Zawieszenie zajęć w szkole
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zajęcia w ZPSP nie będą się odbywać w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. Proszę o sprawdzanie komunikatów przez dziennik elektroniczny.

07.03
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 7 marca, w godz. 10.00-14.00.Koronawirusa 2019-nCoV

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa 2019-nCoV, Dyrektor ZPSP w Krakowie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  a  także w ślad za Ministrem Zdrowia, który opublikował zalecenia i porady dla osób, które w ciągu ostatnich tygodni wróciły z Azji lub miały kontakt z kimkolwiek, kto mógł zarazić się wirusem z Wuhan,
OZNAJMIA:
Jeśli Ty lub Twoje dziecko byliście w ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) i wystąpiły zachorowania z objawami gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem; bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno -epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

NIE POSYŁAJ SWOJEGO DZIECKA DO SZKOŁY! DO MOMENTU AŻ MEDYCZNIE NIE ZOSTANIE ONO ZDIAGNOZOWANE POD KĄTEM POTENCJALNEGO OBCIĄŻENIA KORONOWIRUSEM 2019-nCoV.
czytaj więcej