Józef Czapski 1896–1993
Malarz, pisarz, żołnierz, działacz, przyjaciel idealny, „niezwykły świadek naszego wieku”. Żyjący obok najbardziej tłumnych i uczęszczanych szlaków, ale nonkonformista unikający kultury masowej. Konsekwentnie idący swoją drogą, nieszukający medialnej popularności ani materialnego sukcesu. Uparcie walczył o prawdę o zbrodni katyńskiej, nigdy sukcesu w tej walce nie zdyskontował dla jakiejkolwiek działalności politycznej, a co więcej, by zacytować Czesława Miłosza, „nie dał się Polakom spożyć”. Nigdy nie dołączył do grona „czcigodnych starców”, fetowanych i wysuwanych przed szereg przez różne gremia. Człowiek bezpośredni, promienny, bez zasłon. Żył intensywnie, przejmował się problemami umysłu i ducha. Patrzył na świat namiętnie, miał poczucie humoru i ironii. Był człowiekiem gruntownie dobrym. Łączyła się w jego osobie ziemskość i duchowość, arystokratyzm i cyganeria, historia i współczesność. Miał niewiarygodną łatwość kontaktów z ludźmi. Jeden z najbardziej znaczących Polaków XX w. Najznakomitszy spośród polskich autorów piszących o sztuce.
Więcej >


Józef Kluza 1919–1974
Urodził się w Zalipiu w rodzinie nauczycielskiej, studiował na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1948 r. w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. Od 1949 r. nauczyciel, od 1952 do 1974 r. – dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Artysta malarz i rysownik – poruszał się w sferach tak odległych jak przedmiot i transpozycja, aż po świat czystej abstrakcji, w ostatnim okresie sięgnął do pop-artu i nowej figuracji. Brał udział w wielu wystawach ogólnopolskich, zagranicznych i indywidualnych.

Tekst wygłoszony w dniu 12 października 2004 r. podczas uroczystości nadania imienia Józefa Kluzy Państwowemu Liceum Plastycznemu w Krakowie, opracowany przez Lucynę Prasil, uczennicę dyr. J. Kluzy, obecnie nauczycielkę rysunku i malarstwa w ZPSP.

13 lipca 1974 r. w Lanckoronie zmarł nagle na serce Józef Kluza, artysta malarz i dyrektor PLSP w Krakowie. W prasie ukazało się wiele okolicznościowych nekrologów, ponieważ zmarły był postacią szeroko znaną w mieście, związaną z różnymi środowiskami krakowskimi: od artystycznych, jako prezes ZPAP, przez oficjalne związane z kręgiem władzy (był bowiem radnym miejskim oraz członkiem Komisji Kultury i Sztuki, należał do PZPR), po zupełnie prywatne kontakty z malarzami, ze światem teatru czy kabaretu „Piwnica pod Baranami”.

Więcej>

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.