Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
Mlaskotów 6
30-117 Kraków
tel./fax +48 12 422 07 94
tel. +48 12 421 65 00
e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl

Godziny przyjmowania stron

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Małgorzata Hołówka

Poniedziałek 11:30 – 13:00
Czwartek 11:30 – 13:00

Wicedyrektorzy Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Jerzy Noworól:
Wtorek 08:30 10:00
mgr Tomasz Sławiński:
Środa 13:30 – 15:00

Sekretariat Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
czynny codziennie za wyjątkiem sobót 10.00 – 16.00

Dyżury sekretariatu w okresie wakacyjnym:
1. Do 6 lipca (codziennie od pon.-pt.) w godz. 10.00-14.00.
2. W tygodniach następnych w następujące dni:
    11 lipca w godz. 10.00-14.00.
    18 lipca w godz. 10.00-14.00.
    25 lipca w godz. 10.00-14.00.
    01 sierpnia w godz. 10.00-14.00.
Informacja o dyżurach w miesiącu sierpniu zostanie podana w późniejszym terminie.

Rada Rodziców w ZPSP
Przewodniczący: Agnieszka Leśniak
Z-ca przewodniczącego: Mariusz Fliśnik
Skarbnik: Marta Dymitrowska

30-117 Kraków
Mlaskotów 6
nr r-ku: 33 1020 2892 0000 5302 0015 7339

Samorząd uczniowski
Przewodniczący: Maja Łypik, III PLP
I Z-ca przewodniczącego : Jakub Zarzycki, III PLP
Sekretarz i Skarbnik: Weronika Mazgaj, kl. III PLP
Opiekun Samorządu: dr Michał Stonawski.

Pedagog szkolny
p. Agnieszka Wadowska
Przyjmuje w gabinecie lekarskim
Wtorek, 13:00 - 16:00
Środa, 13:00 - 17:00
Czwartek, 10:00 - 13:00

Gabinet lekarski
Pielęgniarka p. Helena Jurek
Wtorek godz. 7.50 – 11.50

Biblioteka
p. Monika Mikulska
Poniedziałek 9:00-16:00
Wtorek 9:00 -15:00
Środa 9:00 -15:00
Czwartek 9:00 -15:00
Piątek 9:00 -14:00

Centrum Edukacji Artystycznej
Biuro wizytatora:
biuro.krakow@cea.art.pl
ST.WIZYTATOR WIESŁAW DZIEDZIŃSKI
dziedzinski@cea.art.pl

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 2
Siewna 23 D
tel. +48 12 415 69 68
Liceum
p. BEATA WIERCIOCH
Dyżury w gabinecie lekarskim,
pierwsza środa miesiąca w godzinach od 12- 14.

Małopolski Kurator Oświaty
31-752 Kraków
ul. Ujastek 1
Barbara Nowak
tel. + 48 12 448-11-10

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Marek Michalak

Telefon zaufania w małopolskim kuratorium
Pod numerem 667-977-678 można porozmawiać o problemach związanych z brakiem wrażliwości i przemocą w szkole.

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
http://www.youtube.com/watch?v=UazLHvfNXc0

Komisja zakładowa NSZZ "Solidarność" w ZPSP w Krakowie
Przewodniczący : Marzena Bednarska,
Z-ca przewodniczącego Paweł Należniak