KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

1. Październik 2021

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       04 października 2021r.;

        11 października 2021r.;

        18 października 2021r.;

 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •      12 października 2021r.;

       19 października 2021r.;

       26 października 2021r.;


  2. Listopad 2021

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       08 listopada 2021r.;

        15 listopada 2021r.;

        22 listopada 2021r.;

        29 listopada 2021r.;

 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •       02 listopada 2021r.;

        09 listopada 2021r.;

        16 listopada 2021r.;

        23 listopada 2021r.;

        30 listopada 2021r.;

  3. Grudzień 2021

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       06 grudnia 2021r.;

        07 grudnia 2021r.;


 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •       13 grudnia 2021r.;

        14 grudnia 2021r.;

  TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.

      
  W roku 2021 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie realizuje prace w zakresie modernizacji budynku finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Nazwa Programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

  Nazwa zadania: Modernizacja budynku ZPSP w Krakowie

  Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 124 000 złotych

  Syntetyczny opis zadania:

  • Prace inwestycyjne polegające na:
   1. Wykonanie stanu surowego instalacji elektrycznej w górnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej (na parterze) - wykonanie bruzd, ułożenie kabli elektrycznych i ich zatynkowanie.
   2. Ułożenie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu górnym biblioteki (na parterze).
   3. Wykonanie prac elektrycznych związanych z zasilaniem i sterowaniem instalacji wentylacji.
   4. Wykonanie prac związanych z instalacją przeciwpożarową.
   5. Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej głównej ze względu na zwiększenie zapotrzebowania mocy elektrycznej w bibliotece.
  • Prace dodatkowe związane z realizacją zadania:
   1. Przygotowanie dokumentacji - aktualizacja przedmiarów, kosztorysów inwestorskich s.t.w.i.o.r.b.
   2. Nadzór autorski.
   3. Nadzór inwestorski.

  Prace te są pracami wyprzedzającymi kompleksowe zadanie "Przebudowa pomieszczeń biblioteki ZPSP w Krakowie", które będzie realizowane w przyszłości, po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  flaga Polski i godło Polski                    
   

  Budynek naszej placówki został objęty projektem pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

  Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
  2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
  28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.