szot-Gawlik D., Godlewska M.
WSiP

Matematyka – Matematyka z plusem. Podręcznik dla gimnazjum i  ćwiczenia
Dobrowolska M.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Edukacja dla bezpieczeństwa – Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik
Breitkopf B., Czyżow D.
WSiP

Historia sztuki – Sztuka tworzenia. Podręcznik
Mrozkowiak N.
Nowa Era
nr dopuszczenia MEN: 725/2014


Poziom ponadgimnazjalny – klasa IV POSSP i I PLP

Wszystkie podręczniki muszą być zgodne z nową podstawą programową!

Uwaga! Istnieje możliwość kupna używanych podręczników od uczniów klas starszych na początku września 2018 r.

Język polski – Świat do przeczytania Język polski 1 Podręcznik część 1 i 2
Biedrzycki K., Jaskółowa E., Nowak E.
Stentor

Język angielski – New Matura Explorer Intermediate. Student's Book z płytą CD i Workbook
Poziom podręczników jest ustalany na początku roku przy pomocy testu sprawdzającego!
Nowa Era

Język francuski – Alter ego + A1
Berthet A., Hugot C., Kizirian V., Sampsonis B., Waendendries M.
Hachette FLE

Historia - Historia Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy
Dolecki R., Gutowski K., Smoleński J.
WSiP

Wiedza o społeczeństwie - WOS Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy
Grondas M., Żmijski J.
WSiP

Geografia – Oblicza geografii. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń. Zakres podstawowy
Uliszak R., Wiedermann K.
Nowa Era

Biologia – Biologia. Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy
Jakubik B., Szymańska R.
Operon

Chemia – Chemia. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy
Gulińska H., Kuśmierczyk K.
WSiP

Fizyka – Świat fizyki. Podręcznik. Zakres podstawowy
Fiałkowska M.
WSiP

Matematyka - MATeMAtyka 1 Podręcznik Zakres podstawowy
Babiański W., Chańko L., Ponczek D.
Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwaEdukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy
Breitkopf B., Cieśla M.
WSiP

Historia sztuki – Sztuka i czas część 1. Od prehistorii do rokoka
Osińska B.
WSiP

Poziom ponadgimnazjalny – klasy V POSSP i II PLP

Wszystkie podręczniki muszą być zgodne z nową podstawą programową!
Uwaga! Istnieje możliwość kupna używanych podręczników od uczniów klas starszych na początku września 2018 r.

Podręczników do nauki języka proszę nie kupować przed rozpoczęciem roku szkolnego! Poziom podręczników do języka angielskiego jest ustalany zgodnie z poziomem uczniów na początku roku przy pomocy testu sprawdzającego!

POZIOM PODSTAWOWY

Język polski – Świat do przeczytania. Język polski 2, część 1 i 2
Biedrzycki K., Jaskółowa E., Nowak E.
Stentor

Matematyka - MATeMAtyka 2. Podręcznik z płytą CD. Zakres podstawowy
Babiański W., Chańko L., Ponczek D.
Nowa Era

Przyroda – Przyroda część 1. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody
Galikowski M., Hassa R., Kaczmarzyk M., Mrzigod A.
Nowa Era

POZIOM ROZSZERZONY

Język angielski – New Matura Explorer. Student's Book z płytą CD i Workbook
Dumett P., Polit B.
Nowa Era

Matematyka - MATeMAtyka 2. Podręcznik z płytą CD. Zakres podstawowy i rozszerzony
Babiański W., Chańko L., Ponczek D.
Nowa Era

Historia sztuki - Sztuka i czas, część 2. Od klasycyzmu do współczesności
Osińska B.
WSiP

Poziom ponadgimnazjalny – klasy VI POSSP i III, IV PLP

Wszystkie podręczniki muszą być zgodne z nową podstawą programową!

POZIOM PODSTAWOWY

Język polski – Świat do przeczytania. Język polski 3
Biedrzycki K., Jaskółowa E., Nowak E.
Stentor

Matematyka - MATeMAtyka 3 Podręcznik z płytą CD Zakres podstawowy
Babiański W., Chańko L., Ponczek D.
Nowa Era

Przyroda – Przyroda część 2. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody
Galikowski M., Hassa R., Kaczmarzyk M., Mrzigod A.
Nowa Era

POZIOM ROZSZERZONY

Język polski – Świat do przeczytania. Język polski 3
Biedrzycki K., Jaskółowa E., Nowak E.
Stentor

Język angielski – New Matura Explorer. Student's Book z płytą CD i Workbook
Nowa Era
Destination: Matura 2015
                                Inglot M., Michalak I.
                                Nowa Era

Matematyka - MATeMAtyka 3 Podręcznik z płytą CD Zakres podstawowy i rozszerzony
Babiański W., Chańko L., Ponczek D.
Nowa EraProgram nauczania przedmiotu HISTORIA SZTUKI dla liceum plastycznego, autor. Katarzyna Kawka, Beata LewińskaObowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.