Rekrutacja do PLSP (po szkole podstawowej) na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

Wpłat na Radę Rodziców w wysokości 250,-zł za cały rok szkolny 2019/2020 dokonać należy na konto jak niżej:
Rada Rodziców w ZPSP
30-117 Kraków
Ul. Mlaskotów 6

33 1020 2892 0000 5302 0015 7339 /można wpłacać na raty/
Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę /to bardzo ważne/

Natomiast za rzeźbę, odznakę i apaszkę wpłacać należy w Sekretariacie.


Pliki do pobrania

 1. Regulamin przyjmowania kandydatów.
 2. Wykaz dokumentów.
 3. Wniosek kandydata.
 4. Harmonogram rekrutacji

Kandydaci do PLP powinni:

 1. przybyć do szkoły na 15 min przed początkiem egzaminu,
 2. posiadać przy sobie legitymację szkolną,
 3. do egzaminu praktycznego zaopatrzyć się w następujące materiały i przybory:
  • ołówki miękkie (co najmniej 2B),
  • gumki do mazania,
  • nóż łamany,
  • farby wodne - tempery lub plakatówki,
  • naczynie na wodę,
  • paletę,
  • pędzle różnej grubości,
  • nóż zwykły.

Egzamin z rysunku - 60 minut
Egzamin z malarstwa - 90 minut
Egzamin - kompozycja przestrzenna- 90 minut.
Prace rysunkowe i malarskie wykonywane są na formacie A3.

Rodzice w czasie egzaminu nie mogą przebywać na terenie szkoły.


Konsultacje i warsztaty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

KONSULTACJE : 17.00 - 19.00

 • 25.III - poniedziałek
 • 08.IV - poniedziałek
 • 16.IV - wtorek
 • 24.IV - środa
 • 25.IV - czwartek
 • 29.IV - poniedziałek
TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.

WARSZTATY : 17.15 - 19.15

 • 27.III - środa
 • 02.IV - wtorek
 • 16.IV - wtorek
 • 30.IV - wtorek

Uczestniczenie w Warsztatach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Uczestnicy Warsztatów proszeni są o przyniesienie własnych materiałów rysunkowych i malarskich.

-->

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.