Ważne daty w roku szkolnym 2019/2020
  data godzina
Egzamin Maturalny w sesji poprawkowej - pisemny 20 sierpnia 2019 09:00
Termin oddania planów nauczania 20 sierpnia 2019  
Egzaminy poprawkowe 26 sierpnia 2019 09:00
Zespół plastyczny 27 sierpnia 2019 12:00
Zespół wychowawców 28 sierpnia 2019 09:00
Konferencja plenarna RP 29 sierpnia 2019 11:00
Plener w Rzymie 30 sierpnia - 13 września 2019
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2 września 2019 10:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 5 września 2019 17:00/18:00
Zespół plastyczny 18 września 2019 17:00
     
Plener klasy V w Toskanii 5-14 października 2019  
Dzień Edukacji Narodowej i Ślub. klas pierwszych  14 października 2019 10:00
Warsztaty Martwej Natury 24 października 2019  
Wyjazd na Festiwal Designu w Łodzi III L i V O października 2019  
Konferencja półsemestralna I semestru 28 października 2019 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 29 października 2019 17:00/18:00
Wyjazd do Madrytu  5-14 listopada 2019
Obchody Święta Niepodległości  8 listopada 2019  
Badanie jakości kształcenia    
Wyjazd do Paryża 22-25 listopada 2019  
Kiermasz 8 grudnia 2019 10:00-15:00
Konferencja Klasyfikacyjna I semestru 19 grudnia 2019 17:00
Spotkanie opłatkowe  20 grudnia 2019  
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
Konferencja  Podsumowująca I semestr 7 stycznia 2020 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 9 stycznia 2020 17:00/18:00
Studniówka 17 stycznia 2020  
Ferie Zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020
Autoportret - finał konkursu 20 lutego 2020  
Warsztaty designu 5 marca 2020  
Dzień otwarty 7 marca 2020 10:00-14:00
Wyjazd do Wiednia, klasy I marca 2020  
Wyjazd do Katowic, III L, V O marca 2020  
Konferencja półsemestralna II semestru 18 marca 2020 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 19 marca 2020 17:00/18:00
Zakończenie zajęć klas dyplomowych / Złożenie dyplomów 31 marca 2020  
Konferencja Klasyfikacyjna klas dyplomowych 1 kwietnia 2020 17:00
Obrony dyplomów-historia sztuki 2-6 kwietnia 2020  
Obrony dyplomów-prace plastyczne 7,8 i 15 kwietnia 2020  
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020
Konferencja zatwierdzająca wyniki dyplomów 16 kwietnia 2020 17:00
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 22 kwietnia 2020 17:00
 
Egzamin Maturalny od 4 maja 2020 09:00
Konferencja przedklasyfikacyjna RP, wystawienie ocen proponowanych 19 maja 2020 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 21 maja 2020 17:00/18:00
Egzaminy wstępne 27-30 maja 2020  
     
Wystawa dyplomów-wernisaż 7 czerwca 2020  
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych 10 czerwca 2020  
Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele 12 czerwca 2020  
Plener artystyczny 15-19 czerwca 2020  
Wyjazd do Warszawy, klasy II czerwiec  
Konferencja Klasyfikacyjna roczna 22 czerwca 2020  
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020  
Konferencja podsumowująca RP końcoworoczna 30 czerwca 2020  

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: j.szablowska@zpspkrakow.edu.pl.