Ważne daty w roku szkolnym 2021/2022
PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2021/22
  data godzina
Termin oddania planów nauczania 24 sierpnia 2021  
Matura poprawkowa - pisemna 24 sierpnia 2021 09:00
Egzaminy poprawkowe z matematyki 25 sierpnia 2021 09:00
Zespół plastyczny 25 sierpnia 2021 11:00
Zespół ogólnokształcący 26 sierpnia 2021 12:00
Zespół wychowawców 27 sierpnia 2021 10:00
Konferencja plenarna RP 30 sierpnia 2021 12:00
Zebranie rodziców klas pierwszych 31 sierpnia 2021 18:00
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021 9:00/10:00
Zespoły pomocy P-P 1 września 2021 13:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 6 września 2021 17:00/18:00
Plener artystyczny 6-24 września 2021
Wernisaż wystawy wyróznionych dyplomów września 2021  
Zespół plastyczny września 2021  
     
Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas pierwszych 14 października 2021 10:00
Warsztaty Martwej Natury 21 października 2021  
Konferencja półsemestralna I semestru 27 października 2021 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 28 października 2021 17:00/18:00
Obchody Święta Niepodległości 10 listopada 2021  
Konferencja Klasyfikacyjna I semestru 21 grudnia 2021 17:00
Spotkanie opłatkowe 22 grudnia 2021 13:00
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022
Konferencja Podsumowująca I semestr 3 stycznia 2022 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 4 stycznia 2022 17:00/18:00
Przegląd prac dyplomowych 12-13 stycznia 2022  
     
Ferie Zimowe 17-30 stycznia 2022
Autoportret - finał konkursu  2 lutego 2022  
Etap szkolny Konkursu Platycznego CEA - klasa III L 10 lutego 2022  
Złożenie aneksów z rysunku i malarstwa do egzaminu dyplomowego 28 lutego 2022  
Warsztaty designu  3 - 4 marca 2022  
     
Konferencja półsemestralna II semestru 22 marca 2022 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 24 marca 2022 17:00/18:00
Zakończenie zajęć klas dyplomowych / Złożenie dyplomów 31 marca 2022  
Przegląd plastyczny marca 2021  
Dzień Otwarty 2 kwietnia 2022
Konferencja Klasyfikacyjna klas dyplomowych 4 kwietnia 2022 17:00
Obrony dyplomów-historia sztuki 7-13 kwietnia 2022  
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022
Obrony dyplomów-prace plastyczne 20-27 kwietnia 2022  
Konferencja zatwierdzająca wyniki dyplomów 27 kwietnia 2022  
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 29 kwietnia 2022  
 
Egzamin Maturalny od 4 maja 2022 09:00
Konferencja przedklasyfikacyjna RP, wystawienie ocen proponowanych 25 maja 2022 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 26 maja 2022 17:00/18:00
Plener artystyczny 30.05 - 3.06. 2022  
     
Konferencja przedklasyfikacyjna RP, wystawienie ocen proponowanych 25 maja 2022  
Egzaminy wstępne 30 maja - 01 czerwca 2022  
Wernisaż wystawy wyróznionych dyplomów czerwca 2022  
Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele 17 czerwca 2022  
Konferencja Klasyfikacyjna roczna 20 czerwca 2022  
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2022 9:00/10:00
Konferencja podsumowująca RP końcoworoczna 28 czerwca 2022  
Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 12 listopada, 7 stycznia, 2,4,5,6,9 maja, 17 czerwca

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.