Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
Mlaskotów 6
30-117 Kraków
tel./fax +48 12 422 07 94
tel. +48 12 421 65 00
e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl

Godziny przyjmowania stron

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Małgorzata Hołówka

Wtorek 11:00 – 13:00
Czwartek 11:00 – 13:00

Wicedyrektorzy Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
mgr Marek Kołacz:
Poniedziałek 13:00 - 15:00
mgr Tomasz Sławiński:
Środa 11:00 - 13:00

Sekretariat Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
czynny codziennie za wyjątkiem sobót 10.00– 16.00


Rada Rodziców w ZPSP
Przewodniczący: p. Maciej Krasowski
Z-ca przewodniczącego: p. Dorota Walencka - Kucia
Skarbnik: p. Monika Warszawska

30-117 Kraków
Mlaskotów 6
nr r-ku: 33 1020 2892 0000 5302 0015 7339

Pedagog szkolny
p. Agnieszka Wadowska
przyjmuje w gabinecie pomocy przedlekarskiej
poniedziałki 13:00-17:00
wtorki 13:00-17:00
środy 10:00-13:00

Centrum Edukacji Artystycznej
Biuro wizytatora:
biuro.krakow@cea.art.pl
ST.WIZYTATOR WIESŁAW DZIEDZIŃSKI
dziedzinski@cea.art.pl

Informacje w CEA dot. PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół artystycznych SPPP CEA w Lublinie
p. Barbara Wojtanowska-Janusz
tel. 81 5321071 wew. 36 ;
tel. kom. 506 150 764 ; lub tel. 22 559 33 70

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 2
Siewna 23 D
tel. +48 12 415 69 68
Liceum
p. Beata Wiercioch
Dyżury w gabinecie pomocy przedlekarskiej,
pierwsza środa miesiąca w godzinach od 12- 14.

Małopolski Kurator Oświaty
31-752 Kraków
ul. Ujastek 1
p. Barbara Nowak
tel. + 48 12 448-11-10

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
tel. do biura w Warszawie (22) 583 66 00

Telefon zaufania w małopolskim kuratorium
Pod numerem 667-977-678 można porozmawiać o problemach związanych z brakiem wrażliwości i przemocą w szkole.

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
http://www.youtube.com/watch?v=UazLHvfNXc0

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska, e-mail: biuro@personal-data.pl.