08.11
8 listopada 2019 r. Obchodziliśmy z 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji święta uczniowie klasy czwartej O, pierwszej S, oraz klas drugich A i B przygotowali program artystyczny pod opieką pana Dariusza Gorajczyka i pani Karoliny Morawieckiej. Składał się on z dwóch części. Pierwsza poświęcona była sześciu ojcom wyzwolicielom, druga zaś stanowiła refleksje na temat wolności w życiu narodu i jednostki.