INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną zostają wprowadzone zmiany w regulaminie i harmonogramie rekrutacji.

W dniach od 22 kwietnia do 22 maja 2020 r. szkoła uruchamia specjalny adres mailowy:
rekrutacja-plsp@protonmail.com. Uwaga! Adres rekrutacja-plsp@protonmail.com jest przeznaczony tylko do przesyłania dokumentów. Wszystkie zapytania prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl.

Rodzice / opiekunowie prawni Kandydatów ubiegający się o przyjęcie składają wniosek kandydata wraz z załącznikami jako kopie – załączniki w formacie pdf lub jpg na podany wyżej adres mailowy do dnia 22 maja 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej (od lekarza POZ) - dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji programu nauczania przedmiotów artystycznych - jeśli jest to możliwe, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej - jeśli jest to możliwe,1 fotografię.

Zalecamy, ze względu na ochronę danych osobowych, przesyłanie wniosków z załącznikami ze specjalnie utworzonych przez Państwa indywidualnych, bezpiecznych i darmowych kont mailowych założonych na serwerach protonmail.com (instrukcja założenia konta w załączeniu).

W określonym później terminie, po ustaleniu terminów egzaminów wstępnych, oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Termin egzaminów wstępnych zostanie podany po odwołaniu przez władze państwowe zawieszenia wszelkich zajęć w szkołach.

Informujemy, że ZPSP w Krakowie jest szkołą prowadzoną przez MKiDN, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej
INFORMACJA O EGZAMINIE WSTĘPNYM DO KLASY PIERWSZEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. J. KLUZY W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Egzamin wstępny w części praktycznej nie odbędzie się przed dniem 20 czerwca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozporządzeniami rządowymi powyższy termin może ulec kolejnemu przesunięciu.

W związku z odwołaniem konsultacji z kandydatami prosimy o przesłanie przez każdego kandydata do dnia 01 czerwca 2020 r. na adres
rekrutacja-plsp@protonmail.com
zdjęć 11 prac wykonanych przez kandydata:
- 2 prac rysunkowych martwej natury na formacie A3 ołówkiem;
- 1 pracy rysunkowej „widok z okna” na formacie A3 ołówkiem;
- 2 prac malarskich martwej natury na formacie A3 w technice farb wodnych (akwarela, tempera, akryl);
- 1 pracy malarskiej „widok z okna” na formacie A3 w technice farb wodnych (akwarela, tempera, akryl);
- 5 szkiców rysunkowych (w tym co najmniej 2 przedstawiające postać) na formacie A4 w dowolnej technice.

Wszystkie prace muszą być wyraźnie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem na dolnym prawym rogu arkusza.


Zawieszenie zajęć w szkole
Rząd zdecydował o dalszym ograniczeniu działalności szkół do 24 maja.
Matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem pisemnym z języka polskiego i będą trwać do końca czerwcaDo 24 maja 2020 r. szkoła jest zamknięta.
Kontakt z sekretariatem szkoły poprzez adres e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.pl