Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
Mlaskotów 6
30-117 Kraków
tel./fax +48 12 422 07 94
tel. +48 12 421 65 00
e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl

Godziny przyjmowania stron

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Małgorzata Hołówka

Poniedziałek 11:30 – 13:00
Czwartek 11:30 – 13:00

Wicedyrektorzy Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Jerzy Noworól:
Środa 13:00 - 15:00
mgr Tomasz Sławiński:
Wtorek 13:00 – 15:00

Sekretariat Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
czynny codziennie za wyjątkiem sobót 10.00 – 16.00

Rada Rodziców w ZPSP
Przewodniczący: Agnieszka Leśniak
Z-ca przewodniczącego: Mariusz Fliśnik
Skarbnik: Marta Dymitrowska

30-117 Kraków
Mlaskotów 6
nr r-ku: 33 1020 2892 0000 5302 0015 7339

Samorząd uczniowski
Przewodniczący: Maja Łypik, IV PLP
I Z-ca przewodniczącego : Jakub Zarzycki, IV PLP
Sekretarz i Skarbnik: Weronika Mazgaj, kl. IV PLP
Opiekun Samorządu: dr Michał Stonawski.

Pedagog szkolny
p. Agnieszka Wadowska
przyjmuje w gabinecie pomocy przedlekarskiej
Wtorek, 12:30 - 15:30
Środa, 10:00 - 13:00
Czwartek, 13:00 - 17:00

Gabinet lekarski
Pielęgniarka p. Helena Jurek

Biblioteka
p. Monika Mikulska

Centrum Edukacji Artystycznej
Biuro wizytatora:
biuro.krakow@cea.art.pl
ST.WIZYTATOR WIESŁAW DZIEDZIŃSKI
dziedzinski@cea.art.pl

Informacje w CEA dot. PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół artystycznych SPPP CEA w Lublinie
Barbara Wojtanowska-Janusz
tel. 81 5321071 wew. 36 ;
tel. kom. 506 150 764 ; lub tel. 22 559 33 70

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 2
Siewna 23 D
tel. +48 12 415 69 68
Liceum
p. BEATA WIERCIOCH
Dyżury w gabinecie lekarskim,
pierwsza środa miesiąca w godzinach od 12- 14.

Małopolski Kurator Oświaty
31-752 Kraków
ul. Ujastek 1
Barbara Nowak
tel. + 48 12 448-11-10

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
tel. do biura w Warszawie (22) 583 66 00

Telefon zaufania w małopolskim kuratorium
Pod numerem 667-977-678 można porozmawiać o problemach związanych z brakiem wrażliwości i przemocą w szkole.

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
http://www.youtube.com/watch?v=UazLHvfNXc0

Komisja zakładowa NSZZ "Solidarność" w ZPSP w Krakowie
Przewodniczący : Marzena Bednarska,
Z-ca przewodniczącego Paweł Należniak