Odbyły się wyjazdy naukowe do Wiednia na wystawę monograficzną Pietera Bruegla Starszego w Kunsthistorisches Museum z okazji 450. rocznicy śmierci oraz wystawę monograficzną Claude`a Moneta w Albertina Museum.
3 - 5 stycznia - kl. 1B pod opieką pp. Beaty Albert-Gaczorek, Anny Foltman i Karoliny Wilcan.
9 - 11 stycznia - kl. 2A i 2B pod opieką pp. Joanny Nowocień, Magdaleny Worłowskiej, Grzegorza Bobulskiego i Artura Grabca.
10 - 11 stycznia - kl. 3PLP i 5POSSP pod opieką pp. Michała Wąsacza, Michała Stonawskiego, Wojciecha Zięby i Joanny Kosiby.

11.01
11stycznia - godz. 17.00 - Dolny Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 - wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy 8. Ogólnopolskiego Biennale "Pejzaż ludzki", dedykowanemu Józefowi Czapskiemu.

07.01
Nagrody i wyróżnienia dla uczniów ZPSP w Krakowie w 8. Ogólnopolskim Biennale "Pejzaż ludzki" dedykowanemu Józefowi Czapskiemu dla uczniów średnich szkół plastycznych "Życie jako inspiracja działań artystycznych".
Kategoria malarstwo
III Nagroda - Olimpia Jarska, kl. 2A PLP, nauczyciel: Marzena Bednarska.
Wyróżnienie - Jakub Zarzycki, kl. 4 PLP, nauczyciel: Stanisław Zieliński.
Kategoria tekst krytyczny
II Nagroda - Daniel Kopeć, kl. 1A PLP, nauczyciel: Lidia Danilczyk.
III Nagroda- Olga Dymitrowska, kl. 3 PLP, nauczyciel: Tomasz Sławiński.
Kategoria działania społeczne na rzecz najbliższego społeczeństwa
I Nagroda - Weronika Janica, kl. 3 PLP, opiekun projektu: Marzena Kocurek.