09-23.09
W dniach od 9 do 23 września uczniowie - Anna Michałowska z kl. 4 PLP i Adam Fliśnik z kl. 6 POSSP uczestniczyli w XXVI Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych "Rychwałd 2018". Plener był zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu "W Koło sztuki" oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przy współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Urzędem Gminy i Miasta Rychwałd.

19.09
Dnia 19 września odbyła się wycieczka integracyjna kl. 5 POSSP do Pcimia połączona ze śpiewaniem pieśni niepodległościowych przy ognisku. Opieka: wych. p. Marek Kołacz i pedagog szkolny p. Agnieszka Wadowska.

03-17.09
W dniach od 3 do 17 września grupa uczniów z klas 6 POSSP i 4 PLP pod opieką pp. Anetty Gibały-Dayet, Magdaleny Worłowskiej, Stanislawa Zielińskiego, Wojciecha Zięby, Michała Stonawskiego i Artura Grabca uczestniczyła w 8 Plenerze Artystycznym w Rzymie - "Wokół piękna" - Rzymskie dziedzictwo - od Apollodora z Damaszku do Zahy Hadid. Pobyt w Rzymie łączył cel naukowy, artystyczny i kulturowy.

14.09
Dnia 14 września uczniowie klas 2A i 2B pod opieką pp. Lidii Danilczyk, Joanny Nowocień i Agnieszki Wadowskiej wzięli udział w wycieczce do Katowic. Celem wyjazdu była realizacja programu z Aranżacji Przestrzeni i Historii Sztuki połączona z zapoznaniem.się z najnowszą architekturą miasta, zwiedzaniem Muzeum Śląskiego, jego zbiorów oraz wystawy "Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow - Wróblewski - Wajda".

10.09
Zebranie Rodziców uczniów całej szkoły 10 września 2018 (poniedziałek) o godz. 18:00.

6 -7.09
W dniach 6-7 września odbyły się wycieczki integracyjne klas 1A i 1B do Doliny Będkowskiej pod opieką wychowawców pp. Kazimierza Borkowskiego i Beaty Albert-Gaczorek oraz pedagoga szkolnego p. Agnieszki Wadowskiej

4-7.09
W dniach 4 - 7 września wszyscy uczniowie szkoły uczęszczają na zajęcia związane z realizacją Programu wychowawczego i profilaktycznego ZPSP w Krakowie oraz realizują program przedmiotów historia, historia sztuki i wychowanie fizyczne.
Zajęcia będą się odbywać w wymiarze 6 godzin lekcyjnych od 9:00 do 14:00 lub od 8:30 do 13:30, ze względu na remont, poza terenem szkoły.
Zbiórka uczniów 4 września o godz. 9:00, skwer z placem zabaw na rogu ul. Fałata i Prusa (100 m przed wejściem do budynku szkoły).
Uczniowie klas IV L i VI O realizują program rysunku i malarstwa na zajęciach plenerowych w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym, zbiórka codziennie o 9:00 na Placu Matejki.

03.09
W Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy Placu Jana Matejki odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolego połączoa z wykładem Prof. Adama Wsiołkowskiego o historii krakowskiej ASP i prezentacją multimedialą.