29.01
Do II etapu Makroregionalnego Przeglądu Plastycznego CEA, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 6-7 kwietnia, zostali wytypowani następujący uczniowie ZPSP w Krakowie:
W dziedzinie rysunku:
1. Jakub Zarzycki, kl. 3 PLP + prace malarskie
2. Zofia Bębenek, kl. 3 PLP + prace malarskie
W dziedzinie malarstwa:
1. Milena Śmiłek, kl. 3 PLP + prace rzeźbiarskie
2. Mateusz Leśniak, kl. 5 POSSP + prace rysunkowe
W dziedzinie rzeźby:
1. Anna Mikuła, kl. 3 PLP + prace malarskie
2. Anna Gavrysh, kl. 3 PLP + prace malarskie

15.01
W dniach od 11 do 13 stycznia uczniowie kl. 5 POSSP pod opieką pp. Artura Grabca, Katarzyny Michaliszyn, Magdaleny Worłowskiej i Kazimierza Borkowskiego uczestniczyli w wyjeździe plenerowo-naukowym do Wiednia: "Wiedeń - miasto wyśnione - analiza przestrzeni miejskiej". Cel wyjazdu: zapoznanie z dziełami sztuki zgromadzonymi w muzeach wiedeńskich oraz architekturą XIX i XX wieku.