24.05
Wyniki VI Biennale Grafiki Projektowej Uczniów ¦rednich Szkół Plastycznych, D±browa Górnicza"

W dniu 24 maja 2021r. Jury zdecydowało o przyznaniu nagród.
Kategoria Identyfikacja wizualna
II MIEJSCE
Gabriela Radoń z klasy 3B PLSP.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano pracę Leny Wiszniewskiej, uczennicy klasy 3B PLSP

Link do protokołu: protokół Gratulujemy!