Dyżury nauczycieli

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 -8:15 PAWEŁ NALEŹNIAK JOLANTA KARDYŚ KAROLINA KWAK JULIUSZ KOSIN LIDIA DANILCZYK
8:25 -9:10 TOMASZ SŁAWIŃSKI STANISŁAW ZIELIŃSKI JERZY NOWORÓL WOJCIECH ZIĘBA MAGDALENA WORŁOWSKA
9:20 -10:05 STANISŁAW WOŁOWNIK JACEK LIMANÓWKA JOANNA KOSIBA KRZYSZTOF WŁODEK MICHAŁ STONAWSKI
10:15-11:00 ARTUR GRABIEC KATARZYNA WALASZCZYK GRZEGORZ BOBULSKI KAZIMIERZ BORKOWSKI MONIKA PALONEK
11:10-11:55 KATARZYNA MICHALISZYN MICHAŁ WĄSACZ JOANNA NOWOCIEŃ MAGDALENA BARTKOWICZ ANNA SKRZYŃSKA
12:20-13:05 DARIUSZ GORAJCZYK SZYMON TARKOWSKI ANNA FOLTMAN PIOTR SMYK ZBIGNIEW ANTOSZCZYK
13:15-14:00 ANETTA GIBAŁA-DAYET KAROLINA WILCAN ANNA WOLAK JÓZEF POLEWKA EWA JUCHA-WIEJA
14:10-14:55 ŁUKASZ KAMIEŃSKI MONIKA MIKULSKA MAREK KOŁACZ BEATA ALBERT-GACZOREK LUCYNA PRASIL
15:05-15:50 ZOFIA DZIURAWIEC MARIA HOFFMANN-DOBRZYCKA   AGNIESZKA WADOWSKA  
16:00-16:45        

Ważne daty w roku szkolnym 2018/19
  data godzina
Egzamin Maturalny w sesji poprawkowej - pisemny 21 sierpnia 2018 09:00
Termin oddania planów nauczania 27 sierpnia 2018  
Zespół wychowawców 29 sierpnia 2018 10:30
Zespół plastyczny 30 sierpnia 2018 10:00
Konferencja plenarna RP 30 sierpnia 2018 13:00
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - ASP, Plac Matejki 3 września 10:00
Plener w Rzymie  3 września - 17 września 2018
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 10 września 2018 17:00/18:00
Zespół plastyczny 25 września 2018 17:00
     
Dzień Edukacji Narodowej i Ślub. klas pierwszych 12 października 2018 10:00
Konferencja półsemestralna I semestru 24 października 2018 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 25 października 2018 17:00/18:00
Dni wolne - Wszystkich Świętych 1-2 listopada 2018  
Obchody Święta Niepodległości 9 listopada 2018  
Wyjazd do Madrytu  8-17 listopada 2018
Konferencja Klasyfikacyjna I semestru  20 grudnia 2018 17:00
Spotkanie opłatkowe 21 grudnia 2018  
Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
Konferencja  Podsumowująca I semestr  3 stycznia 2019 17:00
Pejzaż ludzki - jury 7 stycznia 2019  
Próbny egzamin gimnazjalny 9-11 stycznia 2019 09:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 10 stycznia 2019 17:00/18:00
Pejzaż ludzki - wernisaż 11 stycznia 2019  
Ferie Zimowe 14-27 stycznia 2019
Przegląd plastyczny klas V O i III L  5-8 marca 2019 08:00
     
Warsztaty designu  20/21 marca 2019  
Dzień otwarty  23 marca 2019 10:00-14:00
Konferencja półsemestralna II semestru  26 marca 2019 17:00
Autoportret - finał konkursu  28 marca 2019  
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 28 marca 2019 17:00/18:00
Zakończenie zajęć klas dyplomowych / Złożenie dyplomów 29 marca 2019  
Konferencja Klasyfikacyjna klas dyplomowych 1 kwietnia 2019 17:00
Obrony dyplomów-historia sztuki 3-5 kwietnia 2019  
Obrony dyplomów-prace plastyczne 8-9 kwietnia 2019  
Konferencja zatwierdzająca wyniki dyplomów 10 kwietnia 2019 17:00
Egzamin Gimnazjalny 10-12 kwietnia 2018  
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 16 kwietnia 2019 17:00
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019
 
Majowa przerwa świąteczna 1-3 maja 2019  
Egzamin Maturalny od 6 maja 2019 09:00
Plener artystyczny klasy III, IV, V O oraz III L 6-10 maja 2019  
Konferencja przedklasyfikacyjna RP  20 maja 2019 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 23 maja 2019 17:00/18:00
Egzaminy wstępne 24/25 maja 2019  
     
Wystawa dyplomów-wernisaż 2 czerwca 2019  
Plener artystyczny klas I LP  3-7 czerwca 2019  
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych 12 czerwca 2019  
Konferencja Klasyfikacyjna roczna 13 czerwca 2019 17:00
Plener artystyczny klas II LP  10-14 czerwca 2019  
Msza Św. / Uroczystość zakończenia roku szkolnego 21 czerwca 2019 9:00/10:00
Konferencja podsumowująca RP końcoworoczna  24 czerwca 2019  
Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 2 listopada, 2 maja, 6,7,8 maja 5 dni
     
     
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.