Dyżury sekretariatu.

W okresie od 05.07.2021r. do 13.08.2021r. sekretariat czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00.Zebranie Rodziców uczniów przyjętych do klasy I PLSP.

Zebranie Rodziców uczniów przyjetych do klasy I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami odbędzie się 26 sierpnia (czwartek) o godz. 18.00.Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dziękuję wszystkim za wszelkie starania, za cały rok szkolny.
Dziękuję Wychowawcom, Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Pracownikom Administracji i Obsługi.

Przeszliśmy bezpiecznie, sprawdziliśmy się, zahartowali, nauczyliśmy się nowych umiejętności.

Staliśmy się bardziej uważni, mądrzejsi, szanujący każdy dzień naszego osobistego i szkolnego życia.

Po trudach tego roku, życzę dobrego, spokojnego, zasłużonego jak nigdy wcześniej wakacyjnego odpoczynku.

Wzmacniajcie ciało i ducha, nabierajcie sił, ładujcie wewnętrzne akumulatory; ciepłem, światłem, zachwytami nad urodą świata i pięknem spotykanych ludzi.

Zapełniajcie szkicowniki, zbierając skrzętnie inspiracje, zatrzymujcie w nich wszystko co poruszyło Wasz umysł, serce i co zapamiętały Wasze oczy, łagodność błękitu, zieleni..w "złotej" i "błękitnej" godzinie..

Będzie to nasz kapitał, po który będziemy sięgać w nieznanym, zakrytym nowym roku szkolnym.

Szczęśliwego czasu!

Małgorzata Hołówka
Dyrektor ZPSP

 

    
Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.