08.11
8 listopada 2019 r. Obchodziliśmy z 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji święta uczniowie klasy czwartej O, pierwszej S, oraz klas drugich A i B przygotowali program artystyczny pod opieką pana Dariusza Gorajczyka i pani Karoliny Morawieckiej. Składał się on z dwóch części. Pierwsza poświęcona była sześciu ojcom wyzwolicielom, druga zaś stanowiła refleksje na temat wolności w życiu narodu i jednostki.

05 - 14.11
W dniach od 5 do 14 listopada grupa uczniów z kl. 4 PLP i 6 POSSP pod opieką pp. Karoliny Wilcan, Joanny Nowocień i Magdaleny Worłowskiej uczestniczyła w wyjeździe naukowo-plenerowym do Madrytu.