Od 29 marca (poniedziałek), ze względów ograniczeń epidemicznych budynek szkoły jest zamknięty dla interesantów.Konsultacje wideo dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie
Od 22 lutego 2021r. rozpoczną się konsultacje wideo dla kandydatów do PLSP w Krakowie.
Regulamin konsultacji wideo dostępny jest w zakładce rekrutacja.

Link do spotkania: MS Teams
Klikając w link akceptujesz regulamin konsultacji wideo.    
Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.