KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       04 października 2021r.;

        11 października 2021r.;

 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •      19 października 2021r.;

       26 października 2021r.;


  TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.

      
  Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

  Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
  2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
  28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.