Dyżury nauczycieli

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-8:15 M. WĄSACZ K. KWAK J. POLEWKA J. POLEWKA G. BOBULSKI
8:25-9:10 D. GORAJCZYK K. WŁODEK A. FOLTMAN J. KARDYŚ B. ALBERT-GACZOREK
9:20-10:05 S. WOŁOWNIK L. DANILCZYK E. JUCHA-WIEJA M. BARTKOWICZ P. SMYK
10:15-11:00 M. HOFFMANN-DOBRZYCKA M. MIKULSKA G. BOBULSKI L. DANILCZYK A. SKRZYŃSKA
11:10-11:55 M. BEDNARSKA J. KOSIN J. NOWOCIEŃ A. WADOWSKA M. MIKULSKA
12:20-13:05 J. KOSIBA P. SMYK M. MIKULSKA L. PRASIL K. WILCAN
13:15-14:00 E. JUCHA-WIEJA P. NALEŹNIAK K. BORKOWSKI Z. DZIURAWIEC M. HOFFMANN-DOBRZYCKA
14:10-14:55 Ł. KAMIEŃSKI M. KOŁACZ M. BEDNARSKA K. WŁODEK A. WOLAK
15:05-15:50 J. KOSIBA S. TARKOWSKI K. WALASZCZYK K. WALASZCZYK Z. ANTOSZCZYK
16:00-16:45 K. MICHALISZYN J. NOWORÓL A. WADOWSKA T. SŁAWIŃSKI

Ważne daty w roku szkolnym 2018/19
   
  data godzina
Egzamin Maturalny w sesji poprawkowej - pisemny 21 sierpnia 2018 09:00
Termin oddania planów nauczania 27 sierpnia 2018  
Zespół wychowawców 29 sierpnia 2018 10:30
Zespół plastyczny 30 sierpnia 2018 10:00
Konferencja plenarna RP  30 sierpnia 2018 13:00
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego - ASP, Plac Matejki 3 września 10:00
Plener w Rzymie  3 września - 17 września 2018
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 10 września 2018 17:00/18:00
Zespół plastyczny 25 września 2018 17:00
     
Dzień Edukacji Narodowej i Ślub. klas pierwszych  12 października 2018 10:00
Konferencja półsemestralna I semestru  24 października 2018 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 25 października 2018 17:00/18:00
Dni wolne - Wszystkich Świętych 1-2 listopada 2018  
Obchody Święta Niepodległości  9 listopada 2018  
Wyjazd do Madrytu  8-17 listopada 2018
Konferencja Klasyfikacyjna I semestru 20 grudnia 2018 17:00
Spotkanie opłatkowe  21 grudnia 2018  
Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
Konferencja  Podsumowująca I semestr  3 stycznia 2019 17:00
Pejzaż ludzki - jury 7 stycznia 2019  
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 10 stycznia 2019 17:00/18:00
Pejzaż ludzki - wernisaż 11 stycznia 2019  
Ferie Zimowe 14-27 stycznia 2019
Próbny egzamin gimnazjalny 12-14 lutego 2019 09:00
Przegląd plastyczny klas V O i III L 12-15 lutego 2019 08:00
Przegląd ewaluacyjny klasy VI O 26 lutego 2019  
Przegląd ewaluacyjny klasy IV L 13 marca 2019  
Warsztaty designu  20/21 marca 2019  
Konferencja półsemestralna II semestru  26 marca 2019 17:00
Autoportret - finał konkursu  28 marca 2019  
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 28 marca 2019 17:00/18:00
Zakończenie zajęć klas dyplomowych / Złożenie dyplomów 29 marca 2019  
Konferencja Klasyfikacyjna klas dyplomowych 1 kwietnia 2019 17:00
Obrony dyplomów-historia sztuki 3-4 kwietnia 2019  
Obrony dyplomów-prace plastyczne 8-9 kwietnia 2019  
Konferencja zatwierdzająca wyniki dyplomów 10 kwietnia 2019 17:00
Egzamin Gimnazjalny 10-12 kwietnia 2018  
Dzień otwarty  13 kwietnia 2019 10:00-14:00
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły <MK,WM> 16 kwietnia 2019 16:30
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019
 
Majowa przerwa świąteczna 1-3 maja 2019  
Egzamin Maturalny od 6 maja 2019 09:00
Plener artystyczny klasy III, IV, V O oraz III L 6-10 maja 2019  
Konferencja przedklasyfikacyjna RP 20 maja 2019 17:00
Zespół Wychowawców / Zebranie Rodziców 23 maja 2019 17:00/18:00
Egzaminy wstępne 24/25 maja 2019  
     
Wystawa dyplomów-wernisaż 2 czerwca 2019  
Plener artystyczny klas I LP  3-7 czerwca 2019  
Wystawienie ocen klasyfikacyjnych 12 czerwca 2019  
Konferencja Klasyfikacyjna roczna 13 czerwca 2019 16:15
Plener artystyczny klas II LP  10-14 czerwca 2019  
Msza Św. / Uroczystość zakończenia roku szkolnego 21 czerwca 2019 9:00/10:00
Konferencja podsumowująca RP końcoworoczna  24 czerwca 2019  
     
     
Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 2 listopada, 2 maja, 6,7,8 maja