Osoba zakwalifikowana do klasy pierwszej PLSP na rok szkolny 2020/2021 musi donieść do szkoły ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz kartę zdrowia do dnia 07 sierpnia 2020 r.
Brak dostarczenia tych dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z nauki w PLSP w Krakowie.

Godziny pracy sekretariatu szkoły

Od 13 lipca do 21 sierpnia, sekretariat czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00-13.00.
Kontakt z sekretariatem szkoły poprzez adres e-mail: sekretariat@zpspkrakow.edu.plROK SZKOLNY 2019/2020 - ZAKOŃCZENIE

Kończymy rok szkolny 2019/2020. Dziękuję wszystkim, całej Społeczności Szkolnej za pracę i zaangażowanie we wszystkie wydarzenia, które w nim miały miejsce. Dziękuję przede wszystkim za szczególną pracę w czasie ostatnich trzech miesięcy. Dziękuję Naszym Uczniom za wspaniałą organizację, za wielką mobilizację i odpowiedzialność, za umiejętność odnalezienia się w tej nowej formie nauczania on-line, za podjęcie tego wyzwania.
Dziękuję Nauczycielom, że sprostali nowej formie nauczania, z marszu, bez prób, odważnie. Nauczyliśmy się nowych metod, które wzbogaciły nasz dydaktyczny warsztat pracy.
To naprawdę dla Nas wszystkich było poważne wyzwanie, i z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że w tej kryzysowej sytuacji wszyscy zdaliśmy egzamin. Jestem pełna podziwu i uznania. Wszyscy wspólnie dołożyliśmy wszelkich starań, by ten rok nie był stracony. I patrząc na wyniki rocznej klasyfikacji mogę stwierdzić: tak rzeczywiście jest. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za piękne postawy i zachowania, życzę wszystkim maksymalnego wykorzystania wakacyjnego czasu. Wykorzystajcie go wszyscy. Odpoczywajcie, nabierajcie sił psychicznych, fizycznych i duchowych na nowe wyzwania! Zbierajmy inspiracje, z których zbudujemy własny "niezbędnik" mądrości, odporności, motywacji, z którego będziemy korzystać przez następny rok.
Żegnamy się na czas wakacji i czekamy na Was z niecierpliwością we wrześniu, bo bardzo wszyscy za Wami tęsknimy i tak naprawdę nie wyobrażamy sobie innej szkoły niż ta, którą znamy! Do zobaczenia, udanych wakacji! W tym roku kończą pracę w naszej szkole Pan Szymon Tarkowski- nauczyciel geografii i Pan Stanisław Wołownik - nauczyciel chemii oraz Pani Lucyna Prasil -nauczycielka malarstwa i podstaw projektowania Obydwu Panom bardzo dziękuję za wszystkie lata - za serce, za zapał, za entuzjazm. Dla Pani Lucyny Prasil szczególne podziękowania za prawie 40 lat pracy pedagogicznej, za zaangażowanie, uczestniczenie w kształceniu młodych twórców oraz styl pracy, który nawiązywał do najlepszych lat istnienia szkoły, do lat, kiedy była w niej uczennicą.
Lucynko, bardzo jestem Tobie wdzięczna i dziękuję w imieniu własnym, a także w imieniu wielu pokoleń młodzieży oraz Kolegów Nauczycieli za wszystkie lata spędzone z nami.

Małgorzata Hołówka, dyrektor ZPSP w Krakowie


Rok szkolny 2020/2021.

Planowane uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01 września 2020 r. o godz. 10:00.

Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie.