GODZINY PRACY SEKRETARIATU W LIPCU I SIERPNIU 2019 ROKU
od 01-12 lipca 2019 codziennie od 10.00 do 13.00
w lipcu : 16, 18, 23, 25, 30 od 10.00 do 13.00
w sierpniu : 01, 06, 08, 13 od 10.00 do 13.00
od 19 sierpnia 2019 codziennie od 9.00 do 15.00