Ferie zimowe
W dniach 17-30 stycznia 2022 r. trwają ferie zimowe dla uczniów województwa małopolskiego.


Dyżur Sekretariatu w czasie ferii zimowych
Dyżur Sekretariatu w czasie ferii: wtorek i czwartek, godz. 10.00 - 14.00


KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

1. Styczeń - maj 2022

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00

 •       31 stycznia 2022

        07 lutego 2022

        14 lutego 2022

        21 lutego 2022

        07 marca 2022

        28 marca 2022

        16 maja 2022 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •       01 lutego 2022

       08 lutego 2022

       15 lutego 2022

       22 lutego 2022

       08 marca 2022

       29 marca 2022

       05 kwietnia 2022

       10 maja 2022

       17 maja 2022


 • Środa, godz. 17.00 - 19.00


 •      02 lutego 2022

       09 lutego 2022

       16 lutego 2022

       23 lutego 2022

       09 marca 2022

       30 marca 2022

       06 kwietnia 2022

       11 maja 2022

       18 maja 2022  TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.


  W roku 2021 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie realizuje prace w zakresie modernizacji budynku finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Nazwa Programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

  Nazwa zadania: Modernizacja budynku ZPSP w Krakowie

  Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 124 000 złotych

  Syntetyczny opis zadania:

  • Prace inwestycyjne polegające na:
   1. Wykonanie stanu surowego instalacji elektrycznej w górnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej (na parterze) - wykonanie bruzd, ułożenie kabli elektrycznych i ich zatynkowanie.
   2. Ułożenie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu górnym biblioteki (na parterze).
   3. Wykonanie prac elektrycznych związanych z zasilaniem i sterowaniem instalacji wentylacji.
   4. Wykonanie prac związanych z instalacją przeciwpożarową.
   5. Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej głównej ze względu na zwiększenie zapotrzebowania mocy elektrycznej w bibliotece.
  • Prace dodatkowe związane z realizacją zadania:
   1. Przygotowanie dokumentacji - aktualizacja przedmiarów, kosztorysów inwestorskich s.t.w.i.o.r.b.
   2. Nadzór autorski.
   3. Nadzór inwestorski.

  Prace te są pracami wyprzedzającymi kompleksowe zadanie "Przebudowa pomieszczeń biblioteki ZPSP w Krakowie", które będzie realizowane w przyszłości, po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  flaga Polski i godło Polski                    
   

  Budynek naszej placówki został objęty projektem pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

  Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
  2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
  28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.