Historia szkoły
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, którego zalążkiem był Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych, zostało utworzone w 1946 r. z siedzibą w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Lea 18. Pierwszym dyrektorem szkoły został Włodzimierz Hodys, historyk sztuki. Od 1955 r. funkcję tę pełnił, artysta malarz, Józef Kluza, któremu szkoła zawdzięcza swoje aktualne lokum przy ul. Mlaskotów 6. W 1969 r. otwarto, zaprojektowany specjalnie na potrzeby szkoły artystycznej, według wzorów Bauhausu, otoczony ogrodem, gmach główny wraz z pracowniami artystycznymi. W 1974 r., po śmierci Józefa Kluzy, na stanowisko dyrektora powołano historyka sztuki Romana Kaczora. W latach 1980–1997 funkcje dyrektora szkoły pełnił artysta malarz Jan Rzehak, któremu przypadło trudne zadanie przeprowadzenia szkoły w nową rzeczywistość. W latach 1975–1990 obok głównej specjalności – wystawiennictwa, prowadzona była konserwacja rzeźby w kamieniu i drewnie. Od 1997r. dyrektorem szkoły jest Małgorzata Hołówka, artysta grafik, która zapoczątkowała i przeprowadziła proces przekształcenia PLSP w Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, w skład którego wchodzą: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (POSSP) oraz Państwowe Liceum Plastyczne (PLP). Dnia 10 stycznia 2002 r. POSSP nadano imię Józefa Czapskiego, a od dnia 13 października 2004 r. PLP nosi imię dyrektora Józefa Kluzy.

Kalendarium 1945–2013
 • 1945 grudzień
  Tworzy się zalążek Liceum Sztuk Plastycznych w ramach Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych. Pierwszym dyrektorem zostaje Jan Mroziński. Siedziba szkoły znajduje się przy ul. J. Lea 18.
 • 1946 styczeń Dyrektorem Szkoły zostaje Włodzimierz Hodys
 • 1946 maj Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Państwowej Instytut Sztuk Plastycznych w Krakowie przekształca się w Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych z dwuletnim programem nauczania
 • 1947 luty Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki wprowadzony zostaje 4 - letni program nauczania
 • 1947 maj Pierwsi absolwenci
 • 1950 październik Za deklamację monologu z "Kordiana" J.Słowackiego uczennica Zofia Kucówna otrzymuje I nagrodę przyznaną przez Wydział Kultury w Konkursie Recytatorskim Uczniów Szkół Krakowskich
 • 1951 styczeń 5 - lecie PLSP. W ramach obchodów zorganizowana zostaje Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Artystycznych. Absolwenci Liceum fundują dla uczniów dwa jednorazowe stypendia.
 • 1951 listopad W krakowskim liceum odbywa się Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych
 • 1953 maj Jan Wiktor gościem szkoły. Wygłasza odczyt o źródłach swej twórczości.
 • 1954 listopad Uczennica Iwona Świda zdobywa nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
 • 1955 luty Uchwałą Rady Państwa medalem 10 - lecia Polski Ludowej odznaczeni zostają: wicedyrektor Józef Kluza, a także nauczyciele: Mieczysława Romankówna, Józefa Swoboda, Roman Tarkowski
 • 1955 sierpień Wydział Kultury przyznaje Liceum dyplom uznania za udział w Festiwalu Szkół Artystycznych Województwa Krakowskiego
 • 1955 wrzesień Józef Kluza zostaje mianowany dyrektorem Liceum
 • 1956 czerwiec Wystawa prac uczniów PLSP z okazji 10 - lecia Szkoły
 • 1958 Profesor Roman Orszulski zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 1958 wrzesień Wieloletnie starania o pomieszczenia dla szkoły zaczynają się konkretyzować. Zatwierdzone zostają założenia projektowe
 • 1959 wrzesień W Opolu, w ramach wymiany kulturalnej między Krakowem i Opolem , otwarta zostaje wystawa prac uczniów krakowskiego Liceum
 • 1961 kwiecień - maj 15 - lecie Liceum. Wystawa prac uczniów w lokalu ZPAP przy ul. Łobzowskiej i w TPSP w Nowej Hucie
 • 1961 czerwiec Krakowskie Liceum jest organizatorem dwudniowej Konferencji Nauczycieli Kompozycji i Liternictwa z Liceów Sztuk Plastycznych i Liceów Technik Plastycznych z całego kraju. W konferencji bierze udział 45 pedagogów.
 • 1963 listopad Pierwszy wyjazd zagraniczny uczniów i nauczycieli do Pragi
 • 1964 maj Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa przyznaje dyrektorowi Józefowi Kluzie Nagrodę miasta Krakowa za rok 1964 w dziedzinie upowszechniania kultury
 • 1964 lipiec W ramach wymiany kulturalnej z Węgrami uczniowie jadą do Budapesztu
 • 1964 grudzień
 • Zarządzeniem MKiS krakowskie Liceum Sztuk Plastycznych wprowadza specjalności: dekoratorstwo i projektowanie drobnej galanterii artystycznej
 • 1965 maj Uczeń Roman Marzec zdobywa I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Szczecinie
 • 1965 czerwiec Profesor Roman Tarkowski otrzymuje Złotą Odznakę Miasta Krakowa za pracę społeczną
 • 1966 maj Jubileusz 20 - lecia Liceum. Otwarcie wystawy prac absolwentów i uczniów w Miejskim Pawilonie Wystawowym. PLSP w Krakowie zostaje uhonorowane Złotą odznaką Miasta Krakowa oraz Odznaką Tysiąclecia.
 • 1967 czerwiec Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu PLSP
 • 1967 październik Uroczystość otwarcia nowego gmachu Liceum przy ul. Mlaskotów 6. Obiektowi przyznano tytuł "Mister Krakowa 1969"
 • 1970 Nowo otwartej szkole MKiS przekazuje dar w postaci 19 obrazów w tym : J. Nowosielskiego, J. Cybisa, Cz. Rzepińskiego, A. Lenicy, K.Mikulskiego, D.Leszczyńskiej - Kluzowej, który stanowi zalążek Galerii Współczesnego Malarstwa
 • 1971 Dyrektor Kluza odznaczony zostaje Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 1971 styczeń Zarząd Dzielnicy Zwierzyniec przyznaje szkole dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na plakat " 25 lat ONZ"
 • 1971 październik Zjazd absolwentów oraz otwarcie wystawy z okazji Jubileuszu 25 - lecia Szkoły
 • 1972 czerwiec Wystawa rzeźby Bronisława Chromego, laureata Nagrody Miasta Krakowa za rok 1972, autora medalu pamiątkowego Jubileuszu 25 - lecia. Uroczyste zakończenie roku jubileuszowego.
 • 1972 lipiec - sierpień Wymiana uczniów i pedagogów pomiędzy PLSP w Krakowie a Średnią Szkołą Sztuk Pięknych im. M. K. Cziurlionisa w Wilnie
 • 1972 Jeden z pierwszych absolwentów Liceum, artysta rzeźbiarz Marian Konieczny zostaje rektorem ASP w Krakowie
 • 1972 Profesor Roman Tarkowski otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1974 Podpisanie porozumienia z Elektrociepłownią w Skawinie i początek autentycznej współpracy
 • 1974 kwiecień Uroczysty finał Festiwalu Szkół Artystycznych Miasta Krakowa. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na projekt medalu "Pomocna dłoń". I nagroda - Ewa Sarad; dwie II nagrody - Agnieszka Bandura, Andrzej Makowski, dwie III nagrody - Jan Gottwald, Magdalena Hoffmann.
 • 1974 czerwiec - lipiec W krakowskim Liceum trwa I Ogólnopolska Wystawa Prac Uczniów Liceów Sztuk Plastycznych. Jej komisarzem był dyrektor Józef Kluza.
 • 1974 lipiec Umiera dyrektor PLSP w Krakowie Józef Kluza pedagog w latach 1949 - 1974
 • 1974 grudzień Na stanowisko dyrektora Liceum powołano Romana Kaczora
 • 1975/1976 Wprowadzono drugą specjalność zawodową obok wystawiennictwa - konserwację rzeźby w drewnie i kamieniu
 • 1976 30 - lecie PLSP. Z tej okazji cykl wystaw. Prace prezentują: Piotr Jarża, Roman Tarkowski, Maciej Bieniasz, Alina Kalczyńska, Jerzy Napieracz, Anna Praxmajer, Marian Konieczny.
 • 1976 Profesorowi Romanowi Tarkowskiemu zostaje przyznany Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1980 sierpień Dyrektorem zostaje Jan Rzehak
 • 1982 Profesor Cecylia Kurdziela otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1982 Cykl wystaw w Liceum Muzycznym w Krakowie; wystawa uczniów klas V w Klubie pracowników Oświaty i Wychowania; wystawa poplenerowa uczniów klas I - IV w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnym Dunajcu; wystawa w Muzeum Budownictwa Orawskiego w Zubrzycy Górnej; wystawa w "Domu Harcerza" w Krakowie
 • 1983 Udział 35 uczniów w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac Rysunkowych i Malarstwa Uczniów PLSP w Kielcach
 • 1984 maj PLSP otrzymuje dyplom za udział w Ogólnopolskiej Wystawie Prac Uczniów Liceów Plastycznych w roku czterdziestolecia PRL
 • 1984 czerwiec Dyplom za udział w II Ogólnopolskim Zlocie Harcerzy Szkół Artystycznych w Nowym Wiśniczu
 • 1986 czerwiec Dyplom dla pracowni fotograficznej za zajęcie I miejsca w sekcji prac czarno - białych w I Wojewódzkiej Wystawie fotograficznej w ramach Tygodnia Kultury Młodzieży Szkolnej "A Krakowowi Serce"
 • 1988 marzec Szkoła otrzymuje dyplom honorowy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Uczniów PLSP pt. "Człowiek i otoczenie"
 • 1989 IX Ogólnopolska Wystawa Prac Uczniów Liceów Sztuk Plastycznych w Krakowie
 • 1989 jesień
 • Pierwsze wystawy w nowo otwartej Galerii Szkolnej: listopad - Witold Damasiewicz, grudzień - Piotr Jarża, styczeń 1990 Piotr Grabeusz, luty 1990 - Józef Kluza
 • 1990 Uczennica Natalia Sik zostaje stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • 1990 wrzesień Zaprzestano zapisów uczniów do klasy o specjalności: konserwacja rzeźby
 • 1991 Rozpoczęcie prac nad programem innowacyjnym - powołanie zespołów programowych. Autorskie programy opracowali: Pracownia Projektowania Wizualnego - Grzegorz Bobulski, Pracownia Projektowania Przestrzennego - Maciej Radnicki, Pracownia Rzeźby - Dorota Boryło i Łukasz Kieferling, Pracownia Fotografii - Zbigniew Bielawka i Krzysztof Włodek, Pracownia Malarstwa i Rysunku - Lucyna Prasil i Krystyna Juszczak.
 • 1991 czerwiec Wystawa końcowo - roczna w salach Muzeum Historii Fotografii - Rynek Główny w Krakowie
 • 1992 Uczeń Maciej Barański zostaje stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • 1993 kwiecień - maj W ramach programu Tempus wymiana zagraniczna uczniów między trzema szkołami: PLSP w Krakowie, Szkołą Podstawowa w Kopenhadze i Gimnazjum im. D. Tataraku w Popradzie
 • 1993 czerwiec Wyróżnienie dla Kariny Znamirowskiej na Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych LSP w Koszalinie
 • 1993 Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu "Matejko znany, czy nieznany - w 100 rocznicę śmierci artysty " zostaje uczennica klasy V Krystyna Łuczak
 • 1994 Pierwsza z cyklu wymiana uczniów i profesorów pomiędzy Liceum J. d' Arc w Palaiseau pod Paryżem a liceum krakowskim
 • 1994 marzec Wystawa prac nauczyciela malarstwa Lucyny Prasil w szkolnej Galerii PLSP
 • 1994 kwiecień XIV Wojewódzki Festiwal Artystyczny Młodzieży w Krakowie: w konkursie fotograficznym Dominik Blok otrzymuje II nagrodę, a Aleksander Duraj wyróżnienie; w konkursie filmowym wyróżnienia przyznano Bogumiłowi Godfrejowi i Bartoszowi Rewilakowi
 • 1994 maj Powstaje Stowarzyszenie - Klub Absolwentów LSP w Krakowie
 • 1994 czerwiec Ogólnopolski Plener Malarski Uczniów Liceów Sztuk Plastycznych w Jeżowie. I nagroda - Sebastian Łyczko; wyróżnienie Karina Znamierowska.
 • 1994 czerwiec Rozpoczyna się remont generalny budynku szkoły i jego otoczenia
 • 1995 luty II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Liceów Plastycznych w Gdyni - Orłowie. I nagroda - Adam Bubak; III nagroda - Bogumił Godfrejow; nagrody specjalne - Dorota Bylica, Patrycja Kwiatkowska.
 • 1995 kwiecień Bielsko - Biała - II Ogólnopolski Konkurs Rysunku i Malarstwa Uczniów Liceów Plastycznych. Barbara Konieczna otrzymuje wyróżnienie w kategorii rysunku, zaś Joanna Karpowicz w kategorii malarstwa.
 • 1995 maj Bydgoszcz - VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt.: "Dziecko i jego świat" - nagroda dla Magdaleny Bałdy z klasy III
 • 1995 maj Komisja Kultury Rady Dzielnicy Zwierzyniec oraz Dyrekcja PLSP organizują I Konkurs na Obraz i Fotografię - "Pejzaż Zwierzyniecki"
 • 1995 wrzesień Udział w II Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych LSP w Koszalinie. Nagrody otrzymują: w kategorii rysunku - Teresa Szyngiera; w kategorii malarstwa Wojciech Floriański i Ewa Obrochta oraz wyróżnienia: Wojciech Floriański i Barbara Kufta.
 • 1996 luty Powołana zostaje Rada Szkoły
 • 1996 luty - marzec Wystawa prac uczniów, a następnie aukcja w Elektrociepłowni Kraków
 • 1996 kwiecień XIV Wojewódzki Festiwal Młodzieży: w konkursie fotograficznym I miejsce i nagrodę otrzymuje Ewa Iwaszko z klasy IV , w konkursie na kostium I miejsce zajmuje Małgorzata Markiewicz z klasy II
 • 1996 kwiecień Kolejna wizyta nauczycieli i uczniów Lycee Ste J.D'Arc u kolegów polskich z PLSP w Krakowie
 • 1996 maj II edycja konkursu "Pejzaż Zwierzyniecki"; Grand Prix w dziedzinie malarstwa otrzymuje Wojciech Kubiak z klasy II ; I równorzędne nagrody Michał Borczuch i Joanna Nowocień, II równorzędne nagrody : Sławomir Daniec, Rafał Lenart, Teresa Szyngiera, Joanna Bronicka, Wojciech Floriański; III równorzędne nagrody: Paula Lis, Jakub Pierzchała, Lidia Krawczyk, Estera Tajber. Wyróżnienia : Dominik Synowiec, Joanna Seremak, Elżbieta Rońska, a w dziedzinie fotografii Grand Prix :Dorota Bylica z klasy , I nagroda Teresa Szyngiera, II nagroda Wojciech Cachel, III nagroda: Magdalena Strach i wyróżnienie Joanna Nowocień III Ogólnopolski Plener malarski w Jeżowie - II nagroda Krzysztof Lorczyk
 • 1996 czerwiec Wystawa Dariusza Vasiny z cyklu "W pracowni naszych artystów" organizowana wspólnie z Klubem Absolwentów PLSP w Krakowie, z okazji jubileuszu 50 - lecia Trwa remont generalny budynku
 • 1996 lipiec Wystawa Aldony Mickiewicz z cyklu "W pracowni naszych artystów" organizowana wspólnie z Klubem Absolwentów PLSP w Krakowie, z okazji jubileuszu 50 - lecia
 • 1996 sierpień - wrzesień Prace uczniów PLSP w Krakowie - w 50 - lecie szkoły, " Malarstwo - rysunek - grafika w twórczości Stefana Berdaka" Wystawa Dąbrówki Sobockiej z cyklu "W pracowni naszych artystów" organizowana wspólnie z Klubem Absolwentów PLSP w Krakowie, z okazji jubileuszu 50 - lecia Wystawa prac malarskich i rysunkowych krakowskiego artysty i długoletniego nauczyciela w PLSP Witolda Damasiewicza - Galeria "In Spe" Warszawa
 • 1996 wrzesień Jubileusz 50-lecia szkoły
 • 1996 październik Pobyt młodzieży PLSP we Francji w ramach wymiany z Lycee Ste J.D'Arc Rafał Lenart i Ewa Obrochta stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
 • 1996 listopad Umiera artysta malarz Sylwester Sasim pedagog PLSP w Krakowie w latach 1950 - 1977
 • 1996 grudzień Ogólnopolski Konkurs Malarski "Obraz 96" zorganizowanego przez Fundację Polska - Japonia im. Miyauchi - Ewa Wronicz I nagroda
 • 1997 styczeń
 • 1997 luty I nagroda dla Anny Szwaji w III Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Liceów Plastycznych
 • 1997 kwiecień Wizyta profesorów i uczniów Lycee Alain Borne we Francji
 • 1997 maj III edycja konkursu Pejzaż Zwierzyniecki - Jury w składzie : radni Dzielnicy VII Halina Cieślińska - Brzeska artysta malarz i Piotr Boroń - historyk oraz Maciej Pierzchała przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego, dyr. Jan Rzehak - artysta malarz, Zbigniew Bielawka - artysta fotograf, Grzegorz Bobulski - artysta grafik, Lucyna Prasil - artysta grafik, Krzysztof Włodek - artysta fotograf i Stanisław Zieliński - artysta malarz przyznało następujące nagrody: w dziedzinie malarstwa Grand Prix - Piotr Wadowski, I nagroda Wojciech Kubiak, II nagroda Rafał Lenart, III nagroda Elżbieta Rońska. Wyróżnienia: Katarzyna Adamek, Michał Borczuch, Aleksandra Diakowska, Agata Haras, Karina Jancewicz, Paula Lis, Marcin Ostrowski, Rafał Piekarz, Dominik Synowiec, Marcin Wierzchowski. W dziedzinie fotografii : I nagroda Marek Maślaniec ; wyróżnienie - Joanna Nowocień IV Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie - nagroda dla Teresy Szyngiery
 • 1997 sierpień Wielka Akcja Malowania Megaplakatu w Rynku Głównym na temat "Wobec Plakatu"
 • 1997 wrzesień W wyniku konkursu dyrektorem PLSP w Krakowie zostaje Małgorzata Hołówka
 • 1997 wrzesień Wystawa malarstwa uczennicy Joanny Nowocień inaugurująca współpracę PLSP z krakowskim Teatrem STU i działalność Galerii "Ferdy"
 • 1997 listopad Wystawa malarstwa ucznia Łukasza Jacka w Galerii "Ferdy" Teatru STU Kiermasz Świąteczny
 • 1997 grudzień I edycja Konkursu Rysunkowego na Autoportret dla uczniów PLSP w Krakowie
 • 1998 styczeń Wystawa malarstwa uczennicy Iwony Wawro w Galerii "Ferdy" Teatr Stu Wystawa malarstwa nauczyciela Stanisława Zielińskiego w Galerii Szkolnej PLSP
 • 1998 luty I miejsce w kategorii fotografii czarno - białej dla uczennicy Eweliny Kowal w Konkursie Fotograficznym " Moje miasto '98" organizowanym przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie
 • 1998 marzec Wystawa malarstwa uczennicy Estery Kolasy w Galerii "Ferdy" Teatr STU
 • 1998 kwiecień Wystawa fotografii ucznia Wojciecha Ćwiękały w Galerii PWST w Krakowie Kolejna IV edycja Konkursu "Pejzaż Zwierzyniecki", Jury w składzie :dyr. Małgorzata Hołówka artysta grafik, radny Dzielnicy VII Piotr Boroń - historyk , prof. Stanisław Batruch- artysta malarz, Zbigniew Bielawka - artysta fotograf, Krzysztof Włodek - artysta fotograf , Stanisław Zieliński - artysta malarz przyznało następujące nagrody w dziedzinie malarstwa: I nagroda - Rafał Kowalik, II nagroda - Wojciech Kubiak, III nagroda Michał Borczuch; dwa równorzędne wyróżnienia: Anna Cichoń i Piotr Wadowski. W dziedzinie fotografii: I nagroda Wojciech Kubiak, II nagroda Ewelina Kowal, III nagroda Joanna Czaczkowska oraz dwa równorzędne wyróżnienia Ewelina Kowal i Jakub Pierzchała
 • 1998 maj Wystawa prac nauczyciela malarstwa Krystyny Juszczak w Galerii Szkolnej PLSP Kiermasz wiosenny prac uczniów Nawiązanie współpracy ze szkołą w Norwegii
 • 1998 czerwiec Wystawa prac nauczyciela malarstwa Lucyny Prasil w szkolnej Galerii PLSP
 • 1998 wrzesień Wystawa prac absolwentki PLSP w Krakowie w 1997 Izy Bartosik w Galerii Szkolnej PLSP
 • 1998 październik Uczennica Agata Leszczyńska otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów Sadzenie pamiątkowych drzewek przed budynkiem szkoły przez prof. Stanisława Rodzińskiego oraz artystę Atillę Jamrozika
 • 1998 listopad Kiermasz Świąteczny - koncert Marka Bałaty
 • 1998 grudzień Wyróżnienie dla PLSP za pięć uczniowskich projektów w Konkursie " Kartka Świąteczna" w postaci publikacji w Katalogu Kartek Świątecznych wydawanych przez Fundację Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.
 • 1999 styczeń Zmarł prof. Roman Tarkowski krakowski rzeźbiarz, nauczyciel i wychowawca w PLSP w Krakowie w latach 1947 - 1982
 • 1999 luty Wystawa malarstwa ucznia Rafała Kowalika w Galerii "Ferdy" Teatr STU
 • 1999 kwiecień IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Liceów Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie - brązowy medal dla Eweliny Kowal za cykl 4 prac pt. "W stronę materii"
 • 1999 maj Otwarcie pokonkursowej wystawy "Pejzaż Zwierzyniecki" połączonej z kiermaszem prac uczniów, z którego dochód przeznaczono dla ofiar wojny na Bałkanach VI Ogólnopolski Plener Malarski Jeżów`99 - II nagroda dla Kamilii Kudzieli
 • 1999 czerwiec Wyróżnienie dla Katarzyny Tabak i Piotra Bigaja w Konkursie na projekt kartki "Zabytek Krakowa", zorganizowanym przez Śródmiejską Bibliotekę Publiczną w Krakowie w związku z obchodami Święta Miasta Krakowa
 • 1999 wrzesień Wniosek środowiska o pozostanie PLSP pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sztuki poparty przez Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza oraz wielu wybitnych twórców kultury polskiej W dniu 24 września na nadzwyczajnej konferencji Rada Pedagogiczna podejmuje jednomyślnie uchwałę popierającą wniosek środowiskowy o pozostanie PLSP w strukturze Ministerstwa Kultury i Sztuki Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Agaty Leszczyńskiej Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Sztuki dla Wojciecha Kubiaka Wystawa fotografii "Patrzę" Jakuba Pierzchały w Galerii "Photos" w Krakowie
 • 1999 październik Wykonanie Tablicy - logo Hospicjum w Krakowie przez Krystynę Półtowicz i Ryszarda Poniedziałka Otwarcie wystawy projektów kartek świątecznych, biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie Dochód ze sprzedaży przekazano na utrzymanie domu Hospicjum Św. Łazarza Budowa altany w ogrodzie szkolnym
 • 1999 listopad Rozpoczęcie korespondencji z Friedensreichem Hundertwasserem w sprawie projektu nowej fasady szkoły Kiermasz Świąteczny - koncert artystki Piwnicy pod Baranami Oli Maurer IV miejsce dla ucznia Filipa Kuźniarza w VI Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii
 • 1999 grudzień Wizytacja wizytatora CEA pani Lidii Skrzyniarz Wystawa rysunku i malarstwa "Metamorfozy" uczennicy Izabeli Gajewskiej w Galerii "Atrapa" w Krakowie Dębnickiego Ośrodka Kultury "Tęcza" Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu
 • 2000 styczeń III Konkurs Rysunkowy na Autoportret - Jury w składzie: prof. Tomasz Gryglewicz - historyk sztuki, prof. Zbylut Grzywacz - artysta malarz, prof. Jacek Waltoś - artysta malarz, Marzena Bednarska artysta malarz, prof. Jan Rzehak - artysta malarz, przyznało np. nagrody: Grand Prix Barbara Budniakiewicz, I nagroda Jakub Wojnarowski, II nagroda Michał Karkula, III nagroda Rafał Wąsikowski, wyróżnienia honorowe Barbara Zgoda i Katarzyna Wilk "Martwa natura w malarstwie" - wystawa prac uczniów PLSP w Krakowie w Galerii "Atrapa" Dębnickiego Ośrodka Kultury "Tęcza"
 • 2000 marzec Ekspozycja aniołów malowanych przez uczniów pierwszej klasy PLSP w Krakowie na wystawie "Anioły i ptaki" w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie II miejsce dla Barbary Grajny i IV miejsce dla Anny Zabdyrskiej w konkursie "W kręgu Wesela" - życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego organizowanym przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 24 marca - konferencja nadzwyczajna Rady Pedagogicznej POSSP - przyjęcie uchwały o nadaniu Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych imienia Józefa Czapskiego
 • 2000 kwiecień Kiermasz Wielkanocny "Autoportret" - wystawa prac uczniów PLSP w Krakowie w Galerii "Atrapa" Dębnickiego Ośrodka Kultury "Tęcza" Wystawa fotografii uczennicy Joanny Grucy w "Salonie fotograficznym na pięterku" w Krakowie Maszkaron - nagroda dla PLSP za prace fotograficzne uczniów na XX Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Gdyni
 • 2000 maj Wystawa malarstwa Marii Chmielarz w Galerii "Ferdy" Teatr STU Udział młodzieży PLSP w akcji organizowanej przez Teatr STU "O pierwszej pomocy" Wycieczka 3 i 4 klasy PLSP , Praga - Wiedeń - Drezno Ogólnopolski Plener Malarski "Jeżów 2000" - nagroda dla Łukasza Murzyna
 • 2000 czerwiec Rozstrzygnięcie konkursu "Pejzaż Zwierzyniecki" Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - przewodniczący, Piotr Boroń - przew. Komisji Kultury RMK, Jan Bujnowski - artysta malarz, Stanisław Zieliński - artysta malarz przyznało następujące nagrody: I nagroda i nagroda Ks. Infułata Jerzego Bryły - Justyna Kij, II nagroda - Piotr Miśkiewicz, III nagroda - Kamila Kudziela, wyróżnienia - Agata Leszczyńska, Barbara Zgoda, Jadwiga Chmielarz. W kategorii fotografii: wyróżnienia - Ewelina Kowal, Joanna Gruca
 • 2000 wrzesień Wystawa prac pokonkursowych Młodzieży Szkół Zwierzyńca w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym w Krakowie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Agnieszki Kotarby
 • 2000 październik Spotkanie z Franciszkiem Starowieyskim II nagroda dla Jacka Karaczyna w Konkursie Plastycznym "Rok 2000 Rokiem Reymonta" zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 • 2000 listopad Spotkanie z prof. Jackiem Gajem III nagroda dla Moniki Kozłowskiej w Konkursie Akcji Katolickiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego" Kiermasz Świąteczny
 • 2000 grudzień Zmarła dr Czesława Stachowiczowa była v-ce dyrektor PLSP w Krakowie I nagroda dla Wojciecha Czarniaka w Konkursie Fotograficznym "Dziecko i jego świat"- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Liceów Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie Wystawa prac fotograficznych uczniów: "Dziecko i jego świat" w Galerii "Na Pięterku" - Centrum Kultury w Zduńskiej Woli Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu Wystawa prac uczniów w więzieniu na Montelupich
 • 2001 styczeń IV Konkurs Rysunkowy na Autoportret - Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Zbylut Grzywacz - artysta malarz, prof. Sławomir Karpowicz - artysta malarz, Tadeusz Nyczek - krytyk sztuki, Jan Rzehak - artysta malarz przyznało np. nagrody: I nagroda - Izabela Gajewska, II nagroda - Justyna Gryglewicz, III nagroda - Zofia Zabrzeska, trzy wyróżnienia honorowe: Barbara Zgoda, Zuzanna Michalska, Katarzyna Sułek Wystawa prac Kamili Kudzieli w Galerii "Ferdy" Teatr STU
 • 2001 luty "Pastelowy świat Kasi Mentel" - wystawa Katarzyny Mentel w Galerii Sztuki Politechniki Krakowskiej "Kanonicza" 1 Wystawa prac Karoliny Krzywdy w Klubie Środowiskowym "Aneks" w Łuczanowicach
 • 2001 marzec Zmarł Adam Hoffmann - artysta rysownik i malarz, nauczyciel wielu pokoleń młodzieży w Licem Sztuk Plastycznych w Krakowie
 • 2001 kwiecień I nagroda (ex aequo) dla Rocha Urbaniaka w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret Rodzinny", wyróżnienia dla Michała Wąsacza, Katarzyny Jarczyk i Tomasza Kapeckiego Wystawa prac nauczycieli w "Galerii Iglińskiej" w Krakowie
 • 2001 maj Kontakt z Instytutem Polskim w Rzymie - konkurs "Romantyzm włoski" - wyjazd do Rzymu 10 uczniów pod opieką Ewy Wieji i Andrzeja Szczerskiego
 • 2001 wrzesień Rada Pedagogiczna przyjęła rok 2001/2 rokiem Józefa Czapskiego Dar 50 prac absolwentów i przyjaciół szkoły - kontynuacja I części kolekcji - tworzona druga część
 • 2001 październik Rozstrzygnięcie konkursu "Pejzaż Zwierzyniecki" Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - artysta malarz , Halina Cieślińska - Brzeska - artysta malarz, Jan Rzehak - artysta malarz , Lidia Danilczyk - historyk sztuki, Maria Stankiewicz - przedstawiciel szkoły nr 32, Jerzy Surówka - artysta plastyk , Piotr Boroń - historyk - przyznało następujące nagrody: I nagroda - Barbara Zgoda , II nagroda - Agata Leszczyńska, III nagroda - Joanna Kołodziejczyk oraz wyróżnienia - Jakub Wojnarowski, Rozalia Kostka, Natalia Nowacka, Agnieszka Szarek, Łukasz Murzyn
 • 2001 listopad Zabawa Andrzejkowa Kiermasz świąteczny - ozdoby i prace uczniów
 • 2001 grudzień
 • 2002 styczeń Nadanie imienia Józefa Czapskiego POSSP
 • 2002 luty Bal karnawałowy - "Zwierzęta - maski" V Konkurs Rysunkowy na Autoportret - Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Romuald Oramus - artysta malarz, Barbara Skąpska - artysta malarz, prof. Stanisław Wejman - artysta malarz , Stanisław Zieliński - artysta malarz przyznało np. nagrody: I nagroda - Maria Siek, II nagroda - Natalia Adamska, III nagroda - Agata Leszczyńska oraz cztery wyróżnienia honorowe: Ewa Grzesiak, Filip Kuźniarz, Michał Wąsacz, Mateusz Okoński
 • 2002 maj Plener uczniów w Harnęży k/ Oświęcimia pod opieką nauczycieli: Ewy Wieji i Witolda Dzielskiego
 • 2002 czerwiec Plener dla wszystkich klas w Kościelisku, Zakopane Powstaje ZPSP
 • 2002 sierpień Remont - malowany jest korytarz szkoły
 • 2002 wrzesień III nagroda w konkursie plastycznym "Martwa natura z kwiatami" organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie dla Olgi Bacy Wyjazd na Węgry uczniów PLSP do szkoły artystycznej Gimnazium Muveszeti Szakkozepikola es Kollegium Szeged Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2002/3 otrzymała uczennica Karolina Błachnio Plener "Impresje Łopuszańskie" - organizowany przez Urząd Miasta w ramach Dni Dziedzictwa Kulturowego - wystawa poplenerowa w dworku Tetmajera (Łopuszna) Przygotowanie wianków na Bal Charytatywny "Sen nocy jesiennej" - współpraca z fundacją wspierania onkologii "Unikorn
 • 2002 październik Udział w projekcie "Drzewo życia Na Szlaku Greenways Kraków - Oświęcim ,Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Warsztaty plastyczne "Stonoga" zrealizowane w Przedszkolu Nr 32 przez uczniów POSSP pod opieką Krystyny Juszczak. Udział w wystawie poplenerowej Hanny Wrony i Michała Wiśniosa (PLSP) w Muzeum Ziemi Wiśnickiej pt. "Ceramiczne Dialogi - Nowy Wiśnicz 2002" Konkurs "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - artysta malarz, prof. Leszek Misiak - artysta malarz, Wojciech Markowski krytyk sztuki, Józef Brzuchacz - artysta malarz, Stanisław Zieliński - artysta malarz, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Elżbieta Tłuszcz , II nagroda - Agnieszka Gofron ; III nagroda - Wojciech Kwiecień - Janikowski oraz wyróżnienia otrzymali uczniowie: Sebastian Bożek, Mikołaj Moskal, Maja Wierzchowska Wydanie 1 numeru "Szkicownika Literackiego" - pisma ZPSP - redakcja: Wojciech Zięba, Krystyna Juszczak, Grzegorz Bobulski III nagroda dla Olgi Bacy w dziedzinie malarstwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Wariacje na temat Józefa Pankiewicza" Dyplom dla ZPSP za udział w VII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich Agata Stępień laureatką II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Jesień Poetycka" organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie
 • 2002 listopad W konkursie na "Autoportret" organizowanemu przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dwie równorzędne III nagrody otrzymali: Mateusz Rybicki i Piotr Gruszczyński oraz wyróżnienia: Dobrochna Sobek, Olga Baca, Katarzyna Kmiotek, Natalia Gądek, Michał Wąsacz, Paweł Janiszewski Klasa III OSSP przygotowała akcję pomocy i dary dla Bezdomnych Zwierząt w Schronisku, w Krakowie
 • 2002 grudzień Kiermasz Świąteczny i Koncert smyczkowy Kwartetu "Ma Non Troppo". Spotkanie z Adamem Zagajewskim Dyplom uznania dla nauczyciela Lucyny Prasil za wsparcie dla działalności charytatywnej Zarządu Krakowskiej Rady Niepełnosprawnych Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu
 • 2003 styczeń Wystawa prac Kamili Kudzieli w Galerii "Ferdy" Teatr STU Wymiana ze szkołą artystyczną Gimnazium Muveszeti Szakkozepikola es Kollegium Szeged - warsztaty rzeźby i fotografii
 • 2003 luty VI Konkurs Rysunkowy na Autoportret. Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, Bogna Becker - artysta malarz, prof. Roman Banaszewski - artysta malarz, prof. Adam Brincken, Jan Rzehak - artysta malarz przyznało np. nagrody: I nagroda - Katarzyna Karpowicz, II nagroda - Michał Stonawski, III nagroda - Robert Latoś oraz trzy wyróżnienia honorowe: Katarzyna Karpowicz, Anna Pieniek, Julia Toborowicz
 • 2003 marzec Wystawa prac uczennicy IV klasy PLSP Karoliny Błachnio w Michałowicach - Samorządowa Instytucja Kultury Udział uczniów szkoły : Klaudii Mostowik (IV klasa) i Mateusza Okońskiego (III klasa) w Międzynarodowym Dniu Frankofonii organizowanego przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego "PROF - EUROPE" oraz Instytut Francuski i Konsulat Francji. Scenariusz i reżyseria nauczyciel - Anna Foltman. W konkursie "Owady lasów tropikalnych" organizowanym przez Muzeum Przyrodnicze w Krakowie Anna Brzozowska otrzymała I nagrodę Wystawa prac uczennic Marty Sali i Anny Rakoczy w Muzeum "Dom Urbańczyka", w Chrzanowie 2003 kwiecień VI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa: wyróżnienie w dziedzinie malarstwa dla Marii Hanek Przygotowanie i realizacja dla Samorządowego Przedszkola Nr 32 przez III klasę OSSP pod opieką Krystyny Juszczak teatrzyku "Kot w butach". W III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret rodzinny" w Lublinie, w dziedzinie malarstwa II nagrodę otrzymała Katarzyna Fic ; nagrodę dla wyróżniającej się osobowości artystycznej w dziedzinie płaskorzeźba: Radosław Kubalik; w dziedzinie rzeźba wyróżnienie honorowe otrzymała Paulina Skwarczyńska Laureatami konkursu "Okno" zorganizowanego wspólnie przez PLSP w Nowym Wiśniczu , ZPSP w Krakowie, Dom Kultury "Podgórze", Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" oraz Galerię Promocyjną zostali : II nagroda Magdalena Barankiewicz, III nagroda Olga Baca, wyróżnienie Mateusz Rybicki Do Zamku w Niepołomicach uczniowie Michał Rodziński i Mateusz Okoński wykonali fragment obrazu "Bitwy pod Grunwaldem" (210 x 130) Klasa maturalna VPLSP zrealizowała dyplom w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Strzeleckiej
 • 2003 maj Laureaci IV Edycji konkursu plastycznego im. J. Czapskiego pt. "Kraków moją Akademią" organizowanego przez Centrum Młodzieży im.dr H. Jordana: Nagroda Główna - Wyjazd do Francji otrzymała Zofia Zabrzeska oraz nagrody otrzymali: Ewa Grzesiak, Monika Chlebek, Natalia Wrona, Anna Przybysz, Jakub Kafel, Klaudia Mostowik, Krzysztof Mężyk, Michał Rodziński I nagrodę otrzymała Katarzyna Karpowicz na X Ogólnopolskim Plenerze Malarskim -" Jeżów 2003"
 • 2003 czerwiec Udział I klasy gimnazjalnej w Konkursie Sprawna Klasa i ukończenie Chodu Masowego "Wprost do Zdrowia" z udziałem Roberta Korzeniowskiego Wystawa końcowo roczna prac uczniów ZPSP w Krakowie i Gimnazium Muveszeti Szakkozepikola es Kollegium Szeged Plener zorganizowany przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne i wystawa w Domu Duszpasterskim w Łagiewnikach - uczestnicy: Justyna Gryglewicz, Paweł Olszczyński, Anna Tochowicz, Robert Latoś I miejsce w dziedzinie malarstwa zajęła Olga Baca na VI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa klas młodszych Szkół Plastycznych Odnowienie pomieszczeń biblioteki szkolnej
 • 2003 lipiec/sierpień Remont pracowni fizyko - chemicznej i fotograficznej
 • 2003 wrzesień Projekt teatralny - warsztaty z Michałem Ratyńskim dla klas maturalnych Plener w Ochotnicy Górnej "Społeczność Romska - impresje artystyczne" - współpraca z rzecznikiem praw obywatelskich prof. A. Zollem w projekcie o mniejszościach narodowych w Polsce Przygotowanie wianków na Bal Charytatywny "Sen nocy jesiennej" - współpraca z fundacją wspierania onkologii "Unikorn"
 • 2003 październik Konkurs "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - artysta malarz, prof. Dariusz Vasina - artysta malarz, Izabela Pohorecka krytyk sztuki, Jan Oberbek - muzyk, Jan Rzehak - artysta malarz, Michał Stonawski - uczeń, przyznało następujące nagrody: W kategorii liceum : I nagroda - Robert Latoś , II nagroda - Mikołaj Moskal; III nagroda - Natalia Buchta oraz w kategorii gimnazjum : I nagroda - Alicja Wnęk, II nagroda - Teresa Kazimierczak, III nagroda - Tomasz Tabisz. Wyjazd do Wiednia klasy IV PLSP na wystawy Albrechta Durera w Albertinie i Francisa Bacona w Kunsthistorische Museum
 • 2003 listopad Spotkanie z Adamem Brinckenem o Ruchu Kultury Niezależnej Wydano Nr 2. Szkicownika Literackiego Kiermasz Świąteczny i koncert Oli Maurer artystki Piwnicy pod Baranami.
 • 2003 grudzień Katarzyna Kos zajęła I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki w Dąbrowie Górniczej Uczennica Dominika Bobulska zajęła II miejsce w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Polonistycznego dla Gimnazjalistów Certyfikat Wielkiego Serca dla ZPSP od Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Uczniowie: Paweł Żmuda zajął I miejsce, Anna Mroczkiewicz i Adrian Kotlarczyk zajęli ex aequo II miejsce w X Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii "Losy Heraklesa" W konkursie organizowanym przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na "Autoportret" inspirowany twórczością Olgi Boznańskiej uczeń Bartłomiej Górny otrzymał wyróżnienie Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu Aranżacja kolorystyczna ścian Szpitala Dziecięcego Oddziału Neurologii i Nefrologii przy ulicy Strzeleckiej 2 - w ramach dyplomu PLSP
 • 2004 styczeń Wycieczka uczniów do Zakopanego na zawody sportowe: "Puchar świata w skokach narciarskich" Bal Karnawałowy "W starożytnych Atenach" Konkurs Mitologiczny - finał Spotkanie z Józefą Ślusarczyk Latos - olimpijką, poetką i sportowcem
 • 2004 luty VII Konkurs Rysunkowy na" Autoportret". Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Andrzej Pietsch - artysta grafik, Ewa Brzewska - artysta malarz, Leszek Danilczyk - krytyk sztuki, Józef Brzuchacz - artysta malarz , przyznało następujące nagrody: I nagroda - Mateusz Okoński, II nagroda - Maria Siek, dwie równorzędne III nagrody - Justyna Gryglewicz i Piotr Gruszczyński. Honorowe wyróżnienia: Maciej Szczęśniak, Stanisław Juszczak i Anna Tochowicz Konkurs szkolny "Żywe obrazy" - Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, Zofia Kostrzewska - historyk sztuki, Joanna Bryg - Stanisławska - historyk sztuki, Elżbieta Synowiec - polonistka, Wojciech Zięba - polonista, przyznało nagrody: I nagroda - klasa Io - Tadeusz Makowski; II nagroda - klasa IIIB - Edgar Degas; III nagroda - klasa IV A - Andrzej Wróblewski oraz wyróżnienia honorowe dla klasy Io - Claude Mone i Peter Breugel Podziękowanie z Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za udział w akcji uczniów ZPSP prowadzonej przez Krystynę Juszczak "Gwiazdka dla Zwierzaków"
 • 2004 marzec 16 marca - Decyzja Rady Pedagogicznej w 30 - ta rocznicę śmierci Józefa Kluzy o nadaniu jego imienia PLP Uczennica Domika Bobulska zakwalifikowała się do etapu Małopolskiego Konkursu Polonistycznego dla Gimnazjalistów pt. "Uczę się Ciebie człowieku" oraz została finalistką "Konkursu języka angielskiego dla gimnazjalistów" Nagrodzeni przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w konkursie "Drzewo życia na Szlaku Greenways Kraków - Oświęcim zostali uczniowie: Edyta Herman, Małgorzata Majewska, Małgorzata Mielcarek, Klara Paluch, Marta Radecka, Dobrochna Sobek, Michał Tomaszuk, Maja Tarczałowicz, Karolina Spyrka Zmarł Jan Rzehak artysta malarz , były dyrektor PLSP w latach 1980 - 97
 • 2004 kwiecień W konkursie "Współczesna Europa - Ludzie i Miejsca" w kategorii rysunek i malarstwo: I nagrodę otrzymała Katarzyna Karpowicz a w kategorii grafiki i fotografii nagrodę równorzędną - Mateusz Chudzik Tablica dedykowana ks. Infułatowi Ferdynandowi Machayowi przy kościele Najświętszego Salwatora zrealizowana przez ucznia Sławomira Koima
 • 2004 maj Wystawa grafik ze zbiorów Międzynarodowego Triennale Grafiki Realizacja w rynku dekoracji na Chrześcijańskie Dni Żaka - ks. Kosowski Współpraca z Przedszkolem Nr 127 im. Koszałka Opałka - wykonanie lalek do baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi" - na uroczystość nadania imienia placówce przez uczniów klasy IIPLP pod opieką dydaktyczną Ewy Wiei. Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice w konkursie "Archiwum 2004" przyznało nagrodę główną za najlepsze zdjęcie dla Pauliny Paździery oraz wyróżnienia : w kategorii "Ludzie" dla Justyny Gryglewicz; w kategorii "Fotografia Eksperymentalna" dla Doroty Korpal Współpraca z Samorządowym Przedszkolem Nr 110 im. M. Konopnickiej - wykonanie wspólne z przedszkolakami obrazów ilustrujących pory roku - opieka artystyczna Lucyna Prasil Wycieczka uczniów na Przehybę rozpoczyna sezon turystyki pieszej pod opieką Beaty Albert. XI Ogólnopolski Plener Malarski "Jeżów 2004" - III nagroda równorzędna dla Roberta Latosia Plener w Łebie dla wszystkich klas ZPSP
 • 2004 czerwiec Udział uczniów w IV Jarmarku Świętojańskim w Lanckoronie Plener malarski uczniów w Bochni II plener uczniów rysunkowo malarski w Łagiewnikach W konkursie "Wariacje na temat twórczości Potworowskiego" nagrody otrzymały Ewa Grzesiak i Katarzyna Ociepska
 • 2004 wrzesień I miejsce otrzymał Michał Wąsacz na XII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo - Malarskim w Kazimierzu Biskupim Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2004/5 otrzymała Anna Juszczak. Spotkanie z Marcinem Mamoniem o Czeczeni Przygotowanie wianków na Bal Charytatywny "Sen nocy jesiennej" - współpraca z fundacją wspierania onkologii "Unikorn" Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Przygotowanie rozmów z krakowskimi artystami - miedzy innymi z prof. Makarewiczem
 • 2004 październik Uroczystość nadania imienia Józefa Kluzy PLP w Krakowie - wmurowanie tablicy pamiątkowej Wydanie 3 Numeru Szkicownika Literackiego Wystawa prac uczniów klasy trzeciej ZPSP w Sali wystawowej Samorządowej Instytucji Kultury w Michałowicach - poplenerowy pokaz z Łeby rysunków, fotografii i malarstwa Wystawa prac nauczycieli krakowskiego ZPSP - w Katowicach, w budynku szkoły W ramach Roku Greckiego "Ateny 2004" oraz Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport w krakowskim ZPSP zorganizowano " Dzień Olimpijski" - wykład prof. Marii Dzielskiej PLP zajęło III miejsce w finale quizu wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich "Od Aten do Aten" w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Sara Piotrowska zajęła I miejsce, a Magdalena Skwara IV miejsce. Paweł Żmuda zajął III miejsce w kategorii gimnazjalistów z klas I - II w "IX Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich" Konkurs na pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - artysta malarz, Bogusław Bachorczyk - artysta malarz, Zbigniew Daniszewski - przedstawiciel Rady Dzielnicy Zwierzyniec, Józef Brzuchacz - artysta malarz, Stanisław Zieliński - artysta malarz ,przyznało następujące nagrody: I nagroda - Paulina Korytkowska , II nagroda - Olga Baca; III nagroda - Karolina Zielińska oraz wyróżnienia: Robert Latoś, Paulina Ciepiela, Joanna Tajs. Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Wojciecha Wasztyla "Wędrówka" międzynarodowa wystawa książki w szkole związana z Festiwalem Książki Artystycznej - 2003 - 2005 - współpraca z ZPAP w Warszawie
 • 2004 listopad Kiermasz Świąteczny Spotkanie z Bogdanem Bachorczykiem o szkicowniku
 • 2004 grudzień Krzysztof Gil zakwalifikowany do konkursu stypendialnego dla dzieci pochodzenia romskiego uzdolnionych artystycznie Sebastian Bożek zajął II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Historii Sztuki, pozostali laureaci: Agnieszka Paszkowska, Roch Urbaniak, Katarzyna Kos, Michał Wąsacz Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu Jan Płatek zwyciężył w I etapie konkursu "Artystyczny Indeks Hestii"
 • 2005 styczeń Inauguracja cyklu spotkań "Zbliżenia Sztuk" - wykład Zbigniewa Barana pt."Jerzy Nowosielski artysta Apokalipsy i bytów subtelnych". Wystawa Fotografii Zbigniewa Bielawki" Nowosielski w pracowni" - Patronat honorowy objęli rektorzy UJ i ASP. Wystąpił Witalij Pietraniuk i zespół "Czarny Kwadrat z kolędami prawosławnymi i pieśniami Honorowe wyróżnienie II edycji konkursu Artystycznego Hestii otrzymała Anna Rakoczy Wernisaż uczniów fotografii ZPSP- Sauer Studio - Łobzowska Sebastian Bożek zajął I miejsce w turnieju wiedzy "Wyspiański - Mehoffer. Biografie i krakowskie dzieła obu artystów" organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Wizyta kanoniczna J.E.Ks.Biskupa Jana Zająca 1.Ogólnopolskie Biennale "Pejzaż Ludzki" - Jury: prof. Barbara Szubińska - artysta malarz, prof. Stanisław Rodziński artysta malarz, Piotr Kmieć artysta malarz, Leszek Danilczyk - historyk sztuki, prezes Pro Publiko Bono - Waldemar Rataj, przyznało nagrody uczniom ZPSP : w dziedzinie malarstwa - I nagroda - Robert Latoś, II nagroda Katarzyna Karpowicz, wyróżnienie - Anna Rakoczy; w dziedzinie krytyki sztuki - wyróżnienie : Katarzyna Kos; w dziedzinie działań społecznych: II nagroda - Tomasz Kuczyński, wyróżnienia dla 2,3,5 klasy OSSP oraz 3 klasy PLP
 • 2005 luty VIII Konkurs Rysunkowy na" Autoportret". Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Henryk Ożóg - artysta grafik, Andrzej Makowski- artysta malarz, Lucyna Prasil- artysta malarz , przyznało następujące nagrody: I nagroda - Marcin Dymek, II nagroda - Karol Jadach, III nagroda - Joanna Faber oraz honorowe wyróżnienia: Kinga Chmielarz, Ewelina Setlik, Natalia Wrona
 • 2005 kwiecień W Konkursie "Impresje Francuskie" zorganizowanym z okazji X - lecia współpracy Liceum W Orleanie i XXVII L. O. im. Dr H. Jordana w Krakowie wyróżnienia otrzymali: Paulina Józefczyk, Weronika Burzyńska, Agnieszka Grzegorczyk, Joanna Kozak oraz Olivier Hernandez. VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku I Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych: wyróżnienie dla Pawła Olszczyńskiego w dziedzinie rysunku. I Ogólnopolskie Biennale Pasteli - Średnich Szkół Artystycznych "Wyspiański i jemu podobni" Jarosław 2005 - wyróżnienie otrzymała Olga Baca
 • 2005 maj XII Ogólnopolski Plener Malarski "Jeżów 2005" - wyróżnienie dla Sebastiana Bożka Udział uczennic : Ingi Małeckiej i Joanny Surowiak z nauczycielem Witoldem Dzielskim w Międzynarodowej Konferencji w Szwecji pt.: "Prawa człowieka" w Koping koło Stokholmu Ostatnia matura starej szkoły PLSP Scenografia plenerowa na Rynku Głównym w Krakowie z okazji Chrześcijańskich Dni Żaka - współpraca z Duszpasterstwem Akademickim z kościoła św. Anny w Krakowie
 • 2005 czerwiec Plener na Kazimierzu w Krakowie Warsztaty tańca nowoczesnego Art Color Balet
 • 2005 wrzesień Plener na Wigrach II klasy PLP pod opieką nauczycieli: Józefa Polewki i Witolda Dzielskiego Wystawa prac pedagogów ZPSP z Krakowa w ZSP w Katowicach X Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich - otrzymali nagrody uczniowie: w kategorii dziewcząt z klas III gimnazjalnych - I miejsce ,Weronika Trypa; w kategorii chłopców z klas III gimnazjalnych - I miejsce, Paweł Żmuda. Wystawa poplenerowa "Lanckorona" i "Krakowski Kazimierz" - czerwiec 2005 Jury w składzie: Anna Ciecieręga - Stowarzyszenie Kulturalne w Lanckoronie , Lidia Danilczyk - historyk sztuki, Kazimierz Wiśniak - artysta grafik, scenograf, Andrzej Zaręba, Stanisław Zieliński - artysta malarz, przyznało następujące nagrody za plener "Lanckorona": I nagroda - Olga Baca, II nagroda - Agnieszka Majewska, III nagroda - Paulina Skwarczyńska oraz wyróżnienie dla Moniki Chlebek. Specjalne wyróżnienie Przewodniczącego Jury Kazimierza Wiśniaka otrzymały : Aleksandra Muszyńska i Małgorzata Sajnok oraz wyróżnienie Anny Ciecieręgi : Barbara Oziębło; za plener "Krakowski Kazimierz": I nagroda - Paulina Józefczyk, II nagroda - Paula Musiał, III nagroda Paulina Korytkowska oraz wyróżnienie dla Mateusza Hajdo Wystawa grafiki japońskiej przygotowana przez Stowarzyszenie Triennale Grafiki Przygotowanie wianków na Bal Charytatywny "Sen nocy jesiennej" - współpraca z fundacją wspierania onkologii "Unikorn"
 • 2005 październik III wystawa prac nauczycieli krakowskiego ZPSP " Od B do Z" w galerii "Pryzmat" Wydano Nr 4 Szkicownika Literackiego Kiermasz Świąteczny W XIII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo - Malarskim "Kazimierz Biskupi 2005" dla najzdolniejszych uczniów klas starszych uczestniczył Marcin Dymek Tomasz Kuczyński został Mistrzem Polski Florystyki Juniorów
 • 2005 listopad Konkurs na pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: Joanna Gałecka - artysta malarz, Mariusz Drohomirecki - artysta malarz, Zbigniew Daniszewski - przedstawiciel Rady Dzielnicy Zwierzyniec, Marzena Bednarska - artysta malarz, Stanisław Zieliński - artysta malarz ,przyznało następujące nagrody: I nagroda - Katarzyna Kwater, II nagroda - Jessica Czajkowska; oraz dwie równorzędne III nagrody - Dobrochna Sobek i Michał Kastory oraz dwa wyróżnienia: Anna Łukasik i Magdalena Nowak Udział uczniów ZPSP w akcji wspólnej członków Klubu Wolontariuszy organizującego happeningi pod hasłem "Słodyczny patrol" - inicjatywa Stowarzyszenia "Wiosna"
 • 2005 grudzień Wystawa fotograficzna pt. "Homofaber" uczniów 3 klasy ZPSP w Krakowie w Sauer Studio. Marcin Dymek zwyciężył w I etapie konkursu "Artystyczny Indeks Hestii" Uczniowie: Sebastian Bożek i Katarzyna Kos finalistami części ustnej V Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki Uczniów Szkół Plastycznych Przygotowanie Św. Mikołaja dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu
 • 2006 styczeń IX Konkurs Rysunkowy na" Autoportret". Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Barbara Szubińska - artysta malarz, prof. Janusz Matuszewski - artysta malarz, Marzena Bednarska - artysta malarz , Magdalena Hoffmann - artysta grafik, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Kazimierz Borkowski, II nagroda - Małgorzata Mielcarek, III nagroda - Justna Medrala i Marcin Dymek oraz wyróżnienia: Anna Juszczak, Joanna Strutyńska, Julia Bajek, Krzysztof Gil - honorowe wyróżnienie: Krzesimir Wiater Wystawa pasteli i poezja Tadeusza Łukaszewicza - inicjatywa na terenie szkoły I Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymali uczniowie PLP : Dobrochna Sobek i Marcin Dymek I miejsce otrzymała Agata Bereniak w konkursie "Muzyka, Muzyka" w I Małopolskiej Prezentacji Młodej Fotografii zorganizowanej przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodziezy
 • 2006 luty Bal Karnawałowy pod hasłem "Ulubiona postać literacka" Pierwszy wewnątrzszkolny przegląd klas V POSSP i III PLP
 • 2006 marzec W V rocznicę śmierci prof. Adama Hoffmanna - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - spotkanie z prof. Jackiem Waltosiem Wizyta Dyrektorów z Gloucestershire z Wielkiej Brytanii uczestniczących w seminarium związanym z programem Socrates Comenius Wystawa pośmiertna prac Jana Rzehaka w Autorskiej Galerii Rzeźby Bronisława Chromego W Konkursie "Impresje Francuskie" zorganizowanym przy współpracy Liceum W Orleanie i XXVII L. O. im. Dr H. Jordana w Krakowie Nagrodę Specjalną - wyjazd do Francji otrzymała Joanna Pasternak oraz I nagrodę - Agnieszka Welner, II nagrodę - Anna Wróbel, III nagrodę - Paulina Bałchan; wyróżnienia otrzymali: Paulina Jawień, Ewa Moskała
 • 2006 kwiecień W eliminacjach centralnych XXX Olimpiady Artystycznej przeprowadzonych w Warszawie Sebastian Bożek uzyskał tytuł Laureata w sekcji plastyki
 • 2006 maj Wizyta w ZPSP podsekretarza stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty. Wystawa poplenerowa "Ukraina 2005" prezentująca prace artystów z całej Polski
 • 2006 czerwiec Agata Citkowska otrzymała I nagrodę w konkursie fotograficznym "Jeden dzień z życia miasta 2006" zorganizowanym przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Sauer Studio, Wydawnictwo Biały Kruk, Gazetę Wyborczą Jury dorocznego szkolnego pleneru "Kraków 2006: Wzgórze Wawelskie - Kazimierz - Planty - Nowa Huta" w składzie: Marzena Bednarska, Stanisław Zieliński, Zbigniew Bielawka, Józef Brzuchacz, Artur Grabiec, Magdalena Hoffmann, Łukasz Kiferling, Katarzyna Michaliszyn, Katarzyna Walaszczyk, Wojciech Zięba przyznało następujące nagrody: I nagroda - Mateusz Hajdo, II nagroda - Anna Juszczak, III nagroda - Anna Łukasik oraz wyróżnienia otrzymali: Michał Kastory, Sebastian Bożek, Mikołaj Luba, Michał Gawąd, Alicja Mej, Ewa Górska, Barbara Oziębło Katarzyna Krzysztofik zajęła I miejsce w konkursie na logo "Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich"
 • 2006 wrzesień W organizowanym "XI Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich" przez Radę Dzielnicy Zwierzyniec Anna Meissner zajęła II miejsce w kategorii gimnazjalistek z klas 1,2 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2006/7 otrzymała Anna Juszczak i Justyna Mędrala Wyróżnienie na XIV Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo - Malarskim dla najzdolniejszych uczniów klas starszych Liceów Plastycznych " Kazimierz Biskupi 2006" otrzymała Anna Juszczak We Florystycznych Mistrzostwach Europy Juniorów " Eurofleurs 2006" w Nieuwegein (Holandia) otrzymał wyróżnienie Tomasz Kuczyński.
 • 2006 październik Wizyta wykładowców i studentów z Tromso University College ( Norwegia) - wymiana doświadczeń artystyczno - pedagogicznych Maria Huebner otrzymała stypendium "Sapere Auso" małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia sportowe Krzysztof Śmigielski z kolegami odnawia pomnik na cmentarzu żydowskim
 • 2006 listopad Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim poświęcone KOR - owi i "Tygodnikowi Powszechnemu" Kiermasz świąteczny i koncert zespołu "Blue Transfer" Spotkanie z prof. Stanisławem Batruchem Konkurs na obraz pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: prof. Stanisław Batruch - artysta malarz, Zbigniew Daniszewski - przedstawiciel Rady Dzielnicy Zwierzyniec, Marzena Bednarska - artysta malarz, Stanisław Zieliński - artysta malarz , Katarzyna Górowska - historyk sztuki, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Kazimierz Borkowski , II nagroda - Anna Łukasik ; III nagroda - Anna Juszczak i Ewa Górska oraz wyróżnienia: Barbara Oziębło i Anna Nowicka
 • 2006 grudzień Sebastian Bożek zwyciężył w I etapie konkursu "Artystyczny Indeks Hestii"
 • 2007 styczeń Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymał Sebastian Bożek uczeń POSSP 2 . Ogólnopolskie Biennale "Pejzaż Ludzki" dedykowane Józefowi Czapskiemu. Obradowało Jury w składzie: dyr Małgorzata Hołówka, prof. Małgorzata Kitowska - Łysiak, prof. Janusz Marciniak, prezes Pro Publiko Bono, prof. Stanisław Rodziński, mgr Piotr Wójtowicz i przyznało nagrodę w dziedzinie malarstwa Kazimierzowi Borkowskiemu ( jedna z trzech równorzędnych); w dziedzinie krytyki sztuki - Katarzynie Krzysztofik i Sarze Piotrowskiej oraz wyróżnienie w dziedzinie działań społecznych dla klasy 4 POSSP Wydano Nr 5 Szkicownika Literackiego Nagroda dla Katarzyny Kwater w XI konkursie plastyczno - fotograficznym "Pejzaż Zwierzyniecki" organizowanym przez Radę Dzielnicy VII - Wystawa pokonkursowa w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym
 • 2007 luty
 • X Konkurs Rysunkowy na" Autoportret" Jury w składzie: Joanna Keiser - artysta malarz, Katarzyna Karpowicz - studentka ASP, Stanisław Zieliński - artysta malarz , Andrzej Zaręba - artysta grafik, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Justyna Mędrala i Krzysztof Gil, II nagroda -Mateusz Lenart, III nagroda - Iwona Jabłonowska oraz wyróżnienia: Anna Juszczak, Joanna Cebula, Damian Siemień, Szymon Szelc Justyna Mędrala zdobyła II nagrodę za pracę "Projekt Autoportret" w II edycji Doliny Kreatywnej w konkursie z dziedziny sztuki plastyczne organizowanym przez TP SA
 • 2007 marzec Wizyta Księcia Vendeme Jeana de France, syna Henryka Orleańskiego w szkole, który złożył dwudniową wizytę w Krakowie W Konkursie "Impresje Francuskie" zorganizowanym przy współpracy Liceum w Orleanie i XXVII L. O. im. Dr H. Jordana w Krakowie Nagrodę Specjalną - wyjazd do Francji otrzymała Maria Kosińska Udział w projekcie pedagogicznym "Bleu - blanc - rouge: present - passe - futur" organizowanym w ramach Krakowskiego Dnia Frankofonii 2007 uczniów ZPSP: A. Moskała, K.Kowalska, A. Kwiecień, J. Jabłonowska, A. Śliwa, P. Jawień, G. Federowicz, K. Zielińska. M. Szott, P. Żmuda, A. Żuchowicz pod opieką nauczyciela Anny Foltman Wyróżnienie dla Małgorzaty Włodarczyk za pracę "Cyfrowy liść" w konkursie fotograficznym "Innowacje" organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński
 • 2007 maj Ewelina Bielarz zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pastelowym "Zamość perłą renesansu" Wydano Nr 6 Szkicownika Literackiego
 • 2007 czerwiec Wyróżnienie dla Justyny Mędrali za zestaw prac XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "Jeżów 2007" ZPSP w Krakowie współorganizatorem wraz: z Fundacją Pro Publiko Bono, z Fundacją Panteon Narodowy na Skałce, Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" i Polską Akademią Umiejętności - seminarium Kolegium Wigierskiego "Twórczość jako cecha rozwoju człowieczeństwa, osoby i wspólnoty" Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec przyznała tytuł : "Zasłużona dla Dzielnicy VII" dyrektor Małgorzacie Hołówce Wyjazd szkolny na Litwę - poznanie miejsc związanych z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski lat 1918 - 1945. Zwycięstwo Gabrieli Adamczyk i Alicji Biedrzyckiej w dzielnicowym konkursie wiedzy na temat Lasku Wolskiego i ZOO
 • 2007 wrzesień W organizowanym "XI Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich" przez Radę Dzielnicy Zwierzyniec; Weronika Cyganik zajęła III miejsce w kategorii gimnazjum z klas 1, Betina Bożek zajęła II miejsce w kategorii gimnazjum z klas 2, Anna Meissner zajęła III miejsce w kategorii gimnazjum z klas 3 oraz Krzysztof Marczyk zajął III miejsce w kategorii gimnazjum chłopców z klas 1 Wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo - Malarskim dla najzdolniejszych uczniów klas starszych Liceów Plastycznych " Kazimierz Biskupi 2007" otrzymała Justyna Mędrala
 • 2007 październik Uczniowie ZPSP wzięli udział w programie Instytutu Francuskiego w Krakowie w ramach Międzynarodowego Święta Czytania "Lire en Fe'ta 2007" - opieka Anna Foltman Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2006/7 otrzymała Justyna Mędrala Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Aleksandra Muszyńska i Ewa Górska Wyróżnienie dla Dominiki Pałki w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KOT - SCKM Wystawa prac uczniów w Galerii "Mała" MDK im. J. Korczaka w Krakowie
 • 2007 grudzień Kiermasz świąteczny prac uczniów i koncert zespołu "Blue Transfer" Konkurs na obraz pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: dyr. Małgorzata Hołówka - artysta grafik, prof. Stanisław Batruch - artysta malarz, Zbigniew Daniszewski - przedstawiciel Rady Dzielnicy Zwierzyniec, , Stanisław Zieliński - artysta malarz ,Andrzej Madej - gość zaproszony, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Jessica Czajkowska, II nagroda - Ewa Górska; III nagroda - Karolina Zielińska i wyróżnienia: Paulina Kraińska, Sonia Bednarska, Barbara Oziębło, Szymon Szelc oraz Nagrody Specjalne : Maciej Szczęsniak, Łukasz Bańdo, Filip Wiśniewski, Łukasz Kadula, Mateusz Soja Justyna Mędrala zwyciężyła w I etapie konkursu "Artystyczny Indeks Hestii"
 • 2008 styczeń Dzień urodzin patrona POSSP ,poświęcony Józefowi Czapskiemu i spotkanie z prof. ASP w Krakowie Pawłem Taranczewskim, artystą malarzem Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymały Justyna Mędrala i Kaja Kordas uczennice PLP
 • 2008 luty XI Konkurs Rysunkowy na" Autoportret" Jury w składzie: Lucyna Patalita - artysta malarz, Marzena Bednarska - artysta malarz, Krystyna Juszczak - artysta grafik, Stanisław Zieliński - artysta malarz , Anna Siek - artysta grafik, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Justyna Mędrala, II nagroda - Iwona Jabłonowska, III nagroda - Alicja Biedrzycka oraz wyróżnienia honorowe : Monika Kozub, Maja Gonet, Paweł Sawicki
 • 2008 marzec Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Rzehaka - dyrektora PLSP w latach 1980 - 1997 Pierwszy raz w historii szkoły : Dzień Otwarty ZPSP Zmarł artysta malarz Piotr Jarża, nauczyciel rysunku i malarstwa w PLSP w latach 1972 - 2005 Z inicjatywy dr Andrzeja Cechnickiego, psychiatry, współorganizatora i członka zarządu PITZP, Kierownika Pracowni Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ - szkoła nawiązała współpracę z Akademią Muzyki i Tańca w Jerozolimie. Pierwsze spotkanie z okazji 65 rocznicy likwidacji getta w Krakowie prof. Gersha Gellera, prof. Haima Knoblera, dr Menahema Sterna i młodzieży z Izraela oraz ich rodziców z naszymi uczniami i uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie. Warsztaty, spotkanie z dr Marią Orwid, dr Anną Bielańską - wycieczka do Auschwitz i wspólne uczestnictwo w Marszu Pamięci w Płaszowie. Wyróżnienie dla Weroniki Szwarnóg w I Młodzieżowym Triennale Rysunku organizowanym przez PLP w Zakopanem Listy gratulacyjne dla uczniów: Maji Gonet i Szymona Bątkowskiego uczestników Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Artystycznych Renesans w Krakowie zorganizowanego przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Wizyta nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych podejmujących w swojej pracy problemy Holokaustu - udział w projekcie "Holocaust Teachers'Summit" organizowanym przez MSZ , Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i szkołę - opiekun: Witold Dzielski i II serkretarz Ambasady Polski w USA p. Szuman
 • 2008 maj Plener klasy 2 PLP w Sandomierzu Weronika Cyganik znalazła się wśród 10 finalistów "Poem Express" Międzynarodowego Festiwalu poetyckiego dla dzieci W XI Edycji Konkursu Plastycznego "Malujemy Pastelami" organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury, nagrody otrzymali: Katarzyna Siuta, Kaja Mucha, Barbara Łaziczonek oraz wyróżnienia: Katarzyna Karasińska, Julia Płoch, Magdalena Gardeła, Sebastian Chojkowski, Aleksandra Rylewicz, Justyna Sąsiadek
 • 2008 lipiec - sierpień Wymiana okien w pracowni malarstwa nr 34
 • 2008 wrzesień Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Joanna Kozak i Agnieszka Kasprzyk Karolina Tomaszuk i Alicja Biedrzycka zajęły I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy rozegranym w trakcie "XIII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich"
 • 2008 październik Wyjazd tygodniowy 6 uczniów do Jerozolimy - wymiana z Academy of Music an Dance pod opieką nauczycieli: dyr. Małgorzaty Hołówki, Ewy Wieji, Zbigniewa Bielawki, Lidii Danilczyk oraz matki ucznia: Doroty Holzer
 • 2008 listopad Weronika Małek zajęła IV miejsce w Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii. Uczestnictwo w warsztatach Artystycznych "Multimedia w Sztuce - Animacja" uczniów ZPSP :Tomasza Pietrzyka i Szymona Szelca Wyróżnienia dla Małgorzaty Śmigli i Sylwii Siudak w kategorii soliści, w VI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym "Polska Pieśń Patriotyczna" zorganizowanym przez Radę Dzielnicy VII przy współpracy Gimnazjum nr 20 w 90 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski I nagroda w kategorii rysunek dla Weroniki Szwarnóg w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pamiętajcie o ogrodach" organizowanym przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
 • 2008 grudzień Index Hestii otrzymał Sebastian Bożek
 • 2009 styczeń 3.Ogólnopolskie Biennale "Pejzaż Ludzki" - Jury: prof. Barbara Szubińska - artysta malarz, prof. Stanisław Rodziński artysta malarz artysta malarz, prezes Pro Publiko Bono - Waldemar Rataj, przyznało nagrody uczniom ZPSP : w dziedzinie malarstwa - I nagroda - Paulina Józefczyk, w dziedzinie krytyki sztuki - Kazimierz Borkowski i Joanna Kozak; w dziedzinie działań społecznych nagrodę otrzymała: Ewa Ludwikowska Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymał Kazimierz Borkowski
 • 2009 luty Wystawa malarstwa Jana Rzehaka w galerii ZPAP "Pryzmat" Zmarł Maciej Radnicki - nauczyciel wystawiennictwa i kompozycji w PLSP w latach : 1976 - 1998
 • 2009 marzec W 2. Ogólnopolskim Biennale Pasteli "Wyspiański i jemu podobni" w Jarosławiu wyróżnienia otrzymali Szymon Szelc i Małgorzata Krawczyk
 • 2009 kwiecień Zmarł artysta malarz Eugeniusz Waniek nauczyciel PLSP w latach 1946 - 1972 w wieku 103 lat
 • 2009 maj Udział uczniów poprzez aukcję prac w Wielkim Koncercie Charytatywnym z okazji 10 - lecia działalności Młodzieżowej Grupy Wsparcia istniejącej przy Gimnazjum nr 23 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2009 czerwiec Wystawa końcoworoczna
 • 2009 sierpień/wrzesień Plener uczniów na Syros w Grecji pod opieką nauczycieli : Magdaleny Hoffmann, Lucyny Prasil , Artura Grabca, Józefa Polewki
 • 2009 wrzesień Wyróżnienie dla Alicji Biedrzyckiej w dziedzinie malarstwa w IX Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkól Plastycznych w Koszalinie W "XV Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich" nagrody otrzymali w kategorii gimnazjum dziewczęta: I miejsce - Weronika Cyganik, II miejsce - Alicja Wójcik, III miejsce - Karolina Dobrzańska; w kategorii chłopców: I miejsce - Szymon Karpowicz, II miejsce Rafał Gesing, III miejsce - Michał Myszkowski Weronika Małek zajęła II miejsce, a Miłosz Olszewski otrzymał wyróżnienie w kategorii szkół średnich w I Edycji Konkursu Wiedzy "Wokół Kopca Piłsudskiego" zorganizowanego przez Radę Dzielnicy VII w ramach "Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich" Kinga Wójtowicz i Bartłomiej Balicki wzięli udział w plenerze malarsko - rysunkowym "Uroki Bochni" organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Bochni W II Ogólnopolskim Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych "Radom 2009" I nagrodę otrzymała Kalina Tomaszuk oraz wyróżnienie Honorowe Betina Bożek
 • 2009 październik Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Dominika Ożarowska i Joanna Guzy Stypendium Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali uczniowie: Agnieszka Kasprzyk, Klaudia Drabikowska, Joanna Kozak, Dominika Ożarowska, Weronika Bogdal, Agata Kłusak, Agnieszka Pióro, Martyna Włodarczyk Stypendium Klubu Krakowskiego otrzymali: Ewa Ludwikowska, Krystian Dziewanowski, Joanna Nowak Druga wizyta nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych podejmujących w swojej pracy problemy Holokaustu - udział w projekcie "Holocaust Teachers'Summit" organizowanym przez MSZ , Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i szkołę - opiekun: Witold Dzielski i II serkretarz Ambasady Polski w USA p. Szuman Odbyły się warsztaty artystyczne w Dziennym Domu Seniora w Nowej Hucie uczniów III klasy PLP i POSSP pod opieką nauczyciela rysunku i malarstwa Marzeny Bednarskiej
 • 2009 listopad Zabawa Andrzejkowa Kiermasz Świąteczny Dyplom Uznania Prezydenta Miasta Krakowa dla Weroniki Małek za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2008/2009 Akademicka wyprawa naukowa dla uczniów prowadzona przez nauczyciela Dariusza Gorajczyka "Śladami SONDERAKTION KRAKAU" - Wrocław, Drezno, Weimar, Hamburg, Berlin, obozy koncentracyjne w Buchenwaldzie, Ravensbruck, Sachsenhausen
 • 2009 grudzień Konkurs na obraz pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: Bogna Becker - artysta malarz, Szczęsny Filipiak - przedstawiciel Rady Dzielnicy Zwierzyniec, , Stanisław Zieliński - artysta malarz ,Artur Kapturski - artysta malarz, przyznało następujące nagrody: I nagroda - Małgorzata Krawczyk, II nagroda - Agnieszka Frosztęga; III nagroda - Katarzyna Gajczak i Zofia Sobczyk oraz wyróżnienia: Urszula Dorman, Piotr Marzec Akcja Mikołajkowych Prezentów dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu
 • 2010 styczeń Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymał Szymon Szelc uczeń PLP Bal Karnawałowy Zofia Sobczyk i Szymon Szelc uczestnikami III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "Zamość Perłą Renesansu" - Zamość 2009 Wyróżnienie dla Betiny Bożek w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Barwy i dźwięki" Fryderyk Chopin In Memoriam Wyjazd nauczycieli do Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi
 • 2010 luty XIII Konkurs Rysunkowy "Autoportret". Jury w składzie: Marzena Bednarska - artysta malarz, Artur Kapturski - artysta malarz, Michał Baca - artysta malarz, Magdalena Hoffmann - artysta grafik przyznało np. nagrody: I nagroda - Alicja Biedrzycka, II nagroda - Piotr Marzec, III nagroda - Michalina Urban ; wyróżnienia: Betina Bożek, Sylwia Walczowska, Marcelina Zielińska, Magdalena Musiał
 • 2010 marzec Nagroda specjalna - wyjazd do Francji dla Weroniki Małek w Konkursie Plastycznym "Impresje francuskie", III miejsce - Anna Skrzypczyk ; wyróżnienia: Zuzanna Panek, Krzysztof Majewski I nagroda dla Sylwii Walczowskiej i Klaudii Drabikowskiej w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym makroregionu południowo-wschodniego Dzień Otwarty Szkoły II nagroda dla Małgorzaty Krawczyk w Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pejzaż Zwierzyniecki" w kategorii otwartej oraz II nagroda w kategorii fotografii Wyróżnienie dla Piotra Zięby i Justyny Księżyc w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Szkoła z Tel Awiwu w Krakowie - wymiana młodzieży prowadzona przez Karolinę Morawiecką i Lidię Danilczyk przez 2 dni - spotkanie w szkole, wspólne zwiedzanie Krakowa
 • 2010 kwiecień II nagroda dla Dominiki Sułkowskiej i Mai Gonet w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy i Umiejętności Artystycznych "Renesans w Krakowie"; wyróżnienia: Natalia Łachman, Betina Bożek
 • 2010 czerwiec II nagroda w kategorii malarstwo dla Wiktorii Lasek w III Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim dla uczniów szkół artystycznych pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, III nagroda w kategorii rysunek dla Mai Gonet, wyróżnienie w kategorii rysunek dla Alicji Wójcik, I nagroda w kategorii grafika warsztatowa dla Anny Markowskiej, wyróżnienie w kategorii grafika warsztatowa dla Piotra Marca Wystawa prac dyplomowych wykonanych w roku szkolnym 2009/2010 w dolnych salach Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie
 • 2010 wrzesień Udział w IV Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość Perła Renesansu" uczennicy Agaty Jaworskiej i Angeliki Nykiel
 • 2010 październik Michalina Rodzińska zdobyła I miejsce i nagrodę główną w Konkursie FOTO 2010 organizowaną przez Polsko - Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych - Wydział Nowych Mediów w Gdańsku Plener klasy II PLP w Kazimierzu Dolnym Wystawa malarstwa uczennicy Małgorzaty Krawczyk w Czytelni Naukowej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Podziękowanie Ambasadora RP w Waszyngtonie Roberta Kupieckiego dla szkoły na ręce dyr. ZPSP Małgorzaty Hołówki za pomoc w realizacji programu "Holocaust Teachers' Summit nauczycielom: koordynatorce projektu - Ewie Wiei oraz Dariuszowi Gorajczykowi, Arturowi Kapturskiemu, Zbigniewowi Bielawce i Markowi Kołaczowi Udział szkoły w III Konfrontacjach Szkół Artystycznych Małopolski - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • 2010 listopad Wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Wiednia - wystawa Fridy Kahlo, secesja wiedeńska, zbiory Kunsthistorische Museum Andrzejki - koncert Zespołu The Hangover I miejsce dla Marianny Wojciechowskiej za Kalendarz Autorski 2011 w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego dla uczniów Liceów Plastycznych Wyróżnienie Honorowe dla Kingi Wójtowicz za realizację etiudy filmowej podczas warsztatów artystycznych "Multimedia w sztuce" - Katowice listopad 2010 Kiermasz świąteczny
 • 2010 grudzień Szlachetna Paczka - zbiórka rzeczy dla potrzebujących rodzin - klasa I o - nauczyciel Beata Albert Certyfikat Wielkiego Serca Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt dla klasy I PLP 4. Ogólnopolskie Biennale "Pejzaż Ludzki" dedykowany J. Czapskiemu. Jury w składzie : prof. Barbara Szubińska - artysta malarz, Edward Dwurnik - artysta malarz, prof. Stanisław Rodziński - artysta malarz, Waldemar Rataj - Prezes Fundacji Pro Publiko Bono, Tadeusz Nyczek - krytyk sztuki, prof. Mariusz Drzewiński - artysta malarz, przyznało nagrody uczniom ZPSP : w dziedzinie malarstwa - I nagroda - Agata Jaworska, w dziedzinie krytyki sztuki - Alicja Biedrzycka oraz wyróżnienia : Alicja Biedrzycka i Weronika Małek; w dziedzinie działań społecznych I nagrodę otrzymała Anna Michalska
 • 2011 styczeń Wystawa 4. Ogólnopolskiego Biennale "Pejzaż Ludzki" dedykowanemu J. Czapskiemu w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymała Sylwia Walczowska uczennica PLP Certyfikat "Szlachetna Paczka" dla ZPSP od Stowarzyszenia Wiosna Podziękowanie dla Dyrekcji ZPSP, nauczycieli i uczniów klasy IVo za wykonanie dekoracji na Oddziale Hematologiczno - Onkologicznym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Wystawa malarstwa uczennicy Małgorzaty Krawczyk w Domu Kultury Podgórze : Galeria Klubu Kultury "Skierka"
 • 2011 marzec Podziękowanie dla Dyrekcji ZPSP , nauczycieli i uczniów za zainicjowanie współpracy od Dyrekcji i Pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie i otwarcie w tym miejscu Galerii Prac Uczniowskich Dzień Otwarty Szkoły Wystawa Fotografii Igora Kaweckiego "Spojrzenie" w Galerii "Kolanko No 6" - organizator: Magazyn Kulturalny Kraków Rekolekcje prowadzone przez O.O. Dominikanów : "Inny świat" Betina Bożek zajęła II miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku i Malarstwa makroregionu południowo - wschodniego
 • 2011 kwiecień Wizyta biskupa Jana Zająca w szkole Wyróżnienie Honorowe dla Lusine Simonyan w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret Rodzinny 2011" organizowanym przez ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie
 • 2011 maj Wystawa rysunku i fotografii uczennicy Jadwigi Wójs w Sławkowie Wystawa portretów uczennicy Małgorzaty Krawczyk w Filii 16 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie III nagroda za zestaw prac dla Piotra Marca w XIII Ogólnopolskim Plenerze Malarskim - "Jeżów 2011"
 • 2011 czerwiec Wystawa Prac Dyplomowych ZPSP w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie Rafał Badan, Szymon Karpowicz uczestniczyli w V Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość Perła Renesansu" W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie, w Galerii Prac Uczniowskich wystawa malarstwa Betiny Bożek W Konkursie "Impresje Francuskie" zorganizowanym przy współpracy Liceum W Orleanie i XXVII L. O. im. Dr H. Jordana w Krakowie I nagrodę otrzymała Lusine Simonyen Plener klasy I PLP w Sandomierzu
 • 2011 lipiec - sierpień W czasie wakacji 2011 roku odbył się remont budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie Remont sfinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2011 sierpień - wrzesień Plener uczniów na Syros w Grecji pod opieką nauczycieli : Magdaleny Hoffmann, Anny Foltman, Grzegorza Bobulskiego, Józefa Polewki
 • 2011 październik Weronika Adamska otrzymała II nagrodę na I Międzynarodowym Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych - Radom 2011 Wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli "Łańcut - Markowa" 13 października - Uroczystość Ślubowania klas pierwszych
 • 2011 listopad Spotkanie z Adamem Macedońskim malarzem, rysownikiem, poetą, pieśniarzem Akcja zorganizowana przez klasę IIo : "Gwiazdka dla Zwierzaka" - zbiórka darów dla Bezdomnych Zwierząt Zabawa Andrzejkowa przygotowana przez klasę IIo W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na "Mała Formę Ceramiczną" w dziale forma dowolna : I nagrodę otrzymała Katarzyna Groszek, a w dziale na gadżet turystyczny: dwie równorzędne I nagrody otrzymały: Maria Sobańska i Aleksandra Strączek oraz wyróżnienie Weronika Kozyra Podziękowanie Dyrekcji Muzeum i Techniki Japońskiej Manggha dla ZPSP za zaangażowanie w akcję Tsum na pomoc dla Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami w marcu 2011 roku Kiermasz Świąteczny Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Piotr Marzec oraz Katarzyna Gajczak Wymiana z Izraelem: z Hebrew Reali School w Hajfie - grupa 5 uczniów ZPSP przebywała przez tydzień od 26 XI - do 2 XII 2011 roku pod opieką nauczycieli: Lidii Danilczyk, Zbigniewa Bielawki, Łukasza Kieferlinga
 • 2011 grudzień Konkurs na obraz pt. "Pejzaż Zwierzyniecki" - Jury w składzie: prof. Janusz Matuszewski - artysta malarz, Paweł Olszczyński - artysta grafik, Marzena Bednarska - artysta malarz przyznało następujące nagrody: I nagroda - Małgorzata Krawczyk, II nagroda - Katarzyna Cichoń; III nagroda - Marianna Wojciechowska oraz wyróżnienia: Julita Duda, Joanna Grzyska, Marcelina Zielińska Wystawa prac poplenerowych uczniów w Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie, w Galerii Prac Uczniów w Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie Wymiana z uczniami i nauczycielami Hebrew Reali School w Hajfie : 16 uczniów i 3 nauczycieli z Haify przyjmowani byli w Krakowie od 20 - 21 XII 2011 roku w Krakowie. Wystawa malarstwa Michaliny Urban w Galerii Prac Uczniów w Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie W Konkursie Olimpijskim "Londyn 2012" nagrody otrzymali: Grand Prix: Aleksandra Braska, Aleksandra Woźniak, Piotr Marzec, Sywia Siudak; I miejsce: Aleksandra Nowak, Iwona Pieczara, Izabela Byczyńska, Nela Nogieć, Katarzyna Czerniawska oraz II miejsce: Agnieszka Pagacz i Anastazja Gacparska Zmarła Helena Grzegorczyk w wieku 93 lat - były nauczyciel języka polskiego w PLSP Adriana Foryś otrzymała I nagrodę w konkursie fotograficznym "Orlean 2011 - Pejzaż i architektura Doliny Loary"
 • 2012 styczeń Wystawa prac uczennicy Jadwigi Wójs w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymała Betina Bożek uczennica POSSP
 • 2012 luty XV Konkurs Rysunkowy "Autoportret" dla uczniów ZPSP. Jury w składzie: dr Andrzej Szczerski - historyk sztuki, Krzysztof Klimek - artysta malarz, Józef Brzuchacz - artysta malarz, przyznało np. nagrody: I nagroda - Katarzyna Czerniawska , II nagroda - Stanisław Wojdacki, III nagroda - Aneta Kowalska oraz wyróżnienia honorowe: Weronika Adamska, Izabela Byczyńska, Aleksandra Braska, Agnieszka Szumiec, Weronika Kozak, Wiktoria Galos Wydano Nr 10 Szkicownika Literackiego
 • 2012 marzec Dzień Otwarty w ZPSP Rekolekcje O.O. Dominikanów dla uczniów ZPSP Wyjazd nauczycieli do Wilna nawiązanie do programu wychowawczego szkoły, "Pamięć, odpowiedzialność, tożsamość"
 • 2012 kwiecień Franciszek Gurgul zajął I miejsce w 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wyróżnienie dla Teresy Husarskiej w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Leśmian Arcy - Mistrz Kreacji - Radom 2012" Piotr Marzec otrzymał wyróżnienie w I Ogólnopolskim Biennale "Figury Ciała" organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu Wystawa rysunku i malarstwa Małgorzaty Krawczyk w Czytelni Naukowej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
 • 2012 maj Zrealizowano obraz zamówiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwietniu 2012 r. z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Namalowany przez uczniów z klas IV O i II L: Weronikę Adamską, Polę Bednarczyk, Aleksandrę Grabowską, Zofię Kosibę, Michalinę Mosurek, Jeremiasza Rzenno i Stanisława Wojdackiego, pod opieką nauczycieli: Lidii Danilczyk i Stanisława Zielińskiego Jerzy Basiura został laureatem w XXVIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej Wystawa prac Aleksandry Bielak w Galerii Uczniów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie Gabriela Kopeć uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość Perła Renesansu"
 • 2012 czerwiec Wystawa Prac Dyplomowych ZPSP w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie Wyjazd na Kresy - warsztaty dla nauczycieli - Śladami Stanisława Vicenta, Karoliny Lanckorońskiej, Aleksandra Fredry, Bruno Schulza
 • 2012 lipiec Weronika Małek uczennica kl. 6 POSSP otrzymała I nagrodę za pracę literacką: Podróż - Kraków - Hajfa - Jerozolima w 9 rozdziałach w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim "Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie" zorganizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Do wystawy pokonkursowej z zakresu fotografii zostały zakwalifikowane prace: Weroniki Małek - kl. 6 POSSP, nauczyciel Zbigniew Bielawka Anny Różańskiej - kl. 4 PLP, nauczyciel Krzysztof Włodek Dominiki Lendy - kl. 4 PLP, nauczyciel Krzysztof Włodek Anastazji Gacparskiej - kl. 4 PLP, nauczyciel Krzysztof Włodek Organizatorzy konkursu przesłali dyplom z gratulacjami dla p. Karoliny Morawieckiej-Poroszewskiej nauczyciela nagrodzonej pracy literackiej ucznia. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbyło się 1 lipca 2012 r. w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie w ramach XXII Festiwalu Kultury Żydowskiej. Zmarła Irena Starowicz - nauczyciel historii w PLSP i ZPSP
 • 2012 sierpień Wymiana z Izraelem - wizyta Samuela Bena Ychaka i uczniów Jerusalem Art School w ZPSP - opiekunowie : Lidia Danilczyk, Łukasz Kieferling - warsztaty artystyczne, z klasą IV POSSP zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie
 • 2012 wrzesień W Kazimierzu Biskupim XX tego Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo-Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz uczestniczyli : Alicja Wójcik uczennica kl. 6 POSSP i Dawid Wierzba uczeń kl. 4 PLP
 • II Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski: Kamień - Drewno - Ceramika, zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu przy współpracy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Plenerowi patronowało Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wzięli w nim udział - pod opieką p. Józefa Polewki nauczyciela rzeźby - Piotr Marzec uczeń kl. 4 PLP, zdobywając I nagrodę oraz Kamil Sosin uczeń kl. 3 PLP, zdobywając II nagrodę
 • 2012 październik klasy I POSSP i PLP wraz z opiekunami porządkują groby zmarłych nauczycieli. W wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych Agnieszki Staak, uczennicy kl. 3
 • 2012 listopad Kiermasz Świąteczny. Zabawa Andrzejkowa dla klas 1, 2 i 3 POSSP. Fundacja BEZ TAJEMNIC przesłała serdeczne podziękowanie dla Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie za udział w Programie Charytatywno-Ekologicznym "Zakrętki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie". Akcję zorganizowała nauczycielka Karolina Morawiecka z Samorządem Uczniowskim. 2012 grudzień Jury V Ogólnopolskiego biennale "Pejzaż Ludzki" dedykowanego Józefowi Czapskiemu w składzie prof. Janusz Matuszewski, artysta malarz; prof. Barbara Szubińska, artysta malarz; prof. Jarosław Modzelewski, artysta malarz; dr hab. Andrzej Szczerski, historyk sztuki; Waldemar Rataj, Prezes Fundacji Pro Publico Bono - przyznało nagrody uczniom ZPSP: w kategorii malarstwa: Grand Prix - Jan Frączek i Sywia Zawiła, nagrody - Weronika Adamska i Magdalena Isbrandt oraz wyróżnienia - Dominika Lenda i Magdalena Isbrandt w kategorii krytyka sztuki: Grand Pix - Weronika Małek ; nagrody równorzędne - Aleksandra Grabowska, Weronika Małek, Sylwia Brzyszczyk oraz wyróżnienia - Weronika Małek, Aleksandra Bielak, Piotr Marzec; w kategorii działania społeczne: Grand Prix - Halszka Korzeniowska oraz wyróżnienie - Katarzyna Czerniawska i Weronika Kozak - uczennica kl. 3 POSSP otrzymała wyróżnienie honorowe w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Śladami Kulisiewicza - szkice z podróży". Organizatorem konkursu było Liceum Plastyczne w Kaliszu. Wizyta grupy uczniów i nauczycieli z Hebrew Reali School w Hajfie w Izraelu. . Opieka nauczycieli: Karoliny Morawieckiej, Lidii Danilczyk, Szymona Tarkowskiego - wspólne artystyczne przedsięwzięcia - spotkanie w szkole, zwiedzanie Krakowa, wyjazd do Auschwitz. Wręczenie nagród i otwarcie V Ogólnopolskiej pokonkursowej wystawy "Pejzaż Ludzki", dedykowanej Józefowi Czapskiemu.
 • 2013 styczeń 11 stycznia - rozstrzygnięcie konkursu na obraz pt "Pejzaż zwierzyniecki" Jury w składzie: Lucyna Prasil - artysta grafik - przewodnicząca jury, Stanisław Zieliński - artysta malarz, Szczęsny Filipiak - przedstawiciel Dzielnicy VII,Julia Mach - przedstawiciel Dzielnicy VII, Lidia Danilczyk - historyk sztuki, przyznało następujące nagrody: trzy równorzędne: Hanna Pitala - kl. 1 PLP, Mateusz Pitala - kl. 3 PLP, Paweł Zięba - kl. 1 PLP; oraz wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Śmigla - kl. 5 POSSP, Agnieszka Ślusarczyk - kl. 1 PLP, Izabela Garus - kl. 1 PLP Piotr Marzec - uczeń kl. 4 PLP otrzymał Stypendium Artystyczne im. J. Kluzy ufundowane przez p. A. Pietkiewicza Stypendium Artystyczne im. Józefa Czapskiego ufundowane przez Polski Fundusz Humanitarny we Francji otrzymała Weronika Adamska uczennica POSSP
 • 2013 luty Praca Anastazji Gacparskiej uczennicy kl. 4 PLP została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej w I Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych "My z XXI wieku - Gdynia 2012", nauczyciel : Grzegorza Bobulski W wyniku wewnątrzszkolnego przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby dla klas 3 PLP i 5 POSSP - do II Etapu Regionalnego Przeglądu Plastycznego zostali wytypowani uczniowie: rysunek - Emilia Grabień 3 PLP, malarstwo - Michalina Mosurek 3PLP, rzeźba - Mateusz Pitala 3 PLP Wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie prac Sylwii Zawiły uczennicy kl. 2 Państwowego Liceum Plastycznego im. J. Kluzy w Krakowie XVI Konkurs Rysunkowy "Autoportret" dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Jury w składzie: Grzegorz Wnęk - artysta malarz , Karolina Wilcan - artysta malarz, Lidia Danilczyk - historyk sztuki - przyznało następujące nagrody: I nagroda :Sylwia Brzyszczyk - kl. 5 POSSP, II nagroda:Agnieszka Ślusarczyk - kl. 1 PLP, III nagroda : Michał Kasprzyk - kl. 1 PLP oraz równorzędne wyróżnienia otrzymali: Paweł Zięba - kl. 1 PLP, Tomasz Wieloch - kl. 1 PLP, Mateusz Marcisz - kl. 3 POSSP, Adriana Jakubik - 1 PLP, Weronika Adamska - 5 POSSP, Zofia Kosiba - kl. 3 PLP
 • 2013 marzec Dzień otwarty szkoły W dniach od 20 do 22 marca rekolekcje w bazylice OO. Dominikanów prowadzone przez ojca Macieja Chanake OP W konkursie "Impresje Francuskie" zorganizowanym przy współpracy Liceum w Orleanie i XXVII L. O. im. Dr H. Jordana w Krakowie I nagrodę otrzymał Oskar Bujak POSSP, III nagrodę Iga Rykaczewska POSSP oraz dwa wyróżnienia : Kaja Bator i Weronika Fortecka uczennice POSSP
 • 2013 kwiecień W ramach wymiany młodzieży grupa 8 uczniów pod opieką Łukasza Kieferlinga, Szymona Tarkowskiego przebywała w Izraelu, w Real School w Hejfie przez tydzień realizując wspólne artystyczne przedsięwzięcia, zwiedzając Hejfę i Jerozolimę W dniach od 5 do 6 kwietnia uczniowie z kl. 3 PLP: Emilia Garbień, Michalina Mosurek i Mateusz Pitala uczestniczyli w II etapie Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu południowo-wschodniego, który odbył się w Tarnowie. Michalina Mosurek została zakwalifikowana do III etapu na szczeblu centralnym. Wyjazd grupy uczniów z kl. 3 PLP i 5 POSSP wraz z nauczycielami do Bielska-Białej na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych organizowane przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wyróżnienie w dziedzinie rysunku otrzymała za "Martwą naturę" Michalina Mosurek - kl. 3 PLP, nauczyciel prowadzący p. Artur Kapturski. Karolina Drygała uczennica kl. 3 PLP została finalistką eliminacji centralnych (III stopnia) XXXVII Olimpiady Artystycznej Sylwia Zawiła - uczennica kl. 2 PLP, zdobyła I nagrodę na VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret rodzinny" organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Joanna Grzyska uczennica kl. 4 POSSP otrzymała III nagrodę w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy "Zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń - "Renesans w Krakowie" 2013 r.
 • 2013 maj Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Wariacje na temat twórczości Tadeusza Kantora" zorganizowanym przez ZSP w Częstochowie otrzymali: Sonia Furmanek, kl. 5 POSSP - nauczyciel Marzena Bednarska ,Anna Pabian kl. 2 PLP - nauczyciel Krystyna Juszczak, Rafał Klacza, kl. 3 POSSP - nauczyciel Krystyna Juszczak Anna Siecińska uczennica kl. 3 POSSP otrzymała I nagrodę, w kategorii 13-15 lat, na II Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Filmów Animowanych za najlepszy film pt. "Ptaki" zrealizowany w technice wycinankowej na warsztatach Letniej Akademii Filmowej w Legnicy. W wypożyczalni Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. H. Kołłątaja w Krakowie odbył się wernisaż prac plastycznych Piotra Motyki ucznia kl. 2 Państwowego Liceum Plastycznego im. J. Kluzy w Krakowie.
 • 2013 czerwiec Plener w Olkuszu - klasa V POSSP (10 osób) pod opieką nauczycielki Marzeny Bednarskiej i uczniowie ZSP w Dąbrowie Górniczej - zorganizowany przez BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie " Zamek Rabsztyn"

  17 - 21 czerwca - PLENERY MALARSKIE ZPSP
  kl. 1 POSSP - Krakowski Zwierzyniec
  kl. 2 POSSP - Lanckorona
  kl. 3 POSSP - Sandomierz
  kl. 4 POSSP - Zakopane
  kl. 5 POSSP - Orońsko
  kl. 1 PLP - Ojców
  kl. 2 PLP - Zakopane
  kl. 3 PLP - warsztaty graficzno-introligatorskie w szkole

  W Pałacu Sztuki, Kraków wystawa najlepszych prac dyplomowych uczniów PLP im. J. Kluzy i POSSP im. J. Czapskiego. Piotr Zięba uczeń kl. 4 POSSP, wytypowany przez nauczycieli przedmiotów artystycznych, w dniach od 20 maja do 1 czerwca uczestniczył w XX Ogólnopolskim Plenerze Malarskim - Jeżów 2013, na którym zdobył GRAND PRIX. Plener zorganizował ZSP w Tarnowie oraz CEA w Warszawie.

  Remont budynku szkoły ZPSP w Krakowie - wymiana ślusarki.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora. Siedzibą administratora danych jest budynek Szkoły przy ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków;
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych umieszczanych na stronie oraz otrzymania ich kopii, możliwość ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl.