Remont pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 w Krakowie.